Публикувани декларации по чл.175а, ал.1 ЗСВ от съдии, прокурори и следователи през 2018 г.

 

А  Б  В  Г  Д  Е  Ж  З  И  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ъ  Ю  Я 

 

Име Входящ номер
Надежда Белчева Белчева 4434/26.04.2018
Надежда Валериева Божилова  31296/31.10.2018
Надежда Валериева Божилова  9433/15.05.2018
Надежда Василева Семерджиева 4064/23.04.2018
Надежда Генова Борисова 4689/27.04.2018
Надежда Георгиева Славчева-Андонова 8722/14.05.2018
Надежда Георгиева Стоянова 30484/15.10.2018
Надежда Георгиева Стоянова 8266/15.05.2018
Надежда Димитрова Кирилова 30020/05.10.2018
Надежда Димитрова Кирилова 8915/15.05.2018
Надежда Димитрова Митева 6484/10.05.2018
Надежда Иванова Банова 5650/04.05.2018
Надежда Иванова Желязкова-Каличкова 30270/10.10.2018
Надежда Иванова Желязкова-Каличкова 8181/15.05.2018
Надежда Иванова Шутова 4955/30.04.2018
Надежда Лукова Махмудиева 8667/15.05.2018
Надежда Маринова Александрова 9877/15.05.2018
Надежда Найденова Янакиева 5711/04.05.2018
Надежда Наскова Дзивкова-Рашкова 5842/08.05.2018
Надежда Симеонова Джелепова-Рангелова 31522/06.11.2018
Надежда Симеонова Джелепова-Рангелова 32657/07.12.2018
Надежда Симеонова Джелепова-Рангелова 7758/14.05.2018
Надежда Стефанова Трифонова-Велева 29880/02.10.2018
Надежда Стефанова Трифонова-Велева 8635/15.05.2018
Надежда Тодорова Куюмджиева 30428/12.10.2018
Надежда Тодорова Куюмджиева 8296/15.05.2018
Надежда Трайчева Желева 4066/23.04.2018
Надя Ангелова Загорова 5212/02.05.2018
Надя Георгиева Пеловска-Дилкова 7620/14.05.2018
Надя Димова Стоянова 5317/03.05.2018
Надя Емилова Николова-Цанкова  1287/09.02.2018
Надя Иванова Георгиева  7501/14.05.2018
Надя Любомирова Цветкова 5896/08.05.2018
Надя Миткова Митева-Николова 4040/23.04.2018
Надя Спасова Георгиева-Савова 9220/17.05.2018
Надя Спасова Узунова  9311/14.05.2018
Надя Стефанова Бакалова 7901/14.05.2018
Нанка Тодорова Рачева 6647/10.05.2018
Нанко Събов Маринов 4724/27.04.2018
Нано Христов Ралчев 29990/04.10.2018
Нано Христов Ралчев 4848/27.04.2018
Наньо Йорданов Нанев 8759/14.05.2018
Наско Асенов Асенов 29988/04.10.2018
Наско Асенов Асенов 4501/26.04.2018
Нася Иванова Япаджиева 9239/15.05.2018
Наталия Александрова Ангелова  30297/11.10.2018
Наталия Александрова Ангелова  7051/11.05.2018
Наталия Банова Марчева-Кътова 30073/05.10.14
Наталия Банова Марчева-Кътова 7704/14.05.2018
Наталия Василева Стаменова 6102/08.05.2018
Наталия Василева Стаменова 29696/26.09.2018
Наталия Георгиева Дичева 3898/20.04.2018
Наталия Денева Георгиева 30180/09.10.2018
Наталия Денева Георгиева 4240/25.04.2018
Наталия Димитрова Николова-Бончева 7278/11.05.2018
Наталия Недкова Станчева 31197/09.10.2018
Наталия Недкова Станчева 7860/14.05.2018
Наталия Панайотова Неделчева 5979/08.05.2018
Наталия Петкова Петкова 7354/11.05.2018
Наталия Петрова Лаловска 2426/19.03.2018
Наталия Семова Райкова-Атанасова 5089/30.04.2018
Наташа Георгиева Панчева 23623/23.07.2018
Наташа Георгиева Панчева 4682/27.04.2018
Наташа Иванова Бърнева 5147/30.04.2018
Наташа Иванова Даскалова 30497/15.10.2018
Наташа Иванова Даскалова 5067/30.04.2018
Наташа Иванова Николова 7687/14.05.2018
Невена Благоева Моралиева 5053/30.04.2018
Невена Бойкова Владимирова 7977/14.05.2018
Невена Борисова Чеуз 7401/14.05.2018
Невена Иванова Грозева-Недева 29900/03.10.2018
Невена Иванова Грозева-Недева 8654/15.05.2018
Невена Иванова Ковачева 30014/05.10.2018
Невена Иванова Ковачева 6914/11.05.2018
Невена Иванова Ковачева 6915/11.05.2018
Невена Иванова Несторова 9230/14.05.2018
Невена Иларионова Иванова  4272/25.04.2018
Невена Йосифова Илиева 4056/23.04.2018
Невена Калинова Калинова-Тодорова 7648/14.05.2018
Невена Николаева Орманджиева 9392/15.05.2018
Невена Пламенова Великова 7389/14.05.2018
Невена Тодорова Кабадаиева  5901/08.05.2018
