Публикувани декларации по чл.175а, ал.1 ЗСВ от съдии, прокурори и следователи през 2020 г.

 

А  Б  В  Г  Д  Е  Ж  З  И  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ъ  Ю  Я 

 

Име Входящ номер
Габриел Петков Йончев 2797/10.04.2020
Габриел Росенов Русев 16972/09.07.2020 
Габриела Антонова Дремсизова 10670/11.06.2020
Габриела Георгиева Милушева 11126/12.06.2020
Габриела Георгиева Христова-Декова 4331/08.05.2020
Габриела Димитрова Лазарова 11481/12.06.2020
Габриела Драгомирова Дянкова-Тричкова 12572/17.06.2020
Габриела Иванова Динова-Цонева 10813/11.06.2020
Галатея Петрова Ханджиева-Милева 11773/15.06.2020
Галена Петкова Чешмеджиева-Дякова 5137/15.05.2020
Галин Галенов Тупев 4446/11.05.2020
Галин Галенов Тупев 27583/04.12.2020
Галин Илиев Гавраилов 2785/10.04.2020
Галин Кирилов Георгиев 3792/30.04.2020
Галин Найденов Байчев 3143/21.04.2020
Галин Николаев Андонов 499/22.01.2020
Галин Николаев Андонов 5540/18.05.2020
Галин Николов Косев 598/27.01.2020
Галин Петров Гавраилов 1573/26.02.2020
Галин Петров Гавраилов 1842/09.03.2020
Галин Станиславов Несторов 8503/03.06.2020
Галин Христов Георгиев 5191/15.05.2020
Галина Андриянова Андреева-Минчева 1840/09.03.2020
Галина Атанасова Стойчева 7120/28.05.2020
Галина Васкова Герасимова 9101/05.06.2020
Галина Владимирова Захарова 9305/08.06.2020
Галина Вълчева Йорданова 496/22.01.2020
Галина Вълчева Йорданова 10689/11.06.2020
Галина Вълчева Йорданова 19128/23.07.2020
Галина Вълчева Йорданова 23978/16.09.2020
Галина Георгиева Господинова-Стефанова 10730/11.06.2020
Галина Георгиева Радикова-Романова 2108/16.03.2020
Галина Георгиева Ташева-Николова 10319/10.06.2020
Галина Грозева Арнаудова 4425/11.05.2020
Галина Димитрова Василева 4462/11.05.2020
Галина Димитрова Жечева 11771/15.06.2020
Галина Димитрова Стоймирова 4297/08.05.2020
Галина Драганова Mухтийска 700/30.01.2020
Галина Иванова Антова 9265/05.06.2020
Галина Иванова Вълчанова-Люцканова 5381/18.05.2020
Галина Иванова Солакова 11173/12.06.2020
Галина Колева Динкова 9004/05.06.2020
Галина Косева Косева 6655/26.05.2020
Галина Косева Косева 27435/30.11.2020
Галина Любомирова Иванова 4774/13.05.2020
Галина Любомирова Иванова 12065/16.06.2020
Галина Милчова Димитрова 4294/08.05.2020
Галина Ненкова Георгиева 11669/15.06.2020
Галина Ненкова Павлова 4330/08.05.2020
Галина Николаева Тонева - Дачева  3789/30.04.2020
Галина Николова Иванова 3371/24.04.2020
Галина Николова Минчева 11954/15.06.2020
Галина Петкова Магардичиян 2960/14.04.2020
Галина Петкова Пачовска-Карагьозова 11198/12.06.2020
Галина Тодорова Канакиева 4307/08.05.2020
Галина Христова Нейчева 7862/01.06.2020
Галина Христова Савова 11178/12.06.2020
Галина Христова Стоянова 10607/10.06.2020
Галина Цветанова Матейска-Ботева 11179/12.06.2020
Галина Цветанова Матейска-Ботева 25468/12.10.2020
Галина Чавдарова Неделчева 5300/18.05.2020
Галина Щерева Радева 11930/15.06.2020
Галя Александрова Кирилова 6000/20.05.2020
Галя Ангелова Маринова 5397/18.05.2020
Галя Ангелова Маринова 26742/04.11.2020
Галя Василева Белева 11781/15.06.2020
Галя Василева Белева 26737/04.11.2020
Галя Василева Маринова 5442/18.05.2020
Галя Василева Петрешкова-Ставарова 4794/13.05.2020
Галя Величкова Наумова 5559/18.05.2020
Галя Георгиева Костадинова 3141/21.04.2020
Галя Горанова Вълкова 10289/10.06.2020
Галя Господинова Георгиева 4679/12.05.2020
Галя Господинова Казакова 6018/20.05.2020
Галя Димитрова Алексиева 3743/30.04.2020
Галя Димитрова Николова-Щрасер 8036/01.06.2020
Галя Димитрова Русева 11859/15.06.2020
