Публикувани декларации по чл.175а, ал.1 ЗСВ от съдии, прокурори и следователи през 2021 г.

 

А  Б  В  Г  Д  Е  Ж  З  И  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ъ  Ю  Я 

Име Входящ номер
Аглика Величкова Адамова-Петкова 7327/14.05.2021
Аглика Ивайлова Гавраилова 8494/18.05.2021 
Агнеса Борисова Ставарова-Заркова 3424/15.04.2021
Адалберт Живков Кръстев 4262/27.04.2021
Аделина Вергилова Борисова-Алексиева 6789/13.05.2021
Аделина Въткова Ковачева 7286/14.05.2021
Аделина Въткова Ковачева  24483/20.09.2021
Аделина Живкова Хаджиатанасова 4141/26.04.2021
Аделина Живкова Хаджиатанасова 26541/19.11.2021
Аделина Иванова Каменова 6479/13.05.2021
Аделина Иванова Каменова 24733/29.09.2021
Аделина Любенова Тушева 6380/13.05.2021
Аделина Любомирова Банкова 12278/07.06.2021
Аделина Николаева Андреева 6665/13.05.2021
Аделина Троева Троева 8200/17.05.2021
Адриан Динков Янев 7357/14.05.2021
Адриана Георгиева Добрева 3864/22.04.2021
Адриана Георгиева Добрева 27561/31.12.2021
Адриана Дичева Атанасова-Иванова 12759/09.06.2021
Адриана Панайотова Панайотова 22337/11.08.2021
Азадухи Ованес Карагьозян 8102/17.05.2021
Айгюл Аптула Шефки 8687/19.05.2021
Аксиния Борисова Атанасова 3458/15.04.2021
Аксиния Леон Матосян 4088/23.04.2021
Аксиния Леон Матосян 12803/09.06.2021
Аксиния Леон Матосян 27517/29.12.2021
Албена Борисова Дойнова 6181/12.05.2021
Албена Борисова Дойнова 26239/11.11.2021
Албена Георгиева Александрова-Миронова 7846/17.05.2021
Албена Георгиева Палова 6706/13.05.2021
Албена Георгиева Радославова 7184/14.05.2021
Албена Георгиева Терзийска 6790/13.05.2021
Албена Данаилова Величкова 5910/12.05.2021
Албена Дякова Великова 4217/26.04.2021
Албена Истилиянова Рачева 5139/07.05.2021
Албена Йорданова Кузманова 3203/09.04.2021
Албена Йорданова Разсолкова 4347/28.04.2021
Албена Каменова Тараланска 5019/07.05.2021
Албена Кирилова Александрова 7107/14.05.2021
Албена Кирилова Александрова 2403/18.03.2021
Албена Кирилова Костова 6074/12.05.2021
Албена Маринова Ангелова 4425/28.04.2021
Албена Марчева Ботева 5812/11.05.2021
Албена Михайлова Стоилова 6814/13.05.2021
Албена Николаева Вутова 1131/09.02.2021
Албена Николова Гонкова 5621/11.05.2021
Албена Панчева Василева 2393/18.03.2021
Албена Панчева Василева 2394/18.03.2021
Албена Панчева Василева 23303/24.08.2021
Албена Петрова Колева 7442/14.05.2021
Албена Славова Неделчева 7811/17.05.2021
Албена Славова Неделчева 26172/09.11.2021
Албена Стефанова Панайотова 5985/12.05.2021
Албена Такова Момчилова 4731/29.04.2021
Албена Тодорова Бонева 7256/14.05.2021
Албена Янкова Георгиева 4539/29.04.2021
Албена Янчева Зъбова-Кочовска 4529/29.04.2021
Александра Божидарова Ножарова 7121/14.05.2021
Александра Драгомирова Йорданова 5801/11.05.2021
Александра Захариева Христова  12826/09.06.2021
Александра Йорданова Бенкова-Лещева 12165/07.06.2021
Александра Петрова Атанасова 24617/27.09.2021
Александра Пламенова Петкова 24640/27.09.2021
