Публикувани декларации по чл.175а, ал.1 ЗСВ от съдии, прокурори и следователи през 2019 г.

 

А  Б  В  Г  Д  Е  Ж  З  И  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ъ  Ю  Я

 

  

Име Входящ номер
Надежда Белчева Белчева 5018/22.04.19
Надежда Валериева Божилова  7615/13.05.19
Надежда Василева Семерджиева 7534/13.05.19
Надежда Генова Борисова 7172/10.05.19
Надежда Георгиева Славчева 30831/11.11.2019
Надежда Георгиева Славчева-Андонова 9849/15.05.19
Надежда Георгиева Славчева-Андонова 30831/11.11.2019
Надежда Георгиева Стоянова 4665/18.04.19
Надежда Димитрова Кирилова 8874/15.05.19
Надежда Димитрова Митева 10259/15.05.19
Надежда Димитрова Митева 32376/30.12.2019
Надежда Иванова Банова 5522/30.04.19
Надежда Иванова Желязкова-Каличкова 8378/14.05.19
Надежда Иванова Шутова 8932/15.05.19
Надежда Иванова Шутова 8933/15.05.19
Надежда Лукова Махмудиева 7573/13.05.19
Надежда Маринова Александрова 8831/15.05.19
Надежда Найденова Янакиева 5426/25.04.19
Надежда Найденова Янакиева 5537/30.04.19
Надежда Найденова Янакиева 30983/14.11.2019
Надежда Наскова Дзивкова-Рашкова 5599/30.04.19
Надежда Стефанова Трифонова-Велева 6901/10.05.19
Надежда Тодорова Куюмджиева 8673/15.05.19
Надежда Тодорова Куюмджиева 30768/08.11.2019
Надежда Трайчева Желева 6920/10.05.19
Надя Ангелова Загорова 6887/10.05.19
Надя Георгиева Пеловска-Дилкова 9505/14.05.19
Надя Димова Стоянова 5424/25.04.19
Надя Емилова Николова-Цанкова  9262/13.05.19
Надя Иванова Георгиева  238/13.01.2020
Надя Иванова Георгиева  5568/30.04.19
Надя Любомирова Цветкова 8022/14.05.19
Надя Миткова Митева-Николова 7321/13.05.19
Надя Спасова Георгиева-Савова 9805/14.05.19
Надя Спасова Узунова  8886/15.05.19
Надя Стефанова Бакалова 7636/13.05.19
Нанка Тодорова Рачева 9462/14.05.19
Нанко Събов Маринов 6769/09.05.19
Нано Христов Ралчев 4301/11.04.19
Наньо Йорданов Нанев 5912/25.04.19
Наско Асенов Асенов 5182/23.04.19
Насуф Исмал Насуф 24775/05.08.2019
Нася Иванова Япаджиева 9753/15.05.19
Наталия Александрова Ангелова 31189/20.11.2019
Наталия Александрова Ангелова  8548/15.05.19
Наталия Банова Марчева-Кътова 8269/14.05.19
Наталия Банова Марчева-Кътова 11145/23.05.19
Наталия Василева Стаменова 8237/14.05.19
Наталия Георгиева Дичева 9139/13.05.19
Наталия Георгиева Илиева 23239/22.07.2019
Наталия Денева Георгиева 7504/13.05.19
Наталия Димитрова Николова-Бончева 7703/13.05.19
Наталия Недкова Станчева 6614/09.05.19
Наталия Недкова Станчева 30900/13.11.2019
Наталия Панайотова Неделчева 5951/03.05.19
Наталия Петкова Петкова 8476/14.05.19
Наталия Петрова Лаловска 8475/14.05.19
Наталия Петрова Лаловска 8474/14.05.19
Наталия Семова Райкова-Атанасова 5212/24.04.19
Наташа Георгиева Панчева 23081/19.07.2019
Наташа Иванова Бърнева 5851/02.05.19
Наташа Иванова Даскалова 5244/24.04.19
Наташа Иванова Николова 8343/14.05.19
Наташа Иванова Николова 8345/14.05.19
Невена Благоева Моралиева 5252/24.04.19
Невена Бойкова Владимирова 6142/07.05.19
Невена Борисова Чеуз 7857/13.05.19
Невена Иванова Грозева-Недева 7301/13.05.19
Невена Иванова Грозева-Недева 30942/13.11.2019
Невена Иванова Ковачева 7125/10.05.19
Невена Иванова Ковачева 7126/10.05.19
