Публикувани декларации по чл.175а, ал.1 ЗСВ от съдии, прокурори и следователи през 2021 г.

 

А  Б  В  Г  Д  Е  Ж  З  И  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ъ  Ю  Я 

 

Име Входящ номер
Сава Милков Шишенков 23769/01.09.2021
Сава Недялков Петров 4272/27.04.2021
Сава Недялков Петров 4273/27.04.2021
Сава Недялков Петров 27015/03.12.2021
Санко Сабинов Банчев 1845/01.03.2021
Санко Сабинов Банчев 17625/02.07.2021
Сара Христова Николова - Стоева 3968/23.04.2021
Сара Христова Николова - Стоева 21655/03.08.2021
Саша Георгиева Алексова 7889/17.05.2021
Саша Георгиева Алексова 7890/17.05.2021
Саша Георгиева Алексова 25665/25.10.2021
Сашка Кинева Горнишка 7062/14.05.2021
Сашо Димитров Тотев 6198/12.05.2021
Сашо Димитров Тотев 6199/12.05.2021
Светла Бисерова Букова 2665/26.03.2021
Светла Бисерова Букова 5953/12.05.2021
Светла Борисова Бояджиева 6232/12.05.2021
Светла Василева Даскалова-Василева 8353/17.05.2021
Светла Василева Курновска-Младенова 6356/13.05.2021
Светла Василева Пейчева 5891/12.05.2021
Светла Величкова Пенева 7399/14.05.2021
Светла Георгиева Николова 7849/17.05.2021
Светла Димитрова Иванова 24910/05.10.2021
Светла Димитрова Михайлова 8059/17.05.2021
Светла Дочева Димитрова 5270/07.05.2021
Светла Дочева Димитрова 26191/09.11.2021
Светла Желязкова Стоянова 4374/28.04.2021
Светла Иванова Иванова 6579/13.05.2021
Светла Иванова Иванова 7930/17.05.2021
Светла Илменова Замфирова 4601/29.04.2021
Светла Йорданова Димитрова - Ковачева 26724/25.11.2021
Светла Йорданова Димитрова-Ковачева 7078/14.05.2021
Светла Миткова Цолова 4534/29.04.2021
Светла Петкова Робева 5252/07.05.2021
Светла Радева Янкова 8029/17.05.2021
Светла Радева Янкова 26416/17.11.2021
Светла Рускова Димитрова 7673/17.05.2021
Светла Стоянова Иванова 4758/05.05.2021
Светла Тодорова Станимирова 4953/05.05.2021
Светла Христова Тодорова 7958/17.05.2021
Светлана Ангелова Станева 2647/26.03.2021
Светлана Ангелова Станева 8407/18.05.2021
Светлана Асенова Божкова 3977/23.4.2021
Светлана Асенова Божкова 9463/25.05.2021
Светлана Асенова Божкова - Тепова 21140/29.07.2021
Светлана Атанасова Димитрова 6940/14.05.2021
Светлана Бойкова Методиева 6643/13.05.2021
Светлана Георгиева Димитрова 7169/14.05.2020
Светлана Георгиева Петрова 8169/17.05.2021
Светлана Георгиева Шопова-Колева 6704/13.05.2021
Светлана Димитрова Митова 3300/12.04.2021
Светлана Димитрова Митова 24989/07.10.2021
Светлана Димитрова Митрушева-Атанасова 7668/17.05.2021
Светлана Димитрова Ризова 4354/28.04.2021
Светлана Димитрова Ризова 25990/03.11.2021
Светлана Иванова Данева 8442/18.05.2021
Светлана Иванова Изева 4958/05.05.2021
Светлана Йорданова Бъчева 4268/27.04.2021
Светлана Йорданова Стоянова-Вайзе 6394/13.05.2021
Светлана Кирилова Димова 8322/17.05.2021
Светлана Кирилова Цанкова 3742/20.04.2021
