Публикувани декларации по чл.175а, ал.1 ЗСВ от съдии, прокурори и следователи през 2023 г.

 

А  Б  В  Г  Д  Е  Ж  З  И  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ъ  Ю  Я 

Габриел Петков Йончев 3778/18.04.2023
Габриел Росенов Русев 4592/27.04.2023
Габриела Антонова Дремсизова 8908/15.05.2023
Габриела Георгиева Милушева 7519/12.05.2023
Габриела Георгиева Христова-Декова 8650/15.05.2023
Габриела Димитрова Лазарова 7154/11.05.2023
Габриела Димитрова Младенова 27235/05.12.2023
Габриела Драгомирова Дянкова-Тричкова 9439/17.05.2023
Габриела Драгомирова Дянкова-Тричкова 26491/09.11.2023
Габриела Иванова Динова-Цонева 8410/15.05.2023
Габриела Петкова Димитрова  23167/11.08.2023
Галатея Петрова Ханджиева-Милева 6685/10.05.2023
Галена Петкова Чешмеджиева-Дякова 7871/12.05.2023
Галин Галенов Тупев 4274/24.04.2023
Галин Илиев Гавраилов 9581/17.05.2023
Галин Илиев Гавраилов 27610/19.12.2023
Галин Кирилов Георгиев 3129/31.03.2023
Галин Найденов Байчев 3317/06.04.2023
Галин Николаев Андонов 3722/13.04.2023
Галин Николов Косев 2119/08.03.2023
Галин Петров Гавраилов 821/01.02.2023
Галин Станиславов Несторов 7893/12.05.2023
Галин Христов Георгиев 7900/12.05.2023
Галина Андриянова Андреева-Минчева 2748/22.03.2023
Галина Атанасова Стойчева 8322/15.05.2023
Галина Васкова Герасимова 6480/10.05.2023
Галина Владимирова Захарова 8679/15.05.2023
Галина Вълчева Йорданова 4953/02.05.2023
Галина Вълчева Йорданова 27115/30.11.2023
Галина Георгиева Господинова-Стефанова 8631/15.05.2023
Галина Георгиева Радикова-Романова 3322/06.04.2023
Галина Георгиева Ташева-Николова 5370/03.05.2023
Галина Георгиева Ташева-Николова 25635/11.10.2023
Галина Грозева Арнаудова 6697/10.05.2023
Галина Димитрова Василева 7409/12.05.2023
Галина Димитрова Жечева 6974/11.05.2023
Галина Димитрова Стоймирова 8950/15.05.2023
Галина Иванова Антова 7967/12.05.2023
Галина Иванова Вълчанова-Люцканова 6078/09.05.2023
Галина Иванова Солакова 7709/12.05.2023
Галина Колева Динкова 8608/15.05.2023
Галина Колева Динкова 26200/30.10.2023
Галина Косева Косева 2644/20.03.2023
Галина Любомирова Иванова 8489/15.05.2023
Галина Любомирова Иванова 26425/07.11.2023
Галина Милчова Димитрова 8948/15.05.2023
Галина Милчова Димитрова 27083/29.11.2023
Галина Ненкова Георгиева 7552/12.05.2023
Галина Ненкова Павлова 6955/11.05.2023
Галина Ненкова Павлова 25415/04.10.2023
Галина Николаева Тонева-Дачева  8475/15.05.2023
Галина Николаева Тонева-Дачева  25632/11.10.2023
Галина Николова Иванова 3093/31.03.2023
Галина Николова Минчева 8232/15.05.2023
Галина Петкова Магардичиян 3851/19.04.2023
Галина Петкова Пачовска-Карагьозова 2181/09.03.2023
Галина Рускова Златева 23131/10.08.2023
Галина Тодорова Канакиева 5647/05.05.2023
Галина Христова Нейчева 7851/12.05.2023
Галина Христова Савова 7706/12.05.2023
Галина Христова Савова 27398/12.12.2023
Галина Христова Стоянова 5214/02.05.2023
Галина Христова Стоянова 25602/10.10.2023
