Публичен регистър по § 2, ал. 3 от ДР на ЗПК 

 

Вх. номер Име Презиме Фамилия
РЕГ-02-159/09.5.2018 Диляна Петрова Карастоянова
РЕГ-02-162/09.5.2018 Елица Стен Лазарова
РЕГ-02-164/09.5.2018 Иван Димитров Тенчев
РЕГ-02-163/09.5.2018 Людмил Йорданов Георгиев
РЕГ-02-161/09.5.2018 Миглена Веселинова Желева
РЕГ-02-160/09.5.2018 Николай Владимиров Младенов
РЕГ-02-170/17.5.2021
РЕГ-02-173/10.05.2018 Гинка Вълева Стоянова
РЕГ-02-167/10.5.2018 Диана Иванова Иванова
РЕГ-02-318/12.5.2020
РЕГ-02-166/10.5.2018 Николай Иванов Костадинов
РЕГ-02-178/11.5.2018 Атанас Михайлов Паскалев
РЕГ-02-564/16.5.2020
РЕГ-02-196/11.5.2018 Велизара Валериева Белидерова
РЕГ-02-182/11.5.2018 Ирина Костадинова Начева
РЕГ-02-183/11.5.2018 Катя Петрова Христова
РЕГ-02-132/05.4.2019
РЕГ-02-132/11.10.2019
РЕГ-02-125/16.3.2020
РЕГ-02-174/05.10.2021
РЕГ-02-174/20.10.2021
РЕГ-22-324/21.7.2022
РЕГ-23-359/14.9.2023
РЕГ-23-401/16.10.2023
РЕГ-23-439/05.12.2023
РЕГ-24-75/27.03.2024
РЕГ-02-177/11.5.2018 Мариела Николаева Митева
РЕГ-02-199/02.5.2019
РЕГ-23-379/04.10.2023
РЕГ-02-193/11.05.2018 Ина Живкова Младенова
РЕГ-02-187/11.5.2018 Мария Илиева Тодорова
РЕГ-02-189/11.5.2018 Надежда Дончева Желева
РЕГ-02-181/11.5.2018 Николай Светославов Ранков
РЕГ-02-180/11.05.2018 Николина Огнянова Бялкова
РЕГ-02-191/11.5.2018 Петя Радева Михайлова
РЕГ-02-184/11.05.2018 Румяна Кръстева Виденова
РЕГ-02-121/27.03.2019
РЕГ-02-195/11.5.2018 Светлана Здравкова Василева
РЕГ-02-192/11.5.2018 Сия Стаматова Иванчова
РЕГ-02-179/11.05.2018 Стоянка Иванова Филипова
РЕГ-02-295/28.05.2020
РЕГ-02-190/11.5.2018 Ясен Йорданов Сапунджиев
РЕГ-02-216/14.5.2018 Атанас Николов Дичев
РЕГ-02-220/14.5.2018 Димитрина Николова Колева
РЕГ-02-209/14.5.2018 Женя Йорданова Михайлова
РЕГ-02-211/14.5.2018 Маргарита Благоева Якимова
РЕГ-02-213/14.5.2018 Невена Валериева Петкова
РЕГ-22-79/08.3.2022
РЕГ-02-208/14.5.2018 Николай Ичев Илиев
РЕГ-02-258/15.12.2021
РЕГ-02-197/14.05.2018 Николина Русева Руски
РЕГ-02-221/14.5.2018 Пламен Кирилов Савов
РЕГ-02-204/14.5.2018 Соня Георгиева Кочова
РЕГ-02-214/14.5.2018 Стефка Петрова Янкова
РЕГ-02-200/14.5.2018 Тамара Николова Кочева
РЕГ-02-217/14.5.2018 Татяна Иванова Димова
РЕГ-02-203/14.5.2018 Теодора Георгиева Телбизова
РЕГ-02-215/14.5.2018 Тоня Димитрова Тодорова
РЕГ-02-201/14.05.2018 Тоня Иванова Томова-Иванова
РЕГ-02-206/14.5.2018 Юлия Михайлова Меранзова Радоева
РЕГ-02-254/15.5.2018 Адриана Борисова Тодорова
РЕГ-02-235/15.5.2018 Ана Иванова Рачева
РЕГ-02-320/22.6.2018
РЕГ-02-239/15.5.2018 Анна Емилова Сапунджиева
РЕГ-02-246/15.5.2018 Атанас Христов Попов
РЕГ-02-229/15.5.2018 Биляна Димитрова Райчинова
РЕГ-02-233/15.5.2018 Веселина Вергилова Георгиева
РЕГ-02-249/15.5.2018 Даниела Маргаритова Ангелова