Светлана Костадинова Драгоманска 843/01.02.2021
Светлана Костова Георгиева 3725/20.04.2021
Светлана Кънчева Чолакова 6580/13.05.2021
Светлана Нейкова Нейчева 9134/21.05.2021
Светлана Николаева Върбанова 8242/17.05.2021
Светлана Николаева Рачева - Янева 26847/30.11.2021
Светлана Николаева Рачева-Янева 6037/12.05.2021
Светлана Пенчева Иванова 3840/22.04.2021
Светлана Петкова Петкова 1744/25.02.2021
Светлана Петкова Петкова 1745/25.02.2021
Светлана Петрова Ангелчовска 7066/14.05.2020
Светлана Петрова Калинова 6230/12.05.2021
Светлана Петрова Паскалева 5127/07.05.2021
Светлана Славчева Дашева 5103/07.05.2021
Светлана Тодорова Атанасова 6035/12.05.2021
Светлана Тодорова Димитрова 9273/21.05.2021
Светлана Тодорова Станимирова 25843/28.10.2021
Светлана Христова Петкова 10443/28.05.2021
Светлана Христова Петкова 25772/27.10.2021
Светлана Цекова Борисова 7320/14.05.2021
Светлана Цекова Борисова 25816/28.10.2021
Светлин Велков Михайлов 5202/07.05.2021
Светлин Емилов Стефанов 8100/17.05.2021
Светлин Емилов Стефанов 26603/22.11.2021
Светлин Иванов Иванов 8265/17.05.2021
Светлин Петков Илиев 6613/13.05.2021
Светлин Радостинов Радев 9980/26.05.2021
Светлозар Георгиев Георгиев 4955/05.05.2021
Светлозар Георгиев Рачев 3429/15.04.2021
Светлозар Димитров Димитров 6740/13.05.2021
Светлозар Костадинов Костов 6372/13.05.2021
Светлозар Михайлов Лазаров 6347/13.05.2021
Светлозар Николаев Чераджийски 4186/26.04.2021
Светлозар Стоянов Кабакчиев 6626/13.05.2021
Светлозар Стоянов Кабакчиев 26756/26.11.2021
Светлозара Христова Анчева 7291/14.05.2021
Светломир Нинов Хиков 6870/14.05.2021
Светозар Димов Светиев 6544/13.05.2021
Светозар Любомиров Георгиев 7633/17.05.2021
Светомир Витков Бабаков 6518/13.05.2021
Светослав Атанасов Пиронев 9943/26.05.2021
Светослав Василев Василев 5737/11.05.2021
Светослав Василев Палов 7637/17.05.2021
Светослав Венциславов Великов 1843/01.03.2021
Светослав Димитров Йосифов 6507/13.05.2021
Светослав Донов Василев 6354/13.05.2021
Светослав Донов Василев 26526/19.11.2021
Светослав Емилов Петров 4123/26.04.2021
Светослав Здравков Маринчев 5353/10.05.2021
Светослав Иванов Иванов  3500/16.04.2021
Светослав Калчев Калчев 7155/14.05.2021
Светослав Каменов Милушев 4228/26.04.2021
Светослав Кръстев Николов 5971/12.05.2021
Светослав Момчилов Джельов 5369/10.05.2021
Светослав Неделчев Тодоров 7658/17.05.2021
Светослав Неделчев Тодоров 26203/10.11.2021
Светослав Николаев Николов 24509/21.09.2021
Светослав Николаев Стойнов 8456/18.05.2021
Светослав Николаев Стойнов 26815/29.11.2021
Светослав Николаев Узунов 7072/14.05.2021
Светослав Петров Славов 5904/12.05.2021
Светослав Раев Раев 5995/12.05.2021
Светослав Раев Раев 26342/15.11.2021
Светослав Тихомиров Спасенов 6044/12.05.2021
Светослава Борисова Костова-Господинова 4116/26.04.2021
