Публикувани декларации по чл.175а, ал.1 ЗСВ от съдии, прокурори и следователи през 2022 г.

 

А  Б  В  Г  Д  Е  Ж  З  И  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ъ  Ю  Я 

Габриел Петков Йончев 58/06.01.2022
Габриел Петков Йончев 5301/03.05.2022
Габриел Росенов Русев 9199/16.05.2022
Габриела Антонова Дремсизова 6479/10.05.2022
Габриела Георгиева Милушева 7429/12.05.2022
Габриела Георгиева Христова-Декова 6148/09.05.2022
Габриела Димитрова Лазарова-Божкова 8846/16.05.2022
Габриела Драгомирова Дянкова-Тричкова 9875/18.05.2022
Габриела Иванова Динова-Цонева 12808/06.06.2022
Галатея Петрова Ханджиева-Милева 8593/16.05.2022
Галена Петкова Чешмеджиева-Дякова 8744/16.05.2022
Галин Галенов Тупев 6868/11.05.2022
Галин Илиев Гавраилов 8887/16.05.2022
Галин Кирилов Георгиев 1430/15.02.2022
Галин Кирилов Георгиев 1580/18.02.2022
Галин Найденов Байчев 3641/07.04.2022
Галин Николаев Андонов 1033/04.02.2022
Галин Николаев Андонов 3423/04.04.2022
Галин Николов Косев 1499/17.02.2022
Галин Петров Гавраилов 856/01.02.2022
Галин Станиславов Несторов 7914/13.05.2022
Галин Христов Георгиев 6522/10.05.2022
Галина Андриянова Андреева-Минчева 7335/12.05.2022
Галина Атанасова Стойчева 9073/16.05.2022
Галина Васкова Герасимова 10454/23.05.2022
Галина Владимирова Захарова 8096/13.05.2022
Галина Вълчева Йорданова 1497/17.02.2022
Галина Вълчева Йорданова 1498/17.02.2022
Галина Вълчева Йорданова 3058/28.03.2022
Галина Вълчева Йорданова 23061/11.08.2022
Галина Георгиева Господинова-Стефанова 14499/10.06.2022
Галина Георгиева Радикова-Романова 326/13.01.2022
Галина Георгиева Радикова-Романова 327/13.01.2022
Галина Георгиева Радикова-Романова 5182/29.04.2022
Галина Георгиева Радикова-Романова 22140/01.08.2022
Галина Георгиева Ташева 8308/13.05.2022
Галина Георгиева Ташева 26495/10.11.2022
Галина Грозева Арнаудова 7638/12.05.2022
Галина Димитрова Василева 7803/13.05.2022
Галина Димитрова Жечева 8666/16.05.2022
Галина Димитрова Стоймирова 7315/12.05.2022
Галина Иванова Антова 7344/12.05.2022
Галина Иванова Вълчанова-Люцканова 4384/20.04.2022
Галина Иванова Солакова 8166/13.05.2022
Галина Колева Динкова 8906/16.05.2022
Галина Косева Косева 2507/16.03.2022
Галина Любомирова Иванова 7555/12.05.2022
Галина Любомирова Иванова 19361/08.07.2022
Галина Любомирова Иванова 26757/18.11.2022
Галина Милчова Димитрова 7306/12.05.2022
Галина Ненкова Георгиева 7758/13.05.2022
Галина Ненкова Павлова 5561/04.05.2022
Галина Николаева Тонева - Дачева  5489/03.05.2022
Галина Николова Иванова 2657/18.03.2022
Галина Николова Минчева 8259/13.05.2022
Галина Петкова Магардичиян 2990/25.03.2022
Галина Петкова Магардичиян 2991/25.03.2022
Галина Петкова Пачовска-Карагьозова 8182/13.05.2022
Галина Тодорова Канакиева 5878/05.05.2022
Галина Христова Нейчева 8860/16.05.2022
