Публикувани декларации по чл.175а, ал.1 ЗСВ от съдии, прокурори и следователи през 2021 г.

 

А  Б  В  Г  Д  Е  Ж  З  И  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ъ  Ю  Я  

Име Входящ номер
Габриел Петков Йончев 3888/22.04.2021
Габриел Петков Йончев 21522/02.08.2021
Габриел Росенов Русев 4150/26.04.2021
Габриела Антонова Дремсизова 6359/13.05.2021
Габриела Георгиева Милушева 6611/13.05.2021
Габриела Георгиева Христова-Декова 4606/29.04.2021
Габриела Димитрова Лазарова 5207/07.05.2021
Габриела Драгомирова Дянкова-Тричкова 8023/17.05.2021
Габриела Иванова Динова-Цонева 8415/18.05.2021
Галатея Петрова Ханджиева-Милева 7756/17.05.2021
Галена Петкова Чешмеджиева-Дякова 12669/09.06.2021
Галин Галенов Тупев 5305/10.05.2021
Галин Илиев Гавраилов 3614/19.04.2021
Галин Кирилов Георгиев 2522/23.03.2021
Галин Кирилов Георгиев 2523/23.03.2021
Галин Найденов Байчев 3958/23.04.2021
Галин Николаев Андонов 6521/13.05.2021
Галин Николов Косев 1844/01.03.2021
Галин Петров Гавраилов 953/04.02.2021
Галин Станиславов Несторов 7105/14.05.2021
Галин Христов Георгиев 5917/12.05.2021
Галина Андриянова Андреева-Минчева 1359/15.02.2021
Галина Атанасова Стойчева 7625/17.05.2021
Галина Васкова Герасимова 8717/19.05.2021
Галина Владимирова Захарова 7267/14.05.2021
Галина Владимирова Захарова 25960/02.11.2021
Галина Вълчева Йорданова 8656/19.05.2021
Галина Георгиева Господинова-Стефанова 4725/29.04.2021
Галина Георгиева Радикова-Романова 2196/12.03.2021
Галина Георгиева Ташева-Николова 5782/11.05.2021
Галина Грозева Арнаудова 6297/12.05.2021
Галина Димитрова Василева 6060/12.05.2021
Галина Димитрова Жечева 12108/07.06.2021
Галина Димитрова Стоймирова 4350/28.04.2021
Галина Драганова Mухтийска 1083/08.02.2021
Галина Иванова Антова 13573/11.06.2021
Галина Иванова Вълчанова-Люцканова 4891/05.05.2021
Галина Иванова Солакова 7292/14.05.2021
Галина Колева Динкова 6517/13.05.2021
Галина Косева Косева 5083/07.05.2021
Галина Любомирова Иванова 6250/12.05.2021
Галина Любомирова Иванова 25768/27.10.2021
Галина Милчова Димитрова 4349/28.04.2021
Галина Ненкова Георгиева 6585/13.05.2021
Галина Ненкова Павлова 4137/26.04.2021
Галина Николаева Тонева - Дачева  6227/12.05.2021
Галина Николова Иванова 1861/01.03.2021
Галина Николова Минчева 12672/09.06.2021
Галина Петкова Магардичиян 3459/15.04.2021
Галина Петкова Пачовска-Карагьозова 7307/14.05.2021
Галина Тодорова Канакиева 4531/29.04.2021
Галина Христова Нейчева 8224/17.05.2021
Галина Христова Савова 7287/14.05.2021
Галина Христова Стоянова 5558/10.05.2021
Галина Цветанова Матейска-Ботева 21351/02.08.2021
Галина Чавдарова Неделчева 4624/29.04.2021
Галина Щерева Радева 7148/14.05.2021
Галя Александрова Кирилова 4131/26.04.2021
Галя Александрова Кирилова 4132/26.04.2021
Галя Александрова Кирилова 24863/04.10.2021
Галя Александрова Кирилова 27468/23.12.2021
Галя Ангелова Маринова 8024/17.05.2021
Галя Василева Белева 8312/17.05.2021
Галя Василева Маринова 8220/17.05.2021
Галя Василева Петрешкова-Ставарова 4378/28.04.2021
Галя Величкова Наумова 7077/14.05.2021
Галя Георгиева Костадинова 4893/05.05.2021
Галя Горанова Вълкова 7573/17.05.2021
Галя Господинова Георгиева 2779/30.03.2021
Галя Господинова Георгиева 2780/30.03.2021
Галя Господинова Казакова 5108/07.05.2021
Галя Димитрова Алексиева 4166/26.04.2021
Галя Димитрова Николова-Щрасер 6393/13.05.2021
Галя Димитрова Русева 6672/13.05.2021
Галя Иванова Георгиева 6829/14.05.2021
Галя Иванова Митева 6655/13.05.2021
Галя Йорданова Митова 5383/10.05.2021
Галя Маринова Илиева 13903/14.06.2021
Галя Петкова Иванова 3875/22.04.2021