Галина Чавдарова Неделчева 5905/05.05.2023
Галя Александрова Кирилова 446/19.01.2023
Галя Александрова Кирилова 17878/26.06.2023
Галя Александрова Кирилова 2643/20.03.2023
Галя Александрова Кирилова 24419/18.09.2023
Галя Александрова Кирилова 22714/07.08.2023
Галя Ангелова Маринова 9047/15.05.2023
Галя Василева Белева 7240/11.05.2023
Галя Василева Маринова 5798/05.05.2023
Галя Василева Петрешкова-Ставарова 8934/15.05.2023
Галя Величкова Наумова 9580/17.05.2023
Галя Величкова Наумова 25557/09.10.2023
Галя Георгиева Костадинова 8613/15.05.2023
Галя Горанова Вълкова 8714/15.05.2023
Галя Господинова Георгиева 6705/10.05.2023
Галя Господинова Казакова 7493/12.05.2023
Галя Димитрова Алексиева 5999/09.05.2023
Галя Димитрова Алексиева 25058/26.09.2023
Галя Димитрова Николова 7170/11.05.2023
Галя Димитрова Русева 8524/15.05.2023
Галя Иванова Георгиева 8540/15.05.2023
Галя Иванова Георгиева 26218/30.10.2023
Галя Иванова Митева 6422/10.05.2023
Галя Йорданова Митова 5281/03.05.2023
Галя Маринова Илиева 8409/15.05.2023
Галя Петкова Иванова 6099/09.05.2023
Галя Славчева Маринова 7178/11.05.2023
Галя Стефанова Илиева 6019/09.05.2023
Галя Стефанова Николова-Димитрова 3460/07.04.2023
Галя Тодорова Гугушева 4465/26.04.2023
Галя Трифонова Динкова 27431/08.12.2023
Галя Трифонова Динкова 23638/23.08.2023
Галя Христова Илиева 4119/21.04.2023
Галя Христова Илиева 25850/19.10.2023
Ганчо Манев Драганов 3722/13.04.2023
Генади Йорданов Георгиев 15144/14.06.2023
Геника Атанасова Михайлова 8680/15.05.2023
Геника Атанасова Михайлова 25390/03.10.2023
Генка Кирилова Брезашка-Вучкова 3341/06.04.2023
Генко Драгиев Драгиев 5721/05.05.2023
Геновева Ангелова Йончева 6085/09.05.2023
Геновева Николаева Димитрова 7648/12.05.2023
Геновева Пламенова Илиева 6983/11.05.2023
Геновева Цветанова Георгиева 4987/02.05.2023
Генчо Колев Атанасов 7646/12.05.2023
Генчо Костадинов Терзиев 4594/27.04.2023
Георги Ананиев Константинов 8956/15.05.2023
Георги Ангелов Ставрев 5283/03.05.2023
Георги Андонов Крушарски 7764/12.05.2023
Георги Богомилов Янев 8911/15.05.2023
Георги Божидаров Зарев 6899/11.05.2023
Георги Божидаров Зарев 25256/29.09.2023
Георги Бойчев Христов 8820/15.05.2023
Георги Бориславов Терзиев 6853/11.05.2023
Георги Бориславов Терзиев 25477/05.10.2023
Георги Борисов Кирков 7452/12.05.2023
Георги Валентинов Георгиев 2912/27.03.2023
Георги Василев Мадолев 8871/15.05.2023
Георги Василев Ушев 9038/15.05.2023
Георги Великов Чамбов 8684/15.05.2023
Георги Видев Видев 13261/05.06.2023
Георги Видев Видев 8795/15.05.2023
Георги Викторов Палански 5988/09.05.2023
Георги Гешев Гешев 1747/24.02.2023
Георги Господинов Петров 4743/28.04.2023
Георги Гочев Георгиев 9035/15.05.2023
Георги Данаилов Дамянов 6803/11.05.2023
Георги Димитров Божилов 7090/11.05.2023
Георги Димитров Василев 8804/15.05.2023
Георги Димитров Георгиев 8632/15.05.2023
Георги Димитров Георгиев 5037/02.05.2023