РЕГ-02-200/01.9.2021
РЕГ-02-232/15.5.2018 Диана Станиславова Ленкова
РЕГ-02-231/15.5.2018 Звездица Николаева Николова Недева
РЕГ-02-222/15.5.2018 Ирина Цанкова Цачева
РЕГ-02-223/15.5.2018 Искра Славиева Василева
РЕГ-02-245/15.5.2018 Кирил Любомиров Генов
РЕГ-23-173/17.8.2023
РЕГ-02-255/15.5.2018 Костадин Георгиев Ликоманов
РЕГ-02-253/15.5.2018 Мария Андреева Тодорова
РЕГ-02-243/15.5.2018 Мария Кунчева Кунева
РЕГ-02-250/15.5.2018 Наталия Миленова Бозева
РЕГ-02-247/15.5.2018 Николета Станева Петкова
РЕГ-02-237/15.5.2018 Нина Николова Николова
РЕГ-02-225/09.5.2019
РЕГ-02-175/15.5.2018 Соня Илиева Стайкова
РЕГ-02-256/15.05.2018 Тихомир Милков Мавров
РЕГ-02-263/25.05.2018 Снежанка Любомирова Тодорова
РЕГ-02-263/25.05.2018
РЕГ-22-223/11.05.2022
РЕГ-02-266/29.05.2018 Диана Милкова Денкова
РЕГ-02-269/30.05.2018 Надежда Дамянова Атанасова
РЕГ-02-272/01.06.2018 Румяна Тодорова Пашова
РЕГ-02-280/07.06.2018 Мария Петрова Раймундова
РЕГ-02-281/07.06.2018 Златина Георгиева Георгиева
РЕГ-02-283/07.06.2018 Янка Тодорова Петрова
РЕГ-02-283/07.06.2018
РЕГ-02-283/28.06.2018
РЕГ-02-287/08.06.2018 Лидия Петкова Пиронкова
РЕГ-02-458/04.10.2018 Филип Михайлов Димов
РЕГ-02-458/04.10.2018
РЕГ-02-501/05.11.2018 Димитър Лазаров Причкапов
РЕГ-02-191/23.04.2019 Диана Христова Радулова
РЕГ-02-242/10.05.2019 Емилия Лозанова Лозанова
РЕГ-02-233/10.5.2019 Цветелина Тошева Костадинова
РЕГ-02-273/15.05.2019 Милена Ангелова Стоянова
РЕГ-02-314/12.06.2019 Доротея Иванова Иванова
РЕГ-02-344/20.6.2019 Иван Николаев Наков
РЕГ-22-83/11.10.2022
РЕГ-23-102/05.01.2024
РЕГ-24-89/27.03.2024
КРЕГ-24-89/30.05.2024
РЕГ-02-333/20.6.2019 Цветан Стоянов Иванчовски
РЕГ-02-498/30.09.2019 Анани Павлов Младенов
РЕГ-02-532/22.10.2019 Лилия Георгиева Цоцоманска
РЕГ-02-547/11.11.2019 Кирил Чавдаров Петров
РЕГ-02-46/27.1.2020 Антоанета Йорданова Аврамова
РЕГ-02-126/16.3.2020
РЕГ-02-47/27.1.2020 Цветелина Борисова Димитрова
РЕГ-02-101/25.2.2020 Красимира Миткова Николова
РЕГ-02-299/17.05.2021 Петя Маринова Велчева
РЕГ-02-407/27.7.2021 Юлия Емилова Младенова
РЕГ-22-70/22.02.2022 Петя Георгиева Георгиева
РЕГ-22-237/12.05.2022 Анна Василева Радева
РЕГ-22-405/27.10.2022 Виолета Иванова Недева
РЕГ-23-100/27.03.2023 Светла Георгиева Маврова
РЕГ-23-115/05.04.2023 Даниела Илиева Пиралкова
РЕГ-23-126/10.4.2023 Анна Стефанова Мандаджиева Паскалева
РЕГ-23-123/10.4.2023 Николина Юлиянова Банкова
РЕГ-23-135/11.4.2023 Виктория Петрова Кабакчиева
РЕГ-23-134/11.4.2023 Деница Стоянова Трунчева
РЕГ-23-132/11.4.2023 Чудомир Руменов Атанасов
РЕГ-23-139/12.4.2023 Татяна Валентинова Георгиева
РЕГ-23-153/20.4.2023 Любен Пламенов Петков
РЕГ-23-171/27.4.2023 Боряна Николова Върбанова
РЕГ-23-215/18.05.2023 Донка Христова Кирилова