Публичен регистър по чл.41, ал.1 ЗПКОНПИ

 

Дата Име и фамилия Декларация
15.02.2018 г. Николина Бялкова декларация
20.02.2018 г. Женя Тенева декларация
01.03.2018 г. Невена Петкова декларация
01.03.2018 г. Маргарита Якимова декларация
01.03.2018 г. Людмил Георгиев декларация
18.05.2018 г. Мария Накова декларация
06.07.2018 г. Атанас Паскалев декларация
06.07.2018 г. Елица Лазарова декларация
06.07.2018 г. Николай Младенов декларация
06.07.2018 г. Веселина Василева декларация
06.07.2018 г. Габриела Керанджиева декларация
06.07.2018 г. Николай Костадинов декларация
06.07.2018 г. Веселина Вергилова декларация
06.07.2018 г. Янка Петрова декларация
06.07.2018 г. Наталия Бозева декларация
06.07.2018 г. Иван Георгиев декларация
06.07.2018 г. Румен Кабуров декларация
06.08.2018 г. Татяна Димова декларация
09.07.2018 г. Людмила Коева декларация
09.07.2018 г. Димитрина Колева декларация
09.07.2018 г. Маргарита Борисова декларация
09.07.2018 г. Златина Георгиева декларация
09.07.2018 г. Мария Кунева декларация
09.07.2018 г. Георги Парапунов декларация
09.07.2018 г. Тихомир Мавров декларация
09.07.2018 г. Теодора Телбизова декларация
10.07.2018 г. Сия Иванчова декларация
10.07.2018 г. Катя Христова декларация
10.07.2018 г. Юлия Меранзова декларация
10.07.2018 г. Искра Василева декларация
10.07.2018 г. Диана Ленкова декларация
10.07.2018 г. Анна Сапунджиева декларация
10.07.2018 г. Надежда Желева декларация
10.07.2018 г. Николай Илиев декларация
10.07.2018 г. Соня Кочова декларация
10.07.2018 г. Петя Михайлова декларация
10.07.2018 г. Ясен Сапунджиев декларация
10.07.2018 г. Красимира Николова декларация
10.07.2018 г. Нина Николова декларация
10.07.2018 г. Румяна Пашова декларация
10.07.2018 г. Цветелина Костадинова декларация
10.07.2018 г. Иван Тенчев декларация
10.07.2018 г. Атанас Дичев декларация
10.07.2018 г. Гинка Стоянова декларация
10.07.2018 г. Диана Радулова декларация
11.7.2018 г. Николай Ранков декларация
11.07.2018 г. Тамара Кочева декларация
11.07.2018 г. Светлана Василева декларация
11.07.2018 г. Велизара Белидерова декларация
11.07.2018 г. Миглена Желева декларация
11.07.2018 г. Маргарита Якимова декларация
11.07.2018 г. Женя Тенева декларация
11.07.2018 г. Ана Рачева декларация
11.07.2018 г. Соня Стайкова декларация
11.07.2018 г. Мария Тодорова декларация
11.07.2018 г. Мариела Митева декларация
11.07.2018 г. Диана Иванова декларация
11.07.2018 г. Олег Велинов декларация
12.07.2018 г. Звездица Николова - Недева декларация
12.07.2018 г. Росица Илчева-Вълкова декларация
12.07.2018 г. Надежда Атанасова декларация
12.07.2018 г. Лидия Пиронкова декларация
12.07.2018 г. Таня Тодорова декларация
12.07.2018 г. Султанка Петкова декларация
12.07.2018 г. Николина Руски декларация
12.07.2018 г. Тоня Томова - Иванова декларация
12.07.2018 г. Мария Раймундова декларация
12.07.2018 г. Стоянка Филипова декларация
12.07.2018 г. Снежанка Тодорова декларация
12.07.2018 г. Ина Младенова декларация
12.07.2018 г. Силвия Иванова декларация
12.07.2018 г. Стамен Ичевски декларация
12.07.2018 г. Мариян Божинов декларация
12.07.2018 г. Атанас Петров декларация
12.07.2018 г. Яни Манолов декларация
12.07.2018 г. Людмил Константинов декларация
12.07.2018 г. Иван Иванов декларация
13.07.2018 г. Николина Бялкова декларация
13.07.2018 г. Стефка Димитрова декларация
13.07.2018 г. Мария Тодорова декларация
16.07.2018 г. Адриана Тодорова декларация
16.07.2018 г. Венета Илиева декларация
16.07.2018 г. Диана Денкова декларация
16.07.2018 г. Румяна Виденова декларация
16.07.2018 г. Даниела Ангелова декларация
16.07.2018 г. Диляна Карастоянова декларация
16.07.2018 г. Костадин Ликоманов декларация
16.07.2018 г. Пламен Савов декларация
16.07.2018 г. Ирина Начева декларация
16.07.2018 г. Николета Петкова декларация
16.07.2018 г. Кирил Генов декларация
16.07.2018 г. Тоня Тодорова декларация
16.07.2018 г. Биляна Райчинова декларация
16.07.2018 г. Атанас Попов декларация
16.07.2018 г. Ирина Цачева декларация
16.07.2018 г. Петя Велчева декларация
16.07.2018 г. Руслана Стойнева декларация
03.09.2018 г. Филип Димов декларация
01.10.2018 г. Милена Стоянова декларация
18.10.2018 г. Димитър Причкапов декларация
01.11.2018 г. Боряна Върбанова декларация
15.04.2019 г. Емилия Лозанова декларация
29.05.2019 г. Иван Наков декларация
03.06.2019 г. Цветан Иванчовски декларация
07.06.2019 г. Доротея Иванова декларация
25.09.2019 г. Анани Младенов декларация
25.09.2019 г. Лилия Цоцоманска декларация
29.10.2019 г. Кирил Петров декларация
02.11.2019 г. Анна Мандаджиева декларация
24.01.2020 г. Антоанета Аврамова декларация
24.01.2020 г. Цветелина Димитрова декларация
28.01.2020 г. Георги Иванов декларация
31.01.2020 г. Красимира Николова декларация
15.04.2021 г. Юлия Младенова -Гаргарова декларация
14.06.2021 г. Анна Василева Радева декларация
12.07.2021 г. Петя Георгиева Георгиева декларация
28.04.2022 г. Даниела Илиева Пиралкова декларация
03.10.2022 г. Виолета Иванова Недева декларация
01.03.2023 г. Светла Маврова декларация
20.03.2023 г. Лилия Цоцоманска декларация
21.03.2023 г. Чудомир Атанасов декларация
27.03.2023 г. Деница Трунчева декларация
27.03.2023 г. Николина Банкова декларация
29.03.2023 г. Татяна Георгиева декларация
30.03.2023 г. Виктория Кабакчиева декларация
03.04.2023 г. Любен Петков декларация
03.04.2023 г. Боряна Върбанова декларация
04.04.2023 г. Анна Мандаджиева декларация
03.05.2023 г. Донка Кирилова декларация