Невена Иванова Несторова 9860/15.05.19
Невена Иванова Несторова 31301/21.11.2019
Невена Иларионова Иванова  7478/13.05.19
Невена Йосифова Илиева 4231/10.04.19
Невена Йосифова Илиева 4329/11.04.19
Невена Йосифова Илиева 31023/15.11.2019
Невена Калинова Калинова-Тодорова 7404/13.05.19
Невена Николаева Орманджиева 9271/14.05.19
Невена Пламенова Великова 6572/08.05.19
Невена Тодорова Кабадаиева  9291/14.05.19
Невена Яворова Зартова 5332/24.04.19
Невин Реджебова Шакирова-Мехмед 6179/07.05.19
Невяна Дончева Рогачева-Пекова 5749/02.05.19
Невяна Пейчева Захариева 9845/15.05.19
Неда Иванова Михалева 6168/07.05.19
Неда Иванова Михалева 30986/14.11.2019
Неда Неделчева Табанджова-Заркова 8477/14.05.19
Неделин Йорданов Захариев 9324/14.05.19
Неделина Димитрова Симова 13749/03.06.19
Неделина Евгениева Маринова-Парашкевова 3174/29.03.19
Неделина Танчева Минчева 5894/03.05.19
Неделина Танчева Минчева 30916/13.11.2019
Неделчо Митев Тончев 9675/15.05.19
Неделчо Митев Тончев 30837/11.11.2019
Неделчо Спасов Ангелов 5738/02.05.19
Неделчо Стайков Неделчев 5733/02.05.19
Недка Петрова Георгиева 9901/15.05.19
Недка Петрова Георгиева 30980/14.11.2019
Недко Великов Недков 5767/02.05.19
Недко Йорданов Русев 5430/25.04.19
Недко Севдалинов Симов 6737/09.05.19
Недко Цолов Петров 5187/03.05.19
Недялка Георгиева Попова 7073/10.05.19
Недялка Димитрова Свиркова-Петкова 7649/13.05.19
Недялка Николова Вълчева 5554/30.04.19
Недялка Николова Вълчева 31377/22.11.2019
Недялка Николова Нинова 7744/13.05.19
Недялка Пенева Пенева 2082/05.03.19
Недялко Георгиев Бекиров 2172/07.03.19
Недялко Мартинов Мавродиев 9865/15.05.19
Нежко Асенов Метахчов 8124/14.05.19
Нейка Колева Тенева 9813/15.05.19
Нейко Георгиев Нейков 6135/07.05.19
Нейко Симеонов Димитров 6743/09.05.19
Нейко Симеонов Димитров 6744/09.05.19
Нела Кръстева Иванова 4970/22.04.19
Нели Бойкова Алексиева 7785/13.05.19
Нели Венциславова Стойчева 22704/17.07.2019
Нели Веселинова Миланова 8611/15.05.19
Нели Гавраилова Златкова 5348/25.04.19
Нели Генкова Събева  4379/15.04.19
Нели Генчева Иванова 6696/09.05.19
Нели Георгиева Батанова 9485/14.05.19
Нели Георгиева Тодорова 9533/16.05.19
Нели Делчева Иванова 9272/14.05.19
Нели Димитрова Христозова-Трифонова 8397/14.05.19
Нели Иванова Владимирова 7726/13.05.19
Нели Иванова Каменска 5956/03.05.19
Нели Иванова Славова 5335/24.04.19
Нели Йорданова Дечева 7460/13.05.19
Нели Красимирова Тодорова-Атанасова 9972/15.05.19
Нели Михайлова Димова 3097/28.03.19
Нели Пенкова Гюрова 7861/14.05.19
Нели Петрова Куцкова 7581/13.05.19
Нели Петрова Куцкова 31077/18.11.2019
Нели Савчева Маринова 8478/14.05.19
Нели Симеонова Цветкова 7884/14.05.19
Нели Стефанова Дончева 8942/15.05.19
Нели Томова Вълчева-Мутафчиева 9164/14.05.19
Нелияна Маринова Константинова 9528/14.05.19
Нелчо Андреев Неделчев 5276/24.04.19
Ненка Кръстева Цветанкова–Ташева 9475/14.05.19
Нено Генчев Димов 699/30.01.2020
Нено Генчев Димов 24776/05.08.2019
Нестор Спасов Спасов 6215/07.05.19
Нешо Велев Атанасов 9527/14.05.19
Нивелин Пенчев Начев 5185/23.04.19
Никола Венелинов Ставрев 8229/14.05.19
Никола Георгиев Маринов 5053/22.04.19
Никола Димитров Невенчин 8392/14.05.19