Галя Иванова Георгиева 11350/12.06.2020
Галя Иванова Митева 7136/28.05.2020
Галя Йорданова Митова 3921/04.05.2020
Галя Маринова Илиева 10812/11.06.2020
Галя Петкова Иванова 3753/30.04.2020
Галя Славчева Маринова 11555/15.06.2020
Галя Стефанова Илиева 4881/14.05.2020
Галя Стефанова Николова-Димитрова 3134/21.04.2020
Галя Тодорова Гугушева 10973/11.06.2020
Галя Христова Илиева 8037/01.06.2020
Ганчо Манев Драганов 5357/18.05.2020
Геника Атанасова Михайлова 3175/21.04.2020
Генка Кирилова Брезашка-Вучкова 8494/03.06.2020
Генко Драгиев Драгиев 4676/11.05.2020
Геновева Николаева Димитрова 7241/28.05.2020
Геновева Пламенова Илиева 4898/14.05.2020
Геновева Цветанова Георгиева-Рашева 12705/18.06.2020
Генчо Колев Атанасов 4469/11.05.2020
Генчо Костадинов Терзиев 4668/11.05.2020
Георги Ананиев Константинов 4302/08.05.2020
Георги Ангелов Ставрев 9522/08.06.2020
Георги Ангелов Ставрев 27122/18.11.2020
Георги Андонов Крушарски 10041/09.06.2020
Георги Атанасов Петров 2776/10.04.2020
Георги Богомилов Янев 3886/04.05.2020
Георги Божидаров Зарев 11352/12.06.2020
Георги Божидаров Зарев 27531/02.12.2020
Георги Бойчев Христов 11787/15.06.2020
Георги Бориславов Терзиев 11361/12.06.2020
Георги Борисов Кирков 6200/21.05.2020
Георги Борисов Кирков 1457/21.02.2020
Георги Борисов Кирков 26211/26.10.2020
Георги Валентинов Георгиев 3366/24.04.2020
Георги Василев Мадолев 11682/15.06.2020
Георги Василев Ушев 9590/08.06.2020
Георги Великов Чамбов 6252/21.05.2020
Георги Видев Видев 8543/04.06.2020
Георги Видев Видев 12542/17.06.2020
Георги Викторов Палански 4793/13.05.2020
Георги Гешев Гешев 7824/01.06.2020
Георги Господинов Петров 5341/18.05.2020
Георги Гочев Георгиев 5404/18.05.2020
Георги Данаилов Дамянов 15346/01.07.2020
Георги Димитров Василев 11060/12.06.2020
Георги Димитров Георгиев 11699/15.06.2020
Георги Димитров Георгиев 11860/15.06.2020
Георги Димитров Димитров 6191/21.05.2020
Георги Димитров Димитров 26217/26.10.2020
Георги Димитров Дуков 11052/12.06.2020
Георги Димитров Колев 11159/12.06.2020
Георги Димитров Чолаков 7238/28.05.2020
Георги Димитров Чотински 6185/21.05.2020
Георги Димитров Чотински 26446/28.10.2020
Георги Димов Пепеляшев 6336/22.05.2020
Георги Добрев Попдобрев 10748/11.06.2020
Георги Добрев Попдобрев 10749/11.06.2020
Георги Дойчев Иванов 6850/26.05.2020
Георги Дойчев Иванов 27008/13.11.2020
Георги Евтимов Попов 9354/08.06.2020
Георги Златев Чолаков 11622/15.06.2020
Георги Златев Чолаков 50/06.01.2020
Георги Златев Чолаков 1552/25.02.2020
Георги Златев Чолаков 303/14.01.2021
Георги Иванов Банков 8343/02.06.2020
Георги Иванов Герасимов 11329/12.06.2020
Георги Иванов Згуров 2863/13.04.2020
Георги Иванов Иванов 6012/20.05.2020
Георги Иванов Иванов 2118/16.03.2020
Георги Иванов Иванов 10343/10.06.2020
Георги Иванов Тренчев 19116/23.07.2020
Георги Илиев Камбуров 4864/13.05.2020
Георги Илиев Обидимски 630/27.01.2020
Георги Илиев Обидимски 629/27.01.2020
Георги Илиев Пенев 3757/30.04.2020
Георги Илиев Пенев 3383/24.04.2020
Георги Илиев Пенев 3755/30.04.2020
Георги Йовчев Георгиев 6202/21.05.2020
Георги Йорданов Манасиев 11582/15.06.2020
Георги Кирилов Пашалиев 11769/15.06.2020
Георги Колев Георгиев 6955/27.05.2020
Георги Колев Чемширов 3094/16.04.2020
Георги Константинов Грънчаров 11896/15.06.2020
Георги Лефтеров Лазаров 10784/11.06.2020
Георги Луков Карайлев 1027/11.06.2020
Георги Любенов Иванов 17472/13.07.2020
Георги Любенов Йорданов 3020/15.04.2020
Георги Любенов Мирчев 11323/12.06.2020