Галина Христова Савова 8162/13.05.2022
Галина Христова Стоянова 7862/13.05.2022
Галина Чавдарова Неделчева 6334/09.05.2022
Галя Александрова Кирилова 1720/23.02.2022
Галя Александрова Кирилова 1721/23.02.2022
Галя Александрова Кирилова 12551/03.06.2022
Галя Александрова Кирилова 22958/10.08.2022
Галя Александрова Кирилова 25697/14.10.2022
Галя Ангелова Маринова 8644/16.05.2022
Галя Василева Белева 8589/16.05.2021
Галя Василева Маринова 5917/05.05.2022
Галя Василева Петрешкова-Ставарова 8674/16.05.2022
Галя Величкова Наумова 9871/18.05.2022
Галя Георгиева Костадинова 5616/04.05.2022
Галя Горанова Вълкова 8381/13.05.2022
Галя Господинова Георгиева 5646/04.05.2022
Галя Господинова Казакова 5876/05.05.2022
Галя Димитрова Алексиева 3427/04.04.2022
Галя Димитрова Николова 5655/04.05.2022
Галя Димитрова Русева 9288/16.05.2022
Галя Иванова Георгиева 8928/16.05.2022
Галя Иванова Митева 5794/05.05.2022
Галя Йорданова Митова 4319/19.04.2022
Галя Маринова Илиева 8994/16.05.2022
Галя Маринова Илиева 25440/07.10.2022
Галя Петкова Иванова 3580/06.04.2022
Галя Славчева Маринова 7303/12.05.2022
Галя Стефанова Илиева 6481/10.05.2022
Галя Стефанова Николова-Димитрова 3262/31.03.2022
Галя Тодорова Гугушева 6941/11.05.2022
Галя Христова Илиева 5653/04.05.2022
Ганчо Манев Драганов 8575/16.05.2022
Геника Атанасова Михайлова 5266/29.04.2022
Генка Кирилова Брезашка-Вучкова 3535/05.04.2022
Генко Драгиев Драгиев 4332/19.04.2022
Генко Драгиев Драгиев 15307/15.06.2022
Генко Драгиев Драгиев 12363/01.06.2022
Геновева Ангелова Йончева 2422/14.03.2022
Геновева Ангелова Йончева 19610/11.07.2022
Геновева Николаева Димитрова 5665/04.05.2022
Геновева Пламенова Илиева 6151/09.05.2022
Геновева Цветанова Георгиева 6167/09.05.2022
Генчо Колев Атанасов 7422/12.05.2022
Генчо Костадинов Терзиев 6084/09.05.2022
Георги Ананиев Константинов 7308/12.05.2022
Георги Ангелов Ставрев 6180/09.05.2022
Георги Андонов Крушарски 7065/11.05.2022
Георги Богомилов Янев 15329/16.06.2022
Георги Божидаров Зарев 7924/03.05.2022
Георги Божидаров Зарев 25454/07.10.2022
Георги Бойчев Христов 8646/16.05.2022
Георги Бориславов Терзиев 8766/16.05.2022
Георги Борисов Кирков 7830/13.05.2022
Георги Валентинов Георгиев 3830/11.04.2022
Георги Василев Мадолев 7394/12.05.2022
Георги Василев Ушев 7966/13.05.2022
Георги Великов Чамбов 8423/13.05.2022
Георги Видев Видев 8696/16.05.2022
Георги Видев Видев 6837/11.05.2022
Георги Викторов Палански 5541/04.05.2022
Георги Гешев Гешев 5374/03.05.2022
Георги Господинов Петров 10674/25.05.2022
Георги Гочев Георгиев 7474/12.05.2022
Георги Данаилов Дамянов 4765/26.04.2022
Георги Димитров Божилов 5053/28.04.2022
Георги Димитров Василев 9329/16.05.2022
Георги Димитров Георгиев 7831/13.05.2022
Георги Димитров Георгиев 9196/16.05.2022