Галя Славчева Маринова 6620/13.05.2021
Галя Стефанова Илиева 6461/13.05.2021
Галя Стефанова Николова-Димитрова 3148/08.04.2021
Галя Тодорова Гугушева 6206/12.05.2021
Галя Христова Илиева 3363/14.04.2021
Галя Христова Илиева 24520/23.09.2021
Ганчо Манев Драганов 6897/14.05.2021
Геника Атанасова Михайлова 4079/23.04.2021
Генка Кирилова Брезашка-Вучкова 3562/16.04.2021
Генко Драгиев Драгиев 3913/22.04.2021
Геновева Николаева Димитрова 6114/12.05.2021
Геновева Пламенова Илиева 7675/17.05.2021
Геновева Цветанова Георгиева 7254/14.05.2021
Геновева Цветанова Георгиева 7253/14.05.2021
Генчо Колев Атанасов 4872/05.05.2021
Генчо Костадинов Терзиев 5256/07.05.2021
Георги Ананиев Константинов 4338/28/04.2021
Георги Ангелов Ставрев 5567/10.05.2021
Георги Андонов Крушарски 6178/12.05.2021
Георги Богомилов Янев 6979/14.05.2021
Георги Божидаров Зарев 6151/12.05.2021
Георги Бойчев Христов 7700/17.05.2021
Георги Бойчев Христов 25675/25.10.2021
Георги Бориславов Терзиев 7158/14.05.2021
Георги Борисов Кирков 6373/13.05.2021
Георги Валентинов Георгиев 5379/10.05.2021
Георги Василев Мадолев 6986/14.05.2021
Георги Василев Ушев 6270/12.05.2021
Георги Великов Чамбов 7391/14.05.2021
Георги Видев Видев 7734/17.05.2021
Георги Видев Видев 2468/22.03.2021
Георги Викторов Палански 8923/20.05.2021
Георги Викторов Палански 25341/15.10.2021
Георги Гешев Гешев 4832/05.05.2021
Георги Господинов Петров 8285/17.05.2021
Георги Гочев Георгиев 6999/14.05.2021
Георги Данаилов Дамянов 5068/07.05.2021
Георги Димитров Божилов 24599/27.09.2021
Георги Димитров Василев 7213/14.05.2021
Георги Димитров Георгиев 6365/13.05.2021
Георги Димитров Георгиев 8319/17.05.2021
Георги Димитров Димитров 5325/10.05.2021
Георги Димитров Димитров 766/29.01.2021
Георги Димитров Дуков 6923/14.05.2021
Георги Димитров Колев 7187/14.05.2021
Георги Димитров Чолаков 6216/12.05.2021
Георги Димитров Чотински 3678/19.04.2021
Георги Димов Пепеляшев 8261/17.05.2021
Георги Добрев Попдобрев 7434/14.05.21
Георги Добрев Попдобрев 27467/23.12.2021
Георги Дойчев Иванов 5324/10.05.2021
Георги Евтимов Попов 7435/14.05.2021
Георги Златев Чолаков 7180/14.05.2021
Георги Златев Чолаков 303/14.01.2021
Георги Златев Чолаков 1395/16.02.2021
Георги Иванов Банков 5564/10.05.2021
Георги Иванов Герасимов 6861/14.05.2021
Георги Иванов Згуров 7456/14.05.2021
Георги Иванов Иванов 5145/07.05.2021
Георги Иванов Иванов 3150/08.04.2021
Георги Иванов Иванов 5724/11.05.2021
Георги Иванов Тренчев 5620/11.05.2021
Георги Иванов Тренчев 25932/01.11.2021
Георги Илианов Алипиев 24303/13.09.2021
Георги Илиев Камбуров 6925/14.05.2021
Георги Илиев Камбуров 25315/14.10.2021
Георги Илиев Обидимски 3387/14.04.2021
Георги Илиев Пенев 3876/22.04.2021
Георги Йовчев Георгиев 6423/13.05.2021
Георги Йорданов Манасиев 5968/12.05.2021
Георги Йорданов Манасиев 27263/15.12.2021
Георги Кирилов Пашалиев 7752/17.05.2021
Георги Колев Георгиев 2388/18.03.2021
Георги Колев Чемширов 1487/18.02.2021
Георги Константинов Грънчаров 8712/19.05.2021
Георги Лефтеров Лазаров 8105/17.05.2021
Георги Луков Карайлев 6406.13.05.2021
Георги Любенов Иванов 8454/18.05.2021
Георги Любенов Йорданов 4508/28.04.2021
Георги Любенов Мирчев 9347/25.05.2021
Георги Любенов Мирчев 25851/29.10.2021
Георги Любенов Мойсев 5923/12.05.2021
Георги Любчев Аргиров 844/01.02.2021
Георги Манолов Георгиев 6086/12.05.2021
Георги Манолов Манолов 8005/17.05.2021
Георги Методиев Асенов 4102/26.04.2021
Георги Методиев Асенов 4103/26.04.2021
Георги Методиев Асенов 26623/23.11.2021
Георги Методиев Павлов 7760/17.05.2021