Георги Любенов Мойсев 12645/17.-06.2020
Георги Любчев Аргиров 4506/11.05.2020
Георги Манолов Георгиев 4681/12.05.2020
Георги Манолов Манолов 8446/03.06.2020
Георги Методиев Асенов 10785/11.06.2020
Георги Методиев Павлов 11765/15.06.2020
Георги Митков Петров 4535/11.05.2020
Георги Ников Георгиев 11660/15.06.2020
Георги Никодимов Светославов 1164/12.06.2020
Георги Николов Александров 3543/27.04.2020
Георги Николов Василев 9096/05.06.2020
Георги Николов Грънчев 10834/11.06.2020
Георги Николов Кърпаров 12689/18.06.2020
Георги Николов Кърпаров 27005/13.11.2020
Георги Николов Николов 577/24.01.2020
Георги Николов Николов 11346/12.06.2020
Георги Панев Георгиев 3539/27.04.2020
Георги Петков Иванов 4721/12.05.2020
Георги Петров Балков 10811/11.06.2020
Георги Петров Тафров 10693/11.06.2020
Георги Райчев Петков 10751/11.06.2020
Георги Росенов Гетов 5456/18.05.2020
Георги Светославов Христов 10255/10.06.2020
Георги Славов Георгиев 7125/28.05.2020
Георги Славов Георгиев 26503/29.10.2020
Георги Стефанов Георгиев 11192/12.06.2020
Георги Стефанов Русев 7392/29.05.2020
Георги Стоянов Георгиев 9391/08.06.2020
Георги Стоянов Георгиев 5256/15.05.2020
Георги Стоянов Милушев 11803/15.06.2020
Георги Стоянов Мулешков 8118/02.06.2020
Георги Стоянов Чехларов 9190/05.06.2020
Георги Тодоров Бозуков 7850/01.06.2020
Георги Тодоров Добрев 4286/08.05.2020
Георги Тодоров Чинев 10167/10.06.2020
Георги Тонев Драгостинов 5574/18.05.2020
Георги Филипов Харизанов 7669/01.06.2020
Георги Христов Иванов 1284/17.02.2020
Георги Христов Кацаров 11739/15.06.2020
Георги Христов Пасков 6673/26.05.2020
Георги Христов Ханджиев 5368/18.05.2020
Георги Цветанов Георгиев 11901/15.06.2020
Георги Цветанов Райчев 19123/23.07.2020
Георги Цвятков Митев 5141/15.05.2020
Георги Цвятков Митев 26705/03.11.2020
Георги Ценов Георгиев 10251/10.06.2020
Георги Ценов Георгиев 26694/02.11.2020
Гергана Богомилова Лазарова 10040/09.06.2020
Гергана Великова Недева 6967/27.05.2020
Гергана Великова Недева 26114/22.10.2020
Гергана Велчова Кирова 9470/08.06.2020
Гергана Георгиева Савова-Малиновска 9281/05.06.2020
Гергана Димитрова Георгиева-Колева 3757/30.04.2020
Гергана Димитрова Стоянова 11546/15.06.2020
Гергана Димитрова Стоянова 28175/23.12.2020
Гергана Желязкова Кондова-Атанасова 1839/09.03.2020
Гергана Живкова Троянова 9182/05.06.2020
Гергана Иванова Кратункова-Димитрова 6973/27.05.2020
Гергана Кирилова Георгиева 8479/03.06.2020
Гергана Любомирова Стоянова 19080/22.07.2020
Гергана Любчева Антонова-Попова 2770/09.04.2020
Гергана Мирчова Симеонова 7385/29.05.2020
Гергана Николаева Божилова 4273/08.05.2020
Гергана Нинова Кузманова 11206/12.06.2020
Гергана Нинова Кузманова 26874/10.11.2020
Гергана Павлова Кюркчийска 2389/30.03.2020
Гергана Петрова Колева 1604/27.02.2020
Гергана Петрова Колева 1049/10.02.2020
Гергана Петрова Колева 26213/26.10.2020
Гергана Стефанова Никова 3783/30.04.2020
Гергана Стоянова Илиева-Гешева 9414/08.06.2020
Гергана Точева Стоянова-Денчева 5254/15.05.2020
Гергана Христова Стоянова 7034/28.05.2020
Гергана Христова Христова-Коюмджиева 10311/10.06.2020
Гергина Василева Цанова 192/10.01.2020
Гинка Георгиева Лазарова 8096/02.06.2020
Гинка Димитрова Чинова 2519/02.04.2020
Господин Марков Бумбаров 280510.04.2020
Грета Илиева Чакалова 3381/24.04.2020
Гриша Спасов Мавров 3135/21.04.2020
Гроздан Бончев Грозев 5463/18.05.2020
Гълъбина Генчева Петрова 9920/09.06.2020
Гюлфие Мехмедова Яхова 7140/28.05.2020
Гюляй Шемсидинова Кокоева 7641/29.05.2020
Гюрай Алиев Мурадов 3861/04.05.2020