Георги Димитров Димитров 7575/12.05.2022
Георги Димитров Дуков 6939/11.05.2022
Георги Димитров Колев 8936/16.05.2022
Георги Димитров Чолаков 7585/12.05.2022
Георги Димитров Чотински 3978/13.04.2022
Георги Димитров Чотински 25121/27.09.2022
Георги Димов Пепеляшев 4558/21.04.2022
Георги Димов Пепеляшев 4560/21.04.2022
Георги Димов Пепеляшев 11125/25.05.2022
Георги Добрев Попдобрев 4865/27.04.2022
Георги Добрев Попдобрев 5528/04.05.2022
Георги Дойчев Иванов 4907/27.04.2022
Георги Евтимов Попов 7815/13.05.2022
Георги Златев Чолаков 7886/13.05.2022
Георги Иванов Банков 4324/19.04.2022
Георги Иванов Герасимов 6776/11.05.2022
Георги Иванов Згуров 4218/18.04.2022
Георги Иванов Иванов 2353/14.03.2022
Георги Иванов Иванов 8358/13.05.2022
Георги Иванов Иванов 4386/20.04.2022
Георги Иванов Иванов 2006/04.03.2022
Георги Иванов Тренчев 6681/10.05.2022
Георги Илианов Алипиев 5282/03.05.2022
Георги Илиев Камбуров 6670/10.05.2022
Георги Илиев Обидимски 4771/26.04.2022
Георги Илиев Обидимски 4772/26.04.2022
Георги Илиев Пенев 3349/01.04.2022
Георги Йовчев Георгиев 7401/12.05.2022
Георги Йорданов Манасиев 9063/16.05.2022
Георги Йорданов Манасиев 23754/26.08.2022
Георги Кирилов Пашалиев 8763/16.05.2022
Георги Колев Георгиев 7389/12.05.2022
Георги Колев Чемширов 2552/17.03.2022
Георги Константинов Грънчаров 7840/13.05.2022
Георги Красенов Георгиев 21080/21.07.2022
Георги Лефтеров Лазаров 7793/13.05.2022
Георги Луков Карайлев 7867/13.05.2022
Георги Любенов Иванов 8269/13.05.2022
Георги Любенов Йорданов 5142/29.04.2022
Георги Любенов Йорданов 25248/30.09.2022
Георги Любенов Мирчев 8973/16.05.2022
Георги Любенов Мойсев 7904/13.05.2022
Георги Любчев Аргиров 3827/11.04.2022
Георги Людмилов Коджаниколов 21254/22.07.2022
Георги Манолов Георгиев 5311/03.05.2022
Георги Манолов Манолов 7264/12.05.2022
Георги Методиев Асенов 3503/05.04.2022
Георги Методиев Павлов 8663/16.05.2022
Георги Ников Георгиев 9835/18.05.2022
Георги Никодимов Светославов 15142/15.06.2022
Георги Никодимов Светославов 25293/03.10.2022
Георги Николов Александров 3640/07.04.2022
Георги Николов Василев 7756/13.05.2022
Георги Николов Грънчев 8870/16.05.2022
Георги Николов Николов 8113/13.05.2022
Георги Николов Николов 691/26.01.2022
Георги Николов Николов 692/26.01.2022
Георги Панев Георгиев 3638/07.04.2022
Георги Петков Иванов 4299/19.04.2022
Георги Петров Балков 1951/02.03.2022
Георги Петров Тафров 8118/13.05.2022
Георги Петров Тафров 27617/20.12.2022
Георги Райчев Петков 8238/13.05.2022
Георги Росенов Гетов 8835/16.05.2022
Георги Светославов Христов 9588/17.05.2022
Георги Славов Георгиев 6829/11.05.2022
Георги Славов Георгиев 25090/26.09.2022
Георги Стефанов Георгиев 8177/13.05.2022
Георги Стефанов Русев 6058/09.05.2022
Георги Стоилов Пашкунов 22427/02.08.2022