Александрина Володя Костадинова 5633/11.05.2021
Александрина Пламенова Дончева 6876/14.05.2021
Александрина Пламенова Дончева 26175/09.11.2021
Александър Александров Добрев 6965/14.05.2021
Александър Александров Добрев 18309/08.07.2021
Александър Антонов Митрев 7665/17.05.2021
Александър Антонов Митрев 27091/08.12.2021
Александър Валентинов Цветков 24687/28.09.2021
Александър Велинов Ангелов 7236/14.05.2021
Александър Велинов Ангелов 545/21.01.2021
Александър Венков Точевски 6470/13.05.2021
Александър Георгиев Георгиев 10609/31.05.2021 
Александър Георгиев Павлов 5625/11.05.2021
Александър Димитров Лазаров 3934/22.04.2021
Александър Димитров Муртев 8317/17.05.2021
Александър Димов Георгиев 7718/17.05.2021
Александър Драгомиров Цонев 7265/14.05.2021
Александър Драгомиров Цонев 26398/16.11.2021
Александър Емилов Ангелов 8405/18.05.2021 
Александър Емилов Байданов 1392/16.02.2021
Александър Здравков Николов 6115/12.05.2021
Александър Кирилов Александров 6099/12.05.2021
Александър Константинов Атанасов 8404/18.05.2021 
Александър Константинов Атанасов 27388/20.12.2021
Александър Костадинов Заев 3619/19.04.2021
Александър Костадинов Трионджиев 3943/22.04.2021
Александър Костадинов Трионджиев 3944/22.04.2021
Александър Лазаров Стойчев 4223/26.04.2021
Александър Любенов Александров 6715/13.05.2021
Александър Людмилов Григоров 3603/19.04.2021
Александър Маринчев Илиев 24626/27.09.2021
Александър Милчев Борисов 5284/10.05.2021
Александър Милчев Борисов  26074/05.11.2021
Александър Руменов Лозанов 6869/14.05.2021
Александър Руменов Натов 4479/28.04.2021
Александър Симеонов Станчев 5850/12.05.2021
Александър Стоянов Иванов 7804/17.05.2021
Александър Тодоров Тодоров 7106/14.05.2021
Александър Христов Александров 7962/17.05.2021
Александър Христов Александров 26465/18.11.2021
Александър Цанков Михайлов 3359/14.04.2021
Александър Цоков Желязков 7111/14.05.2021
Алексей Боянов Трифонов 5447/10.05.2021
Алексей Иванов Иванов 19726/19.07.2021
Ана Божидарова Ангелова - Методиева 122/08.01.2021
Ана Георгиева Саракостова 8654/19.05.2021 
Ана Димитрова Аврамова-Христова 7990/17.05.2021
Ана Иванова Илиева 6420/13.05.2021
Ана Милчева Стоилова 4277/27.04.2021
Ана Симеонова Андонова 4494/28.04.2021
Ана Христоскова Малиганова-Русева 5877/12.05.2021
Анастасия Мариянова Топалова-Монова 5671/11.05.2021
Анатоли Йорданов Бобоков 6019/12.05.2021
Ангел Атанасов Георгиев 6920/14.05.2021
Ангел Атанасов Попколев 2587/24.03.2021
Ангел Атанасов Попколев   26936/02.12.2021
Ангел Божиков Илиев 5873/12.05.2021
Ангел Валериев Василев 24767/30.09.2021
Ангел Василиев Байрактарски 6376/13.05.2021
Ангел Георгиев Павлов 5669/11.05.2021
Ангел Демирев Кънев 5907/12.05.2021
Ангел Димитров Гагашев 8146/17.05.2021
Ангел Димитров Панков 7689/17.05.2021
Ангел Димов Узунов 5389/10.05.2021
Ангел Димов Узунов 2259/15.03.2021
Ангел Иванов Седлоев 7122/14.05.2021