Никола Димитров Невенчин 31096/18.11.2019
Никола Динков Кънчев 8506/14.05.19
Никола Дойчинов Дойчев 8363/14.05.19
Никола Иванов Пашов 7391/13.05.19
Никола Недялков Тъпчев 1669/21.02.19
Никола Петров Чомпалов 7852/13.05.19
Николай Александров Николов 7276/10.05.19
Николай Александров Николов 9206/14.05.19
Николай Александров Николов 30901/13.11.2019
Николай Александров Николов 31313/21.11.2019
Николай Александров Николов 30901/13.11.2019
Николай Белев Василев 3494/05.04.19
Николай Борисов Борисов 9249/14.05.19
Николай Валентинов Пачевски 30604/04.11.2019
Николай Валентинов Пачевски 3336/03.04.19
Николай Валентинов Пачевски 9473/14.05.19
Николай Василев Русинов  7034/10.05.19
Николай Венциславов Грънчаров 9127/14.05.19
Николай Владимиров Захманов 8879/15.05.19
Николай Вълков Лалов 4609/17.04.19
Николай Гетов Джурковски 8239/14.05.19
Николай Григоров Бочев 82/04.01.19
Николай Григоров Бочев 5405/25.04.19
Николай Гунчев Гунчев 8684/15.05.19
Николай Димитров Димитров 7471/13.05.19
Николай Димитров Димов 7833/13.05.19
Николай Димитров Маджаров 8479/14.05.19
Николай Димитров Цветков 7438/13.05.19
Николай Димитров Цветков 30817/11.11.2019
Николай Диянов Голчев 8505/14.05.19
Николай Енчев Енчев 7769/13.05.19
Николай Енчев Иванов 7382/13.05.19
Николай Енчев Соларов 5313/24.04.19
Николай Запрянов Топкаров 6998/10.05.19
Николай Запрянов Топкаров 30979/14.11.2019
Николай Захариев Петров 3143/29.03.19
Николай Иванов Георгиев 8171/14.05.19
Николай Иванов Гугушев 4685/18.04.19
Николай Иванов Дърмонски 6049/07.05.19
Николай Иванов Иванов 4417/15.04.19
Николай Иванов Иванов 7425/13.05.19
Николай Иванов Иванов 31020/15.11.2019
Николай Иванов Кирков 6237/07.05.19
Николай Иванов Кирков 30822/11.11.2019
Николай Иванов Николов 3111/28.03.19
Николай Илиев Ангелов 6869/09.05.19
Николай Илиев Николов 5429/25.04.19
Николай Илиев Уруков 9869/15.05.19
Николай Илиев Уруков 31291/21.11.2019
Николай Илиев Юруков 5211/24.04.19
Николай Йорданов Попов 6829/.09.05.19
Николай Кирилов Николов 8822/15.05.19
Николай Кирилов Николов 31117/18.11.2019
Николай Колев Стоянов 7405/13.05.19
Николай Костадинов Кънчев 9297/14.05.19
Николай Костадинов Кънчев 30834/11.11.2019
Николай Кръстев Георгиев 4965/22.04.19
Николай Кръстев Кръстев 4525/16.04.19
Николай Любенов Димитров  30743/07.11.2019
Николай Любенов Димитров  2250/08.03.19
Николай Любомиров Нейков 7174/10.05.19
Николай Мариусов Урумов 7103/10.05.19
Николай Марков Марков 7294/13.05.19
Николай Миланов Николов 7431/13.05.19
Николай Минчев Николов 29227/30.09.2019
Николай Минчев Николов 8759/15.05.19
Николай Михайлов Манахилов 9526/14.05.19
Николай Михайлов Михайлов 7696/13.05.19
Николай Найденов Младенов 7770/13.05.19
Николай Найденов Найденов 7013/10.05.19
Николай Найденов Павлов 7532/13.05.19
Николай Найденов Павлов 31228/20.11.2019
Николай Николов Чакъров 8480/14.05.19
Николай Нинов Пончев 5748/02.05.19
Николай Нинов Пончев 30779/08.11.2019
Николай Панайотов Христов 7010/10.05.19
Николай Пантелеев Каменов 4761/18.04.19
Николай Парашкевов Семов 5408/25.04.19
Николай Пейчев Казаков 5819/02.05.19
Николай Пейчев Казаков 30977/14.11.2019
Николай Петков Ненов 9191/16.05.2019