Светослава Иванова Алексиева 7358/14.05.2021
Светослава Михайлова Цонева 7001/14.05.2021
Светослава Николаева Колева-Ангелова 6441/13.05.2021
Светослава Стефанова Пенчева 4834/05.05.2021
Свилен Анастасов Цеков 5104/07.05.2021
Свилен Георгиев Тодоров 6987/14.05.2021
Свилен Георгиев Цветков 6695/13.05.2021
Свилен Иванов Братоев 6530/13.05.2021
Свилен Иванов Братоев 26355/15.11.2021
Свилен Иванов Братоев 26354/15.11.2021
Свилен Иванов Жеков 6131/12.05.2021
Свилен Петров Сирманов 7807/17.05.2021
Свилен Русев Александров 6011/12.05.2021
Свилен Станчев Иванов 5708/11.05.2021
Свилена Димитрова Проданова 7319/14.05.2021
Свилена Иванова Костова 4587/29.04.2021
Свилена Стоянова Давчева 8321/17.05.2021
Севда Христова Дойнова 20926/28.07.2021
Севдалин Цанков Цанков 19169/13.07.2021
Севдалина Василева Стойчева 7844/17.05.2021
Севдалина Колева Станева 6417/13.05.2021
Севдалина Пенчева Червенкова-Минкова 7309/14.05.2021
Северина Любенова Монева 5993/12.05.2021
Сезгин Сеидов Османов 6511/13.05.2021
Сеслав Димитров Помпулуски 4339/28.04.2021
Сеслав Димитров Помпулуски 27537/30.12.2021
Сибила Енева Симеонова 360/15.01.2021
Сибила Енева Симеонова 4244/27.04.2021
Сибила Енева Симеонова 4245/27.04.2021
Сийка Георгиева Милева 3023/05.04.2021
Сийка Костадинова Златанова 5835/11.05.2021
Сийка Михайлова Камбарева 4616/29.04.2021
Сийка Михайлова Камбарева 26532/19.11.2021
Сийка Христова Дечева 7196/14.05.2021
Силвана Иванова Гълъбова 5747/11.05.2021
Силвина Дачкова Йовчева 8301/17.05.2021
Силвия Александрова Цанкова-Захариева 4871/05.05.2021
Силвия Андреева Житарска 6992/14.05.2021
Силвия Атанасова Антова-Рангелова 4636/29.04.2021
Силвия Борисова Русева 6487/13.05.2021
Силвия Венциславова Тачева 5718/11.05.2021
Силвия Веселинова Миленкова 5991/12.05.2021
Силвия Владимирова Петрова 6033/12.05.2021
Силвия Георгиева Даскалова 6418/13.05.2021
Силвия Георгиева Даскалова 26230/11.11.2021
Силвия Георгиева Николова 8015/17.05.2021
Силвия Георгиева Цепова 6737/13.05.2021
Силвия Димитрова Обрешкова 6551/13.05.2021
Силвия Емилова Велизарова 8430/18.05.2021
Силвия Емилова Мусърлиева 4881/05.05.2021
Силвия Здравкова Пехливанова 7249/14.05.2021
Силвия Здравкова Пехливанова 9986/27.05.2021
Силвия Иванова Борисова 3233/09.04.2021
Силвия Иванова Борисова 26304/15.11.2021
Силвия Иванова Мичева-Димитрова 7698/17.05.2021
Силвия Иванова Танева 3935/22.04.2021
Силвия Иванова Тенева 26215/10.11.2021
Силвия Луканова Соколова 6261/12.05.2021
Силвия Лъчезарова Алексиева 5837/11.05.2021
Силвия Любенова Алексова 3649/19.04.2021
Силвия Минкова Сандева-Иванова 5439/10.05.2021
Силвия Николаева Начкова 5864/12.05.2021
Силвия Петкова Георгиева 116/07.01.2021
Силвия Петрова Димитрова 4478/28.04.2021
Силвия Петрова Кирова 7238/14.05.2021
Силвия Петрова Кирова 26996/03.12.2021