Ангел Иванов Седлоев  26335/15.11.2021
Ангел Маврев Момчилов 8235/17.05.2021
Ангел Николов Ангелов 6538/13.05.2021
Ангел Петров Танев 5458/10.05.2021
Ангел Петров Ташев 6719/13.05.2021
Ангел Радославов Николов 24465/20.09.2021
Ангел Стефанов Атанасов 4875/05.05.2021
Ангел Стефанов Карамишев 8153/17.05.2021
Ангел Фебов Павлов 6959/14.05.2021
Ангелина Георгиева Василева 8172/17.05.2021
Ангелина Гергинова Гергинска-Йорджева 8143/17.05.2021
Ангелина Иванова Митова-Мончовска 6266/12.05.2021
Ангелина Йоргакиева Лазарова 8459/18.05.2021 
Ангелина Колева Боева 7092/14.05.2021
Ангелина Тодорова Пенева 7123/14.05.2021
Ангелина Трайкова Бисеркова 3499/16.04.2021
Андон Вълков Вълков 2908/02.04.2021
Андон Георгиев Миталов 6495/13.05.2021
Андреан Георгиев Сутров 7732/17.05.2021
Андреан Георгиев Сутров 26078/05.11.2021
Андрей Ангелов Ангелов 5792/11.05.2021
Андрей Вячеславович Чекунов 15542/18.06.2021
Андрей Георгиев Андреев 6291/12.05.2021
Андрей Живков Дечев 9964/26.05.2021 
Андрей Иванов Николов 8087/17.05.2021
Андрей Иванов Янкулов 786/29.01.2021
Андрей Истилиянов Костов 5938/12.05.2021
Андрей Красимиров Георгиев 7888/17.05.2021
Андрей Красимиров Георгиев 16142/23.06.2021
Андрей Митков Андреев 2958/02.04.2021
Андрей Николов Радев 6692/13.05.2021
Андрей Обретенов Червеняков 6926/14.05.2021
Андрея Атанасов Атанасов 4343/28.04.2021
Андроника Илиева Ризова-Ръжданова 8086/17.05.2021
Анелия Божидарова Рашева 1863/01.03.2021
Анелия Бориславова Параулска 4590/29.04.2021
Анелия Веселинова Стойчева 1987/05.03.2021
Анелия Георгиева Тодорова 4617/29.04.2021
Анелия Димитрова Ангелова 1356/15.02.2021
Анелия Димитрова Великова 7991/17.05.2021
Анелия Драганова Цанова 4934/05.05.2021
Анелия Желева Яръмова 6621/13.05.2021
Анелия Здравкова Маркова 5726/11.05.2021
Анелия Иванова Ананиева-Сръндева 10442/28.05.2021
Анелия Илиева Харитева-Манолова 3951/23.04.2021
Анелия Йорданова Ангелова 5093/07.05.2021
Анелия Лилкова Трифонова 7868/17.05.2021
Анелия Маринова Игнатова 6213/12.05.2021
Анелия Маринова Йорданова 6577/13.05.2021
Анелия Милчева Щерева 5785/11.05.2021
Анелия Стефанова Янева 6050/12.05.2021
Анелия Цекова Димитрова 7632/17.05.2021
Анета Александрова Трайкова 4168/26.04.2021
Анета Боева Пачкова 7706/17.05.2021
Анета Георгиева Илинска 7899/17.05.2021
Анета Иванова Петрова 7406/14.05.2021
Анета Илчева Илчева 3323/13.04.2021
Анета Кирилова Стоева 3865/22.04.2021
Анета Кирилова Стоева 26202/10.11.2021
Анета Милчева Петкова 13905/14.06.2021
Анета Николова Братанова 7652/17.05.2021
Анета Христова Юргакиева - Георгиева 7061/14.05.2021
Анета Цветанова Георгиева 8721/19.05.2021 
Анжелина Данчова Христова-Борисова 7263/14.05.2021
Ани Борисова Георгиева 9464/25.05.2021 
Ани Борисова Георгиева  25994/03.11.2021
Ани Захариева Захариева 5730/11.05.2021
Ани Стоянова Харизанова 5584/10.05.2021
Анита Благоева Джамалова 6815/13.05.2021
Анита Бойкова Андрова-Байракова 7171/14.05.2021