Николай Петков Ненов 31576/27.11.2019
Николай Петров Витков 6587/08.05.2019
Николай Росенов Каменов 8380/14.05.2019
Николай Светлинов Василев 24028/26.07.2019
Николай Свиленов Стоянов 8736/15.05.2019
Николай Симеонов Вълчев 6875/09.05.2019
Николай Симеонов Гемеджиев 11150/23.05.2019
Николай Симеонов Гемеджиев 31805/02.12.2019
Николай Сотиров Трендафилов 6598/08.05.2019
Николай Станков Метанов 7745/13.05.2019
Николай Стефанов Николов 5811/02.05.2019
Николай Стефанов Стефанов 9880/17.05.2019
Николай Стефанов Стефанов 31250/21.11.2019
Николай Стефанов Филчев 5278/24.04.2019
Николай Стоилов Божилов 9574/16.05.2019
Николай Стоименов Николов 7762/13.05.2019
Николай Стоянов Георгиев 10888/22.05.2019
Николай Стоянов Дешев 7016/10.05.2019
Николай Стоянов Дешев 31263/21.11.2019
Николай Стоянов Илиев 4955/22.04.2019
Николай Стоянов Николов  1344/12.02.2019
Николай Христов Балев 7673/13.05.2019
Николай Христов Балев 31813/02.12.2019
Николай Христов Гаврилов 9606/16.05.2019
Николай Христов Ингилизов 4850/19.04.2019
Николай Христофоров Христов 30919/13.11.2019
Николай Янков Господинов 5914/03.05.2019
Николета Александрова Кобурова 11853/29.05.2019
Николета Антонова Карамфилова-Богословска 8802/15.05.2019
Николета Лъчезарова Добрилова-Арнаудова 5402/25.04.2019
Николина Георгиева Сачкова 9157/16.05.2019
Николина Георгиева Сачкова 31725/29.11.2019
Николина Георгиева Янчева 5690/30.04.2019
Николина Георгиева Янчева 31264/21.11.2019
Николина Петрова Дамянова 9841/17.05.2019
Николина Симеонова Ангелова  4539/17.04.2019
Николина Симеонова Стойнова 14403/05.06.2019
Николина Цочева Кисьова-Шабанска 9340/16.05.2019
Николинка Георгиева Кънчева 971/04.02.2019
Николинка Георгиева Кънчева 31484/25.11.2019
Николинка Георгиева Обретенова 5246/24.04.2019
Николинка Георгиева Цветкова 7958/14.05.2019
Николинка Георгиева Чокоева-Милева 5579/30.04.2019
Николинка Георгиева Чокоева-Милева 31330/22.11.2019
Николинка Крумова Бузова 29986/14.10.2019
Николинка Крумова Бузова 6647/09.05.2019
Николинка Лазарова Крумова 8934/15.05.2019
Николинка Николова Попова 22168/12.07.2019
Николинка Николова Попова 4691/18.04.2019
Нина Борисова Ангелова 13254/31.05.2019
Нина Величкова Величкова 9590/16.05.2019
Нина Димитрова Каменова 4693/18.04.2019
Нина Донкова Николова 10718/21.05.2019
Нина Иванова Каменова 25831/16.08.2019
Нина Иванова Кузманова 7691/13.05.2019
Нина Иванова Панчева 7725/13.05.2019
Нина Иванова Панчева 17145/18.06.2019
Нина Илиева Генова-Петкова 2784/21.03.2019
Нина Илиева Генова-Петкова 2934/25.03.2019
Нина Красимирова Кръстева 7171/10.05.2019
Нина Красимирова Кръстева 31296/21.11.2019
Нина Методиева Докторова 8268/14.05.2019
Нина Методиева Коритарова 3256/01.04.2019
Нина Павлова Стоянова 6918/10.05.2019
Нина Петрова Кирилова 4062/08.04.2019
Нина Русева Моллова-Белчева 5047/22.04.2019
Нина Светославова Вълчева 11157/23.05.2019
Нина Стефанова Янева  2420/13.03.2019
Нина Стойчева Янакиева 7831/13.05.2019
Нина Стойчева Янакиева 32203/16.12.2019
Нистор Стаменов Нисторов 11406/27.05.2019
Нора Венциславова Манолова 8154/14.05.2019
Нора Владимирова Маринова 1927/27.02.2019
Нора Димитрова Славова 1456/15.02.2019