Невена Яворова Зартова 7474/14.05.2018
Невин Реджебова Шакирова-Мехмед 8870/14.05.2018
Невяна Дончева Рогачева-Пекова 8992/14.05.2018
Невяна Пейчева Захариева 9318/14.05.2018
Неда Иванова Михалева 5413/03.05.2018
Неда Неделчева Табанджова-Заркова 7325/11.05.2018
Неделин Йорданов Захариев 30690/17.10.2018
Неделин Йорданов Захариев 6002/08.05.2018
Неделина Димитрова Симова 25115/01.08.2018
Неделина Евгениева Маринова 2405/19.03.2018
Неделина Танчева Минчева 6610/10.05.2018
Неделчо Митев Тончев 22146/12.07.2018
Неделчо Спасов Ангелов 28736/03.09.2018
Неделчо Спасов Ангелов 5491/03.05.2018
Неделчо Стайков Неделчев 3716/18.04.2018
Недка Петрова Георгиева 29952/04.10.2018
Недка Петрова Георгиева 8779/14.05.2018
Недко Великов Недков 6603/10.05.2018
Недко Йорданов Русев 6045/08.05.2018
Недко Севдалинов Симов 6528/10.05.2018
Недко Цолов Петров 30066/05.10.2018
Недко Цолов Петров 3391/12.04.2018
Недялка Георгиева Попова 5369/03.05.2018
Недялка Димитрова Свиркова-Петкова 7423/14.05.2018
Недялка Николова Вълчева 31137/26.10.2018
Недялка Николова Вълчева 5359/03.05.2018
Недялка Николова Нинова 30298/11.10.2018
Недялка Николова Нинова 7390/14.05.2018
Недялка Пенева Пенева 4986/30.04.2018
Недялко Георгиев Бекиров 2098/07.03.2018
Недялко Мартинов Мавродиев 8000/14.05.2018
Нежко Асенов Метахчов 5339/03.05.2018
Нейка Колева Тенева 8794/14.05.2018
Нейко Георгиев Нейков 5703/04.05.2018
Нейко Симеонов Димитров 4690/27.04.2018
Нела Кръстева Иванова 9362/14.05.2018
Нели Бойкова Алексиева 6338/09.05.2018
Нели Веселинова Миланова 7878/14.05.2018
Нели Гавраилова Златкова 4497/26.04.2018
Нели Генкова Събева  2947/02.04.2018
Нели Генчева Иванова 9423/15.05.2018
Нели Георгиева Батанова 9442/15.05.2018
Нели Георгиева Тодорова 30389/12.10.2018
Нели Георгиева Тодорова 7441/14.05.2018
Нели Делчева Иванова 8800/14.05.2018
Нели Димитрова Христозова-Трифонова 7677/14.05.2018
Нели Иванова Владимирова 31006/24.10.2018
Нели Иванова Владимирова 5385/03.05.2018
Нели Иванова Каменска 5668/04.05.2018
Нели Иванова Славова 419/15.01.2018
Нели Йорданова Дечева 3826/19.04.2018
Нели Красимирова Тодорова-Атанасова 8116/14.05.2018
Нели Любомирова Тошева 2696/26.03.2018
Нели Михайлова Димова 4280/25.04.2018
Нели Пенкова Гюрова 30396/12.10.2018
Нели Пенкова Гюрова 7658/14.05.2018
Нели Петрова Куцкова 8665/15.05.2018
Нели Савчева Маринова
7322/11.05.2018
Нели Симеонова Цветкова 6104/08.05.2018
Нели Стефанова Дончева 32313/27.11.2018
Нели Стефанова Дончева 31336/31.10.2018
Нели Стефанова Дончева 8608/15.05.2018
Нели Томова Вълчева-Мутафчиева 9431/15.05.2018
Нелияна Маринова Константинова 7174/11.05.2018
Нелчо Андреев Неделчев 5554/03.05.2018
Ненка Кръстева Цветанкова-Ташева 23414/20.07.2018
Нестор Спасов Спасов 5312/03.05.2018
Нешо Велев Атанасов 7175/11.05.2018
Нивелин Пенчев Начев 4290/25.04.2018
Никола Венелинов Ставрев 9252/15.05.2018
Никола Георгиев Маринов 30025/05.10.2018
Никола Георгиев Маринов 5493/03.05.2018
Никола Димитров Невенчин 33021/21.12.2018
Никола Димитров Невенчин 8323/15.05.2018
Никола Динков Кънчев 7469/14.05.2018
Никола Дойчинов Дойчев 24708/30.07.2018
Никола Иванов Пашов 4981/30.04.2018
Никола Недялков Тъпчев 5417/03.05.2018
Никола Петров Чомпалов 6385/09.05.2018
Николай Александров Николов 30506/15.10.2018
Николай Александров Николов 8088/14.05.2018
Николай Александров Николов 6962/11.05.2018
Николай Белев Василев 2181/12.03.2018
Николай Борисов Борисов 30141/08.10.2018
Николай Борисов Борисов 7451/14.05.2018
Николай Валентинов Пачевски 3561А/16.04.2018
Николай Валентинов Пачевски 3561/16.04.2018
Николай Валентинов Пачевски 3561А/16.04.2018
Николай Валентинов Пачевски 32686/10.12.2018
Николай Василев Русинов  9251/15.05.2018
Николай Венциславов Грънчаров 9251/15.05.2018.