Силвия Стефанова Хазърбасанова 6169/12.05.2021
Силвия Стойнова Рандева 3081/07.04.2021
Силвия Тодорова Евстатиева 2258/15.03.2021
Силвия Цветкова Кръстева 7872/17.05.2021
Силвия Цветкова Кръстева 26601/22.11.2021
Силвия Яцова Павлова 4987/07.05.2021
Силвиян Иванов Стоянов 8457/18.05.2021
Силвиян Иванов Стоянов 27030/06.12.2021
Симеон Александров Чаначев 4752/29.04.2021
Симеон Александров Чаначев 26964/02.12.2021
Симеон Георгиев Захариев 5581/10.05.2021
Симеон Горанов Гюров 8030/17.05.2021
Симеон Илиянов Светославов 24389/16.09.2021
Симеон Николов Алексов 6124/12.05.2021
Симеон Николов Алексов 22498/12.08.2021
Симеон Петров Съркьов 7189/14.05.2021
Симеон Симеонов Михов 5028/07.05.2021
Симеон Стефанов Стойчев 6403/13.05.2021
Симона Василева Навущанова 4914/05.05.2021
Симона Димитрова Миланези-Пенчева 6900/14.05.2021
Симона Евгениева Николаева 25340/15.10.2021
Симона Евгениева Николаева 1839/28.02.2022
Симона Иванова Углярова 5729/11.05.2021
Симона Иванова Углярова 26253/11.11.2021
Симона Максимова Конова 7839/17.05.2021
Симона Петрова Попова 6721/13.05.2021
Симона Петрова Попова 25746/26.10.2021
Симона Пламенова Кирилова 7365/14.05.2021
Симона Радославова Донева 24681/28.09.2021
Сирануш Сахак Артинян 5092/07.05.2021
Сияна Генадиева Генадиева 7662/17.05.2021
Сияна Генадиева Генадиева 26392/16.11.2021
Сияна Стойчева Димитрова 6776/13.05.2021
Слав Иванов Бакалов 5485/10.05.2021
Слава Димитрова Георгиева 4066/23.04.2021
Слава Сергиева Гьошева 6039/12.05.2021
Славейка Атанасова Костадинова 5578/10.05.2021
Славена Галинова Койчева 24868/04.10.2021
Славена Светлозарова Костова 7743/17.05.2021
Славина Любенова Владова 5107/07.05.2021
Славка Бисерова Гемишева 7382/14.05.2021
Славка Бисерова Гемишева 26723/25.11.2021
Славка Георгиева Димитрова 7725/17.05.2021
Славка Иванова Димитрова 5407/10.05.2021
Славка Иванова Кабасанова 6098/12.05.2021
Славка Стефанова Баханова 7882/17.05.2021
Славка Стефанова Баханова 26053/04.11.2021
Славчо Асенов Димитров 17404/01.07.2021
Славчо Иванов Иванов 8051/17.05.2021
Снежа Миткова Георгиева-Димитрова 768/29.01.2021
Снежана Ангелова Станчева 5828/11.05.2021
Снежана Андонова Чалъкова 6744/13.05.2021
Снежана Василева Стоянова 7013/14.05.2021
Снежана Димитрова Бакалова 5484/10.05.2021
Снежана Методиева Георгиева-Блажева 8112/17.05.2021
Снежана Николова Христова 4604/29.04.2021
Снежана Първанова Душкова 6718/13.05.2021
Снежана Стефанова Стефанова-Торбова 3162/08.04.2021
Снежана Стоименова Минкова 720/28.01.2021
Снежана Янкова Стефанова 3608/12.05.2021
Снежана Янкова Стефанова 26930/02.12.2021
Снежанка Василева Кьосева-Митева 7351/14.05.2021
Снежанка Кондева Кондева-Караджова 6366/13.05.2021
Снежанка Стоянова Николова 5268/07.05.2021
Снежина Георгиева Стоянова 8314/17.05.2021
Снежина Колева Георгиева 7060/14.05.2021