Анита Георгиева Димова 5141/07.05.2021
Анита Христова Велева 24769/30.09.2021
Анна Великова Александрова 5883/12.05.2021
Анна Владимирова Ненова-Вълканова 5716/11.05.2021
Анна Владимирова Помакова 5077/07.05.2021
Анна Владимировна Петкова 8036/17.05.2021
Анна Георгиева Георгиева 5135/07.05.2021
Анна Георгиева Пантелеева 6605/13.05.2021
Анна Димитрова Дъбова 7389/14.05.2021
Анна Евгениева Иванова 5456/10.05.2021
Анна Иванова Иванова 5065/07.05.2021
Анна Иванова Иванова 26462/18.11.2021
Анна Иванова Кайтазка 3105/07.04.2021
Анна Иванова Щерева 6032/12.05.2021
Анна Йорданова Димова-Йорданова 4550/29.04.2021
Анна Кирилова Баева-Курдаланова 7259/14.05.2021
Анна Кирилова Георгиева 6903/14.05.2021
Анна Костадинова Димитрова 15327/18.06.2021
Анна Красимирова Аврамова-Градева 7617/17.05.2021
Анна Красимирова Каменова 5631/11.05.2021
Анна Мариянова Алексова 7082/14.05.2021
Анна Николаева Христова 8214/17.05.2021
Анна Петкова Донкова-Кутрова 5368/10.05.2021
Анна Радева Димитрова 7295/14.05.2021
Анна Стефанова Димитрова 7405/14.05.2021
Анна Страхинова Викова 4177/26.04.2021
Анна Тодорова Трифонова 7722/17.05.2021
Анна Федева Баракова 8103/17.05.2021
Антоан Любомиров Доспейски 6619/13.05.2021
Антоанета Благоева Данова 5272/07.05.2021
Антоанета Василева Аргирова 5903/12.05.2021
Антоанета Вълчева Митрушева 6390/13.05.2021
Антоанета Ганчева Георгиева 7651/17.05.2021
АНТОАНЕТА ГЕОРГИЕВА ИВЧЕВА 24508/21.09.2021
Антоанета Георгиева Панчева 5615/11.05.2021
Антоанета Георгиева Софрониева 5560/10.05.2021
Антоанета Георгиева Чакърова 6096/12.05.2021
Антоанета Драганова Андонова-Парашкевова 6908/14.05.2021
Антоанета Иванова Маркова 1852/01.03.2021
Антоанета Йорданова Атанасова 3893/22.04.2021
Антоанета Маринова Симеонова 8193А/17.05.2021
Антоанета Маринова Симеонова 8193/17.05.2021
Антоанета Николова Близнакова 2845/31.03.2021
Антоанета Христова Генчева 6726/13.05.2021
Антоанета Христова Генчева 25970/02.11.2021
Антон Венциславов Милев 6769/13.05.2021
Антон Еленков Антов 7809/17.05.2021
Антон Иванов Мицов 5951/12.05.2021
Антон Михов Радойнов 7083/14.05.2021
Антон Найденов Стефанов 5845/12.05.2021
Антон Николаев Урумов 6489/13.05.2021
Антон Николов Антонов 6628/13.05.2021
Антон Пенев Стоянов 6529/13.05.2021
Антон Петков Иванов 8259/17.05.2021
Антон Рангелов Игнатов 5320/10.05.2021
Антон Руменов Ценов 5939/12.05.2021
Антон Христов Кондов 8443/18.05.2021
Антон Цветанов Антонов 5401/10.05.2021
Антони Венцеславов Йорданов 6398/13.05.2021
Антони Иванов Николов 3142/08.04.2021
Антония Андреева Баева 6622/13.05.2021
Антония Атанасова Атанасова-Алексова 7359/14.05.2021
Антония Атанасова Минкова 25595/22.10.2021
Антония Благовестова Генадиева 5585/10.05.2021
Антония Димитрова Иванова 8450/18.05.2021 
Антония Дончева Богданова-Делчева 6100/12.05.2021
Антония Дончева Богданова-Делчева 26301/12.11.2021
Антония Иванова Тонева 11716/04.06.2021 
Антония Кирова Роглева 7398/14.05.2021