Николай Владимиров Захманов 6959/11.05.2018
Николай Вълков Лалов 5463/03.05.2018
Николай Гетов Джурковски 30910/22.10.2018
Николай Гетов Джурковски 8669/15.05.2018
Николай Григоров Бочев 31576/07.11.2018
Николай Гунчев Гунчев 7733/14.05.2018
Николай Димитров Димитров 5590/04.05.2018
Николай Димитров Димитров 5112/30.04.2018
Николай Димитров Димов 6365/09.05.2018
Николай Димитров Маджаров 30460/15.10.2018
Николай Димитров Маджаров 7297/11.05.2018
Николай Димитров Цветков 30031/05.10.2018
Николай Димитров Цветков 4539/27.04.2018
Николай Диянов Голчев 8332/15.05.2018
Николай Енчев Енчев 6386/09.05.2018
Николай Енчев Иванов 4992/30.04.2018
Николай Енчев Соларов 31291/31.10.2018
Николай Енчев Соларов 5885/08.05.2018
Николай Запрянов Топкаров 8153/14.05.2018
Николай Захариев Петров 5513/03.05.2018
Николай Иванов Георгиев 31120/26.10.2018
Николай Иванов Георгиев 7460/14.05.2018
Николай Иванов Гугушев 4423/26.04.2018
Николай Иванов Дърмонски 7414/14.05.2018
Николай Иванов Иванов 3793/19.04.2018
Николай Иванов Иванов 9851/15.05.2018
Николай Иванов Кирков 30017/05.10.2018
Николай Иванов Кирков 3553/16.04.2018
Николай Иванов Николов 2357/16.03.2018
Николай Илиев Ангелов 6522/10.05.2018
Николай Илиев Николов 31222/29.10.2018
Николай Илиев Николов 5283/02.05.2018
Николай Илиев Уруков 4994/30.04.2018
Николай Илиев Юруков 4191/25.04.2018
Николай Йорданов Попов 8270/15.05.2018
Николай Кирилов Николов 30137/08.10.2018
Николай Кирилов Николов 5091/30.04.2018
Николай Колев Стоянов 5933/08.05.2018
Николай Костадинов Кънчев 30142/08.10.2018
Николай Костадинов Кънчев 9425/14.05.2018
Николай Кръстев Георгиев 6595/10.05.2018
Николай Кръстев Кръстев 5213/02.05.2018
Николай Любенов Димитров  2275/14.03.2018
Николай Любомиров Нейков 8122/14.05.2018
Николай Мариусов Урумов 3079/03.04.2018
Николай Марков Марков 7400/14.05.2018
Николай Миланов Николов 31713/09.11.2018
Николай Миланов Николов 4557/27.04.2018
Николай Минчев Николов 31139/26.10.2018
Николай Минчев Николов 9465/15.05.2018
Николай Михайлов Манахилов 30727/18.10.2018
Николай Михайлов Манахилов 7176/11.05.2018
Николай Михайлов Михайлов 4815/27.04.2018
Николай Найденов Младенов 6343/09.05.2018
Николай Найденов Найденов 30702/18.10.2018
Николай Найденов Найденов 5612/04.05.2018
Николай Найденов Павлов 31210/29.10.2018
Николай Найденов Павлов 8229/15.05.2018
Николай Николов Чакъров 8357/15.05.2018
Николай Нинов Пончев 5507/03.05.2018
Николай Нинов Пончев 5507/03.05.2018
Николай Панайотов Христов 5582/04.05.2018
Николай Пантелеев Каменов 4879/30.04.2018
Николай Парашкевов Семов 3712/18.04.2018
Николай Пейчев Казаков 5450/03.05.2018
Николай Петков Ненов 5343/03.05.2018
Николай Петров Витков 6308/09.05.2018
Николай Петров Витков 6311/09.05.2018
Николай Росенов Каменов 7060/11.05.2018
Николай Свиленов Стоянов 8950/16.05.2018
Николай Симеонов Вълчев 6868/11.05.2018
Николай Симеонов Гемеджиев 6902/11.05.2018
Николай Симеонов Гемеджиев 29898/03.10.2018
Николай Сотиров Трендафилов 5281/02.05.2018
Николай Станков Метанов 7393/14.05.2018
Николай Станков Метанов 29828/01.10.2018