Снежина Мойнова Иванова 5036/07.05.2021
Снежина Мойнова Иванова 18642/09.07.2021
Снежина Петкова Чолакова-Маринова 8002/17.05.2021
Сона Вахе Гарабедян 7956/17.05.2021
Соня Ангелова Стефанова 8094/17.05.2021
Соня Атанасова Янкулова 7301/14.05.2021
Соня Атанасова Янкулова 26475/18.11.2021
Соня Георгиева Петковска 3391/14.04.2021
Соня Димитрова Камарашка - Василева 2471/22.03.2021
Соня Димитрова Камарашка - Василева 26233/11.11.2021
Соня Йовчева Петрова 4581/29.04.2021
Соня Крумова Александрова 8063/17.05.2021
Соня Михайлова Радоева-Куртова 6661/13.05.2021
Соня Николова Найденова 2685/29.03.2021
Соня Тодорова Дженкова 7444/14.05.2021
Соня Христова Каменова 5437/10.05.2021
София Андонова Радославова 8096/17.05.2021
София Георгиева Икономова 4917/05.05.2021
София Димитрова Йорданова - Петрова 6808/13.05.2021
София Димитрова Йорданова - Петрова 26349/15.11.2021
София Драганова Димитрова 6794/13.05.2021
София Сотирова Монева 6088/12.05.2021
София Стефанова Ангелова 7143/14.05.2021
Спас Маринов Стефанов 8001/17.05.2021
Спас Николов Иванчев 3741/20.04.2021
Спас Петров Динков 5870/12.05.2021
Спасена Венелинова Драготинова-Русенова 3607/19.04.2021
Спасимир Спасов Здравчев 7054/14.05.2021
Спаска Иванова Кинчева 5569/10.05.2021
Стамен Стоянов Стаматов 5088/07.05.2021
Станелия Василева Караджова 4306/28.04.2021
Станелия Василева Караджова 26494/19.11.2021
Станимир Борисов Миров 6730/13.05.2021
Станимир Борисов Миров 26052/04.11.2021
Станимир Димитров Димитров 6197/12.05.2021
Станимир Димов Атанасов 6616/13.05.2021
Станимир Неделчев Стоянов 7761/17.05.2021
Станимир Николов Йорданов - Кюлеров 26816/29.11.2021
Станимир Николов Йорданов-Кюлеров 8437/18.05.2021
Станимир Павлов Чернев 6078/12.05.2021
Станимир Тодоров Ангелов 8150/17.05.2021
Станимир Христов Христов 9361/25.05.2021
Станимира Ангелова Иванова 968/04.02.2021
Станимира Ангелова Иванова 6012/12.05.2021
Станимира Димитрова Димитрова 8483/18.05.2021
Станимира Друмева Друмева 7349/14.05.2021
Станимира Стефанова Иванова 6603/13.05.2021
Станислав Бориславов Седефчев 6735/13.05.2021
Станислав Валериев Николов 24458/20.09.2021
Станислав Дамянов Георгиев 24685/28.09.2021
Станислав Дончев Андонов 7445/14.05.2021
Станислав Емилов Страшимиров 6796/13.05.2021
Станислав Желязков Станев 8452/18.05.2021
Станислав Желязков Станев 27385/20.12.2021
Станислав Иванов Стефански 8238/17.05.2021
Станислав Иванов Цветков 5311/10.05.2021
Станислав Петров Георгиев 4467/28.04.2021
Станислав Стефанов Георгиев 6636/13.05.2021
Станислав Христов Стойков 4234/26.04.2021
Станислав Христов Стойков 22848/17.08.2021
Станислава Балинова Бозева 4957/05.05.2021
Станислава Димитрова Бакалова 6358/13.05.2021
Станислава Димитрова Бакалова 27321/17.12.2021
Станислава Иванова Мартинова-Казакова 24381/16.09.2021
Станислава Иванова Полетинска 7378/14.05.2021