Георги Стоянов Георгиев 5550/04.05.2022
Георги Стоянов Георгиев 8572/16.05.2022
Георги Стоянов Милушев 9213/16.05.2022
Георги Стоянов Мулешков 7586б12.05.2022
Георги Стоянов Мулешков 1411/15.02.2022
Георги Стоянов Стоев 22598/03.08.2022
Георги Стоянов Чехларов 6547/10.05.2022
Георги Стоянов Чехларов 6548/10.05.2022
Георги Тодоров Бозуков 8859/16.05.2022
Георги Тодоров Добрев 4331/19.04.2022
Георги Тодоров Чинев 7845/13.05.2022
Георги Тодоров Чинев 576/21.01.2022
Георги Тонев Драгостинов 6054/09.05.2022
Георги Филипов Харизанов 9315/16.05.2022
Георги Христов Иванов 6720/10.05.2022
Георги Христов Кацаров 7935/13.05.2022
Георги Христов Пасков 5617/04.05.2022
Георги Христов Ханджиев 9298/16.05.2022
Георги Христов Ханджиев 25441/07.10.2022
Георги Цветанов Георгиев 7577/12.05.2022
Георги Цветанов Райчев 9338/16.05.2022
Георги Цвятков Митев 9100/16.05.2022
Георги Ценов Георгиев 4398/20.04.2022
Гергана Богомилова Цонева 3132/29.03.2022
Гергана Богомилова Цонева 3967/13.04.2022
Гергана Великова Недева 5725/04.05.2022
Гергана Велчова Кирова 5671/04.05.2022
Гергана Георгиева Савова-Малиновска 6796/11.05.2022
Гергана Димитрова Георгиева-Колева 6224/09.05.2022
Гергана Димитрова Георгиева-Колева 5664/04.05.2022
Гергана Димитрова Стоянова 1139/08.02.2022
Гергана Димитрова Стоянова 1139/08.02.2022
Гергана Желязкова Кондова-Атанасова 3637/07.04.2022
Гергана Живкова Троянова 5680/04.05.2022
Гергана Иванова Кратункова 5683/04.05.2022
Гергана Кирилова Георгиева 5688/04.05.2022
Гергана Любомирова Стоянова 5691/04.05.2022
Гергана Любчева Антонова-Попова 7339/12.05.2022
Гергана Любчева Антонова-Попова 24458/21.09.2022
Гергана Мирчова Симеонова 8607/16.05.2022
Гергана Николаева Божилова 5527/04.05.2022
Гергана Нинова Кузманова 8649/16.05.2022
Гергана Павлова Кюркчийска 5353/03.05.2022
Гергана Петрова Колева 1957/02.03.2022
Гергана Стефанова Никова 6403/10.05.2022
Гергана Стоянова Илиева-Гешева 6488/10.05.2022
Гергана Точева Стоянова-Денчева 4334/19.04.2022
Гергана Христова Стоянова 8270/13.05.2022
Гергана Христова Христова-Коюмджиева 8320/13.05.2022
Гергана Христова Христова-Коюмджиева 25384/04.10.2022
Гергина Василева Цанова 1460/16.02.2022
Гинка Георгиева Лазарова 7233/12.05.2022
Гинка Димитрова Чинова 9286/16.05.2022
Господин Марков Бумбаров 8032/13.05.2022
Господин Стоянов Тонев 8843/16.05.2022
Грета Иванова Денчева 8399/13.05.2022
Грета Илиева Чакалова 7618/12.05.2022
Грета Илиева Чакалова 25246/30.09.2022
Гриша Спасов Мавров 7874/13.05.2022
Гриша Спасов Мавров 25032/23.09.2022
Гроздан Бончев Грозев 8677/16.05.2022
Гълъбина Генчева Петрова 7010/11.05.2022
Гюлсевер Тунджер Сали 20342/18.07.2022
Гюлфие Мехмедова Яхова 3605/16.05.2022
Гюляй Шемсидинова Кокоева 5476/03.05.2022
Гюрай Алиев Мурадов 4089/14.04.2022