Николай Стефанов Николов 9879/18.05.2018
Николай Стефанов Стефанов  7657/14.05.2018
Николай Стефанов Филчев 4130/24.04.2018
Николай Стоилов Божилов 5826/08.05.2018
Николай Стоилов Божилов 32017/19.11.2018
Николай Стоименов Николов 6330/09.05.2018
Николай Стоянов Георгиев 11910/04.06.2018
Николай Стоянов Георгиев 7177/11.05.2018
Николай Стоянов Георгиев 33015/21.12.2018
Николай Стоянов Дешев 7726/14.05.2018
Николай Стоянов Илиев 3807/19.04.2018
Николай Стоянов Илиев 29674/26.09.2018
Николай Стоянов Николов  3960/23.04.2018
Николай Христов Балев 8829/16.05.2018
Николай Христов Гаврилов 6106/08.05.2018
Николай Христов Ингилизов 5869/08.05.2018
Николай Христофоров Христов 7629/14.05.2018
Николай Христофоров Христов 32016/19.11.2018
Николай Янков Господинов 5480/03.05.2018
Николета Александрова Кобурова 4065/23.04.2018
Николета Антонова Карамфилова-Богословска 7457/14.05.2018
Николета Лъчезарова Добрилова-Арнаудова 6082/08.05.2018
Николина Георгиева Сачкова 7875/14.05.2018
Николина Георгиева Янчева 5551/03.05.2018
Николина Петрова Дамянова 9339/17.05.2018
Николина Симеонова Ангелова  3586/17.04.2018
Николина Симеонова Ангелова  31118/26.10.2018
Николина Симеонова Стойнова 6490/10.05.2018
Николина Цочева Кисьова-Шабанска 8283/15.05.2018
Николина Цочева Кисьова-Шабанска 29818/01.10.2018
Николинка Георгиева Димитрова-Кънчева 8997/16.05.2018
Николинка Георгиева Обретенова 6044/08.05.2018
Николинка Георгиева Цветкова 7520/14.05.2018
Николинка Георгиева Чокоева-Милева 5232/02.05.2018
Николинка Георгиева Чокоева-Милева 12688/07.06.2018
Николинка Крумова Бузова 7908/14.05.2018
Николинка Крумова Бузова 31212/29.10.2018
Николинка Крумова Бузова 32691/10.12.2018
Николинка Лазарова Крумова 7455/14.05.2018
Николинка Николова Попова 5894/08.05.2018
Николинка Николова Попова 31142/26.10.2018
Нина Борисова Ангелова 5929/08.05.2018
Нина Величкова Величкова 6083/08.05.2018
Нина Димитрова Каменова 3883/20.04.2018
Нина Донкова Николова 9882/18.05.2018
Нина Иванова Каменова 4401/26.04.2018
Нина Иванова Каменова 31943/15.11.2018
Нина Иванова Каменова 32935/19.12.2018
Нина Иванова Каменова 28734/03.09.2018
Нина Иванова Кузманова  6822/10.05.2018
Нина Иванова Панчева 7283/11.05.2018
Нина Иванова Панчева 7293/11.05.2018
Нина Иванова Панчева 29829/01.10.2018
Нина Илиева Генова-Петкова 4264/25.04.2018
Нина Красимирова Кръстева 5782/08.05.2018
Нина Красимирова Кръстева 29897/03.10.2018
Нина Методиева Докторова 7782/14.05.2018
Нина Методиева Коритарова 2701/26.03.2018
Нина Павлова Стоянова 6970/11.05.2018
Нина Петрова Кирилова 3692/18.04.2018
Нина Русева Моллова-Белчева 4986/30.04.2018
Нина Светославова Вълчева 8935/16.05.2018
Нина Светославова Вълчева 30121/08.10.2018
Нина Стефанова Янева  2735/27.03.2018
Нина Стойчева Янакиева  8651/15.05.2018
Нина Стойчева Янакиева  24046/26.07.2018
Нистор Стаменов Нисторов 6891/11.05.2018
Нора Венциславова Манолова 10693/23.05.2018
Нора Венциславова Манолова 30851/19.10.2018
Нора Владимирова Маринова 7333/11.05.2018
Нора Димитрова Славова 8044/14.05.2018
Нора Димитрова Славова 30336/11.10.2018