Станислава Йорданова Арабаджиева 6982/14.05.2021
Станка Стоянова Димитрова 7682/17.05.2021
Станой Аспарухов Станоев 4427/28.04.2021
Станой Аспарухов Станоев 26712/25.11.2021
Станчо Костадинов Станчев 6566/13.05.2021
Станчо Радев Савов 6717/13.05.2021
Стела Александрова Динчева 10607/31.05.2021
Стела Борисова Кацарова 5793/11.05.2021
Стела Борисова Кацарова 26685/24.11.2021
Стела Василева Кръстева 5454/10.05.2021
Стела Венциславова Дандарова 4065/23.04.2021
Стела Венциславова Дандарова 24568/24.09.2021
Стела Венциславова Дандарова 1543/18.02.2022
Стела Веселинова Георгиева 3604/19.04.2021
Стела Веселинова Юрчиева-Башева 8668/19.05.2021
Стела Дянкова Бъчварова 7392/14.05.2021
Стела Иванова Тонева 6654/13.05.2021
Стела Йорданова Михайлова 6281/12.05.2021
Стела Милева Мешова 6355/13.05.2021
Стела Николаева Спасова 6102/12.05.2021
Стела Петрова Колчева 7950/17.05.2021
Стела Петрова Колчева 26604/22.11.2021
Стела Светлинова Шипковенска 5930/12.05.2021
Стела Стоянова Илиева 8303/17.05.2021
Стела Стоянова Илиева 17626/02.07.2021
Стелиан Антонов Кралев 8481/18.05.2021
Стелиана Колева Кожухарова 6172/12.05.2021
Стелияна Петрова Атанасова 1633/22.02.2021
Стефан Александров Димитров 8431/18.05.2021
Стефан Асенов Данчев 4783/05.05.2021
Стефан Георгиев Димитров 6664/13.05.2021
Стефан Георгиев Янев 8123/17.05.2021
Стефан Диев Станчев 6709/13.05.2021
Стефан Динчев Динчев 6337/13.05.2021
Стефан Емилов Милев 4260/27.04.2021
Стефан Иванов Герджиков 7144/14.05.2021
Стефан Иванов Илиев 5646/11.05.2021
Стефан Иванов Пенчев 19/04.01.2021
Стефан Иванов Пенчев 3615/19.04.2021
Стефан Иванов Петров 3780/21.04.2021
Стефан Иванов Петров 3781/21.04.2021
Стефан Илиев Шарланджиев 8020/17.05.2021
Стефан Исаков Шекерджийски 3095/07.04.2021
Стефан Йорданов Илиев 4947/05.05.2021
Стефан Йорданов Илиев 26391/16.11.2021
Стефан Марков Стойков 4988/07.05.2021
Стефан Недялков Кюркчиев 8006/17.05.2021
Стефан Недялков Рачев 924/04.02.2021
Стефан Радев Радев 4164/26.04.2021
Стефан Христов Стойков 21139/29.07.2021
Стефан Христов Христов 2630/26.03.2021
Стефани Костадинова Черешарова 7745/17.05.2021
Стефани Костадинова Черешарова 25791/28.10.2021
Стефи Кирилова Гълъбова 4557/29.04.2021
Стефка Антонова Стоянова 1752/25.02.20221
Стефка Атанасова Янкова-Котрулева 6848/14.05.2021
Стефка Бойдева Атанасова 6865/14.05.2021
Стефка Василева Георгиева 11408/02.06.2021
Стефка Веселинова Драганова 24677/28.09.2021
Стефка Ганчева Плугарова 5341/10.05.2021
Стефка Георгиева Георгиева 8132/17.05.2021
Стефка Георгиева Якимова 6127/12.05.2021
Стефка Манолова Каменова 1681/24.02.2021
Стефка Мирчова Станева 10774/31.05.2021
Стефка Николова Димитрова 4634/29.04.2021
Стефка Петкова Кемалова 7334/14.05.2021
Стефка Русчева Панайотова 80/06.01.2021
Стефка Русчева Панайотова 20199/21.07.2021