Георги Димитров Димитров 6264/09.05.2023
Георги Димитров Дуков 6082/09.05.2023
Георги Димитров Колев 8509/15.05.2023
Георги Димитров Колев 25484/05.10.2023
Георги Димитров Чолаков 4678/28.04.2023
Георги Димитров Чотински 3213/04.04.2023
Георги Димов Пепеляшев 13263/05.06.2023
Георги Добрев Попдобрев 4966/02.05.2023
Георги Дойчев Иванов 6068/09.05.2023
Георги Дойчев Иванов 18794/05.07.2023
Георги Евтимов Попов 8979/15.05.2023
Георги Златев Чолаков 8504/15.05.2023
Георги Иванов Банков 4666/28.04.2023
Георги Иванов Герасимов 5437/04.05.2023
Георги Иванов Згуров 3724/13.04.2023
Георги Иванов Иванов 3986/20.04.2023
Георги Иванов Иванов 8375/15.05.2023
Георги Иванов Иванов 4220/24.04.2023
Георги Иванов Иванов 3091/31.03.2023
Георги Иванов Иванов 26092/27.10.2023
Георги Иванов Тренчев 7171/11.05.2023
Георги Иванов Тренчев 25448/04.10.2023
Георги Илианов Алипиев 9905/18.05.2023
Георги Илиев Камбуров 5890/05.05.2023
Георги Илиев Обидимски 2966/28.03.2023
Георги Илиев Обидимски 2967/28.03.2023
Георги Илиев Пенев 4186/24.04.2023
Георги Йовчев Георгиев 5784/05.05.2023
Георги Йорданов Манасиев 23811/28.08.2023
Георги Кирилов Пашалиев 9573/17.05.2023
Георги Колев Георгиев 9837/18.05.2023
Георги Колев Чемширов 1135/08.02.2023
Георги Константинов Грънчаров 14847/12.06.2023
Георги Костадинов Кацаров 22298/02.08.2023
Георги Костадинов Милкотев 22542/04.08.2023
Георги Красенов Георгиев  4132/21.04.2023
Георги Лефтеров Лазаров 6474/10.05.2023
Георги Луков Карайлев 7895/12.05.2023
Георги Любенов Иванов 5755/05.05.2023
Георги Любенов Йорданов 4612/27.04.2023
Георги Любенов Мирчев 8136/15.05.2023
Георги Любенов Мойсев 7843/12.05.2023
Георги Любчев Аргиров 4043/21.04.2023
Георги Людмилов Коджаниколов 5498/04.05.2023
Георги Манолов Георгиев 4272/24.04.2023
Георги Манолов Манолов 9468/17.05.2023
Георги Методиев Асенов 6614/10.05.2023
Георги Методиев Павлов 4613/27.04.2023
Георги Ников Георгиев 8262/15.05.2023
Георги Никодимов Светославов 15308/14.06.2023
Георги Николов Александров 3777/18.04.2023
Георги Николов Василев 6931/11.05.2023
Георги Николов Грънчев 5898/05.05.2023
Георги Николов Николов 7668/12.05.2023
Георги Николов Николов 1991/06.03.2023
Георги Николов Николов 21767/24/07.2023
Георги Николов Николов 91/08.01.2024
Георги Панев Георгиев 3088/31.03.2023
Георги Петков Иванов 4863/28.04.2023
Георги Петров Балков 7977/12.05.2023
Георги Петров Тафров 6801/11.05.2023
Георги Райков Стоянов 20590/14.07.2023
Георги Райчев Петков 9504/17.05.2023
Георги Росенов Гетов 9472/17.05.2023
Георги Светославов Христов 7491/12.05.2023
Георги Славов Георгиев 8563/15.05.2023
Георги Славчев Георгиев 22014/28.07.2023
Георги Славчев Георгиев 132/09.01.2024
Георги Стефанов Георгиев 7720/12.05.2023
Георги Стефанов Русев 9447/17.05.2023
Георги Стефанов Русев 25560/09.10.2023
Георги Стоилов Пашкунов 7690/12.05.2023
Георги Стоянов Георгиев 7470/12.05.2023
Георги Стоянов Георгиев 427/18.01.2023