Георги Митков Петров 5642/11.05.2021
Георги Митков Петров 18156/07.07.2021
Георги Ников Георгиев 7622/17.05.2021
Георги Никодимов Светославов 7699/17.05.2021
Георги Николов Александров 3956/23.04.2021
Георги Николов Василев 8324/17.05.2021
Георги Николов Грънчев 7640/17.05.2021
Георги Николов Кърпаров 26314/15.11.2021
Георги Николов Николов 3644/19.04.2021
Георги Николов Николов 6457/13.05.2021
Георги Николов Николов 26657/24.11.2021
Георги Николов Николов 27290/16.12.2021
Георги Панев Георгиев 3281/12.04.2021
Георги Петков Иванов 5940/12.05.2021
Георги Петков Иванов 5941/12.05.2021
Георги Петров Балков 8417/18.05.2021
Георги Петров Тафров 5902/12.05.2021
Георги Райчев Петков 6671/13.05.2021
Георги Райчев Петков 2515/11.10.2021
Георги Росенов Гетов 7822/17.05.2021
Георги Светославов Христов 6647/13.05.2021
Георги Славов Георгиев 7450/14.05.2021
Георги Стефанов Георгиев 7303/14.05.2021
Георги Стефанов Георгиев 2929/25.03.2021
Георги Стефанов Русев 6469/13.05.2021
Георги Стоянов Георгиев 7672/17.05.2021
Георги Стоянов Георгиев 117/07.01.2021
Георги Стоянов Милушев 8233/17.05.2021
Георги Стоянов Мулешков 6040/12.05.2021
Георги Стоянов Чехларов 6165/12.05.2021
Георги Тодоров Бозуков 8225/17.05.2021
Георги Тодоров Добрев 4175/26.04.2021
Георги Тодоров Чинев 6915/14.05.2021
Георги Тонев Драгостинов 6887/14.05.2021
Георги Филипов Харизанов 4906/05.05.2021
Георги Христов Иванов 6031/12.05.2021
Георги Христов Кацаров 7736/17.05.2021
Георги Христов Кацаров 25304/14.10.2021
Георги Христов Пасков 4908/05.05.2021
Георги Христов Пасков 25912/01.11.2021
Георги Христов Ханджиев 5380/10.05.2021
Георги Цветанов Георгиев 5890/12.05.2021
Георги Цветанов Георгиев 5889/12.05.2021
Георги Цветанов Райчев 7607/17.05.2021
Георги Цвятков Митев 7920/17.05.2021
Георги Ценов Георгиев 6122/12.05.2021
Георги Ценов Георгиев 25458/19.10.2021
Гергана Богомилова Цонева 4729/29.04.2021
Гергана Богомилова Цонева 15824/21.06.2021
Гергана Богомилова Цонева 24996/07.10.2021
Гергана Великова Недева 6059/12.05.2021
Гергана Велчова Кирова 4912/05.05.2021
Гергана Георгиева Савова-Малиновска 6799/13.05.2021
Гергана Димитрова Георгиева-Колева 6617/13.05.2021
Гергана Димитрова Стоянова 8705/19.05.2021
Гергана Желязкова Кондова-Атанасова 2475/22.03.2021
Гергана Живкова Троянова 6053/12.05.2021
Гергана Иванова Кратункова-Димитрова 4411/28.04.2021
Гергана Кирилова Георгиева 6739/13.05.2021
Гергана Любомирова Стоянова 5934/12.055.2021
Гергана Любчева Антонова-Попова 6608/13.05.2021
Гергана Мирчова Симеонова 7730/17.05.2021
Гергана Николаева Божилова 6892/14.05.2021
Гергана Нинова Кузманова 7164/14.05.2021
Гергана Павлова Кюркчийска 2913/02.04.2021
Гергана Петрова Колева 4325/28.04.2021
Гергана Петрова Колева 22166/09.08.2021
Гергана Петрова Колева 26338/15.11.2021
Гергана Стефанова Никова 4487/28.04.2021
Гергана Стоянова Илиева-Гешева 6919/14.05.2021
Гергана Точева Стоянова-Денчева 5844/12.05.2021
Гергана Христова Стоянова 3654/19.04.2021
Гергана Христова Христова-Коюмджиева 5741/11.05.2021
Гергина Василева Цанова 4096/23.04.2021
Гинка Георгиева Лазарова 6341/13.05.2021
Гинка Димитрова Чинова 3501/16.04.2021
Господин Марков Бумбаров 5666/11.05.2021
Господин Марков Бумбаров 3681/19.04.2021
Господин Стоянов Тонев 24734/29.09.2021
Грета Иванова Денчева 15837/21.06.2021
Грета Илиева Чакалова 5825/11.05.2021
Гриша Спасов Мавров 3869/22.04.2021
Гроздан Бончев Грозев 8009/17.05.2021
Гълъбина Генчева Петрова 6243/12.05.2021
Гюлфие Мехмедова Яхова 7915/17.05.2021
Гюляй Шемсидинова Кокоева 4089/23.04.2021
Гюрай Алиев Мурадов 5130/07.05.2021