Стефка Стефанова Славчева-Иванова 2322/17.03.2021
Стефка Тодорова Михайлова-Маринова 3201/09.04.2021
Стефка Тодорова Михова 5608/11.05.2021
Стефка Томова Пашова 8924/20.05.2021
Стилиян Грозданов Грозев 8272/17.05.2021
Стилиян Грозданов Грозев 23998/07.09.2021
Стилиян Кирилов Манолов 5097/07.05.2021
Стилияна Красимирова Григорова 5744/11.05.2021
Стилияна Красимирова Григорова 26373/16.11.2021
Стиляна Димитрова Георгиева 6801/13.05.2021
Стоил Георгиев Тойчев 8043/17.05.2021
Стоил Георгиев Тойчев 27002/03.12.2021
Стоил Делев Ботев 8651/19.05.2021
Стоил Димчев Димов 4962/07.05.2021
Стоил Димчев Димов 27014/03.12.2021
Стоил Крумов Томов 11176/01.06.2021
Стоил Крумов Томов  26287/12.11.2021
Стоил Христов Сотиров 2494/22.03.2021
Стойка Георгиева Манолова-Стойкова 7616/17.05.2021
Стойка Илиева Янева 7825/17.05.2021
Стойко Драганов Спасов  13900/14.06.2021
Стойко Иванов Иванов 1947/04.03.2021
Стойко Иванов Иванов 7587/17.05.2021
Стойчо Делев Стойчев 13898/14.06.2021
Стойчо Желязков Димитров 6623/13.05.2021
Стойчо Желязков Димитров 26337/15.11.2021
Стойчо Тодоров Ненков 14475/15.06.2021
Стойчо Тодоров Попов 24390/16.09.2021
Стою Христов Згуров 4922/05.05.2021
Стою Христов Згуров 24670/28.09.2021
Стоян Ангелов Момов   2103/10.03.2021
Стоян Атанасов Германов 5366/10.05.2021
Стоян Атанасов Димитров 2805/31.03.2021
Стоян Божинов Пешев 7686/17.05.2021
Стоян Божинов Пешев 26343/15.11.2021
Стоян Георгиев Добрев 7661/17.05.2021
Стоян Георгиев Дундев 6543/13.05.2021
Стоян Георгиев Хаджиев 5998/12.05.2021
Стоян Гончев Вълчев 4545/29.04.2021
Стоян Денев Петков 14996/17.06.2021 
Стоян Димитров Колев 7921/17.05.2021
Стоян Димитров Колев 25676/25.10.2021
Стоян Димитров Павлов 5048/07.05.2021
Стоян Иванов Иванов 6668/13.05.2021
Стоян Иванов Иванов 27031/06.12.2021
Стоян Иванов Лазаров 2961/05.04.2021
Стоян Иванов Лазаров  26063/04.11.2021
Стоян Иванов Стоянов 2386/18.03.2021
Стоян Иванов Стоянов 3837/21.04.2021
Стоян Ичов Моневски 11278/02.06.2021
Стоян Константинов Попов 4263/27.04.2021
Стоян Людмилов Тонев 6496/13.05.2021
Стоян Пеев Мутафчиев 1850/01.03.2021
Стоян Пеев Мутафчиев 27504/29.12.2021
Стоян Тодоров Загоров 8458/18.05.2021
Стоян Тодоров Загоров 27255/15.12.2021
Стоян Тодоров Михов 6954/14.05.2021
Стояна Илиева Илиева - Станева 6550/13.05.2021
Стоянка Иванова Пишиева-Сахатчиева 7787/17.05.2021
Стратимир Гошев Димитров 8257/17.05.2021
Страхил Георгиев Каменички 4541/29.04.2021
Страхил Николов Гошев 4130/26.04.2021
Сузана Тодорова Чинева-Койнова 8913/20.05.2021
Сунай Юсеин Осман 6912/14.05.2021
Съби Бисеров Атанасов 5942/12.05.2021
Събина Ненкова Христова-Диамандиева 4795/05.05.2021
Събина Ненчева Христова 5846/12.05.2021
Събина Ненчева Христова 26433/17.11.2021
Събчо Атанасов Събев 5055/07.05.2021
Сюзан Ахмедова Пенчева 14638/16.06.2021