Георги Стоянов Милушев 6699/10.05.2023
Георги Стоянов Милушев 23329/16.08.2023
Георги Стоянов Мулешков 6991/11.05.2023
Георги Стоянов Стоев 8160/15.05.2023
Георги Стоянов Чехларов 8391/15.05.2023
Георги Тодоров Бозуков 8798/15.05.2023
Георги Тодоров Добрев 5807/05.05.2023
Георги Тодоров Чинев 8466/15.05.2023
Георги Тонев Драгостинов 8903/15.05.2023
Георги Филипов Харизанов 6026/09.05.2023
Георги Христов Иванов 5393/03.05.2023
Георги Христов Карачанаков     21813/25.07.2023
Георги Христов Кацаров 8638/15.05.2023
Георги Христов Пасков 8817/15.05.2023
Георги Христов Ханджиев 8848/15.05.2023
Георги Христов Ханджиев 25325/02.10.2023
Георги Цветанов Георгиев 8965/15.05.2023
Георги Цветанов Райчев 9592/17.05.2023
Георги Цвятков Митев 12300/31.05.2023
Георги Цвятков Митев 25748/16.10.2023
Георги Ценов Георгиев 6416/10.05.2023
Гергана Андонова Миталова-Герон 21981/27.07.2023
Гергана Андонова Миталова-Герон 27074/28.11.2023
Гергана Богомилова Цонева 10023/18.05.2023
Гергана Великова Недева 9807/18.05.2023
Гергана Велчова Кирова 5271/03.05.2023
Гергана Георгиева Савова-Малиновска 7978/12.05.2023
Гергана Димитрова Георгиева-Колева 6402/10.05.2023
Гергана Димитрова Георгиева-Колева 25789/17.10.2023
Гергана Димитрова Стоянова 991/06.02.2023
Гергана Желязкова Кондова-Атанасова 2913/27.03.2023
Гергана Живкова Троянова 6143/09.05.2023
Гергана Иванова Кратункова-Димитрова 6115/09.05.2023
Гергана Кирилова Георгиева 7135/11.05.2023
Гергана Любомирова Стоянова 6564/10.05.2023
Гергана Любчева Антонова-Попова 7410/12.05.2023
Гергана Мирчова Симеонова 9509/17.05.2023
Гергана Николаева Божилова 6086/09.05.2023
Гергана Нинова Кузманова 8000/12.05.2023
Гергана Огнянова Симеонова 20546/13.07.2023
Гергана Павлова Кюркчийска 8748/15.05.2023
Гергана Петрова Колева 1301/13.02.2023
Гергана Руменова Петрова 21629/21.07.2023
Гергана Стефанова Никова 8468/15.05.2023
Гергана Стефанова Никова 25207/28.09.2023
Гергана Стоянова Илиева-Гешева 5654/05.05.2023
Гергана Точева Стоянова-Денчева 4340/25.04.2023
Гергана Точева Стоянова-Денчева 25818/18.10.2023
Гергана Христова Стоянова 5020/02.05.2023
Гергана Христова Стоянова 25664/12.10.2023
Гергана Христова Христова-Коюмджиева 7440/12.05.2023
Гергана Христова Христова-Коюмджиева 25822/18.10.2023
Гергина Василева Цанова 696/27.01.2023
Гинка Георгиева Лазарова 10064/19.05.2023
Гинка Димитрова Чинова 3526/10.04.2023
Господин Марков Бумбаров 7168/11.05.2023
Господин Марков Бумбаров 25600/10.10.2023
Господин Стоянов Тонев 4600/27.04.2023
Грета Иванова Денчева 7840/12.05.2023
Грета Илиева Чакалова 7873/12.05.2023
Гриша Спасов Мавров 5012/02.05.2023
Гроздан Бончев Грозев 8280/15.05.2023
Гълъбина Генчева Петрова 6622/10.05.2023
Гълъбина Генчева Петрова 25103/27.09.2023
Гюлсевер Тунджер Сали  8159/15.05.2023
Гюлфие Мехмедова Яхова 8923/15.05.2023
Гюляй Шемсидинова Кокоева 6240/09.05.2023
Гюрай Алиев Мурадов 5548/04.05.2023