Антония Светлинова Младенова 8191/17.05.2021
Антония Станкева Въчкова 4605/29.04.2021
Антония Христова Енева - Спасова 26668/24.11.2021
Антония Христова Енева-Спасова 1484/18.02.2021
Аня Петрова Добрева 24696/29.09.2021
Асен Александров Воденичаров 5347/10.05.2021
Асен Ангелов Илиев 5333/10.05.2021
Асен Бойчев Христов 7781/17.05.2021
Асен Василев Василев 6520/13.05.2021
Асен Венелинов Пашански 832/01.02.2021
Асен Владимиров Попов 6286/12.05.2021
Асен Владимиров Попов   26041/04.11.2021
Асен Димитров Палавеев 7728/17.05.2021
Асен Иванов Асенов 1232/11.02.2021
Асен Иванов Даскалов 5361/10.05.2021
Асен Иванов Даскалов 26229/11.11.2021
Асен Найденов Шопов 7025/14.05.2021
Асен Тотев Радев 6026/12.05.2021
Асен Цветанов Цветанов 5822/11.05.2021
Асима Костова Вангелова-Петрова 5128/07.05.2021
Асима Костова Вангелова-Петрова 26340/15.11.2021
Аспарух Емилов Христов  6043/12.05.2021
Ася Бориславова Петрова 5949/12.05.2021
Ася Борисова Николова 848/01.02.2021
Ася Борисова Николова 5693/11.05.2021
Ася Пламенова Събева 5200/07.05.2021
Ася Тодорова Стоименова 8702/19.05.2021 
Ася Трифонова Ширкова 3623/19.04.2021
Атанас Ангелов Маджев 5765/11.05.2021
Атанас Асенов Филипов 6627/13.05.2021
Атанас Василев Гебрев 3909/22.04.2021
Атанас Василев Димитров 5847/12.05.2021
Атанас Василев Димитров 26124/08.11.2021
Атанас Василев Славов 8354/17.05.2021
Атанас Георгиев Атанасов 2823/31.03.2021
Атанас Георгиев Доцински 6910/14.05.2021
Атанас Георгиев Янков 7742/17.05.2021
Атанас Дечков Христов 4607/29.04.2021
Атанас Димитров Илиев 7881/17.05.2021
Атанас Димитров Илиев 26589/22.11.2021
Атанас Димов Атанасов 3084/07.04.2021
Атанас Йорданов Йорданов 6632/13.05.2021
Атанас Йорданов Ценов 4300/27.04.2021
Атанас Йорданов Ценов 26263/11.11.2021
Атанас Кирилов Маскръчки 6981/14.05.2021
Атанас Костадинов Кобуров 8085/17.05.2021
Атанас Костадинов Христов 7008/14.05.2021
Атанас Костадинов Христов 26139/08.11.2021
Атанас Кръстев Николов 13073/10.06.2021
Атанас Кръстев Николов  26286/12.11.2021
Атанас Милчев Каменски 7754/17.05.2021
Атанас Милчев Каменски  26612/22.11.2021
Атанас Неделчев Кеманов 7160/14.05.2021
Атанас Николаев Атанасов 5776/11.05.2021
Атанас Николов Николов 6817/14.05.2021
Атанас Петев Илчев 8453/18.05.2021 
Атанас Радев Атанасов 6894/14.05.2021
Атанас Симеонов Иванов 6006/12.05.2021
Атанас Стоилов Атанасов 13186/10.06.2021
Атанас Стоилов Атанасов 9928/26.05.2021
Атанас Тодоров Динков 6548/13.05.2021
Атанас Тодоров Шкодров 1606/22.02.2021
Атанас Томов Атанасов 4422/28.04.2021
Атанас Христов Палхутев 3976/23.04.2021
Атанаска Анастасова Анастасова 8709/19.05.2021 
Атанаска Ангелова Атанасова 8274/17.05.2021
Атанаска Венкова Маринова 6784/13.05.2021
Атанаска Димитрова Маркова 7007/14.05.2021
Атанаска Иванова Китипова-Янева 6391/13.05.2021
Атанаска Стефанова Букорещлиева 6537/13.05.2021
Атанаска Стоянова Павлова 3634/19.04.2021
Ахмед Хюсменов Кокоев 4090/23.04.2021