Публикувани декларации по чл.175а, ал.1 ЗСВ от съдии, прокурори и следователи през 2023 г.

 

А  Б  В  Г  Д  Е  Ж  З  И  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ъ  Ю  Я 

Давид Любенов Сукалински 23320/15.08.2023
Данаил Богданов Шостак 6095/09.05.2023
Данаил Георгиев Дименов 4745/28.04.2023
Данаил Славчев Савов 5066/02.05.2023
Данаил Филипов Христов 3314/06.04.2023
Данаила Станкова Станкова 4837/28.04.2023
Даниел Атанасов Луков 10030/18.05.2023
Даниел Атанасов Луков 25549/09.10.2023
Даниел Дичев Димитров 13257/05.06.2023
Даниел Иванов Геров 5748/05.05.2023
Даниел Иванов Цветков 9616.17.05.2023
Даниел Миленов Илиев 3252/05.04.2023
Даниел Нанев Марков 5644/05.05.2023
Даниел Николаев Йорданов 7413/12.05.2023
Даниел Нинов Димитров 9613/17.05.2023
Даниел Павлов Псалтиров 27611/19.12.2023
Даниел Славов Пеев 21487/20.07.2023
Даниел Стефанов Йорданов 8734/15.05.2023
Даниел Христов Сотиров 5713/05.05.2023
Даниела Ангелова Димитрова 4350/25.04.2023
Даниела Благоева Ангелова-Осоговска 5708/05.05.2023
Даниела Благоева Ангелова-Осоговска 9918/18.05.2023
Даниела Божидарова Александрова 7925/12.05.2023
Даниела Бориславова Врачева 10666/23.05.2023
Даниела Борисова Бонева 7484/12.05.2023
Даниела Василева Божкова-Илиева 3111/31.03.2023
Даниела Василева Дилова 9532/17.05.2023
Даниела Василева Христова  7477/12.05.2023
Даниела Велинова Борисова-Райчинова 6138/09.05.2023
Даниела Генчева Шанова 7915/12.05.2023
Даниела Георгиева Гюрова 1975/02.03.2023
Даниела Георгиева Дончева 6390/10.05.2023
Даниела Георгиева Петърнейчева-Баракова 5489/04.05.2023
Даниела Георгиева Талева 6133/09.05.2023
Даниела Данева Петкова 20591/17.07.2023
Даниела Данчева Гунева 7632/12.05.2023
Даниела Димитрова Методиева 8576/15.05.2023
Даниела Димитрова Милева-Димитрова 5824/05.05.2023
Даниела Димитрова Недева 4202/24.04.2023
Даниела Димитрова Недева 1033/06.02.2023
Даниела Димитрова Недева 25025/25.09.2023
Даниела Димитрова Петрова 8339/15.05.2023
Даниела Димитрова Събчева 5800/05.05.2023
Даниела Димова Стоева 5581/04.05.2023
Даниела Димова Томова 8010/12.05.2023
Даниела Димчева Сакалова 20425/13.07.2023
Даниела Динева Драгнева 4182/24.04.2023
Даниела Дончева Михова 5643/05.05.2023
Даниела Душкова Павлова 6307/09.05.2023
Даниела Евтимова Павлова-Радева 7151/11.05.2023
Даниела Емилова Йорданова  5720/05.05.2023
Даниела Зефирова Андреева 9594/17.05.2023
Даниела Иванова Попова 7038/11.05.2023
Даниела Иванчева Гишина 8300/15.05.2023
Даниела Илиева Машева 7779/12.05.2023
Даниела Илиева Писарова 6455/10.05.2023
Даниела Илиева Писарова 25827/18.10.2023
Даниела Йорданова Банкова 7983/12.05.2023
Даниела Йорданова Игнатова 8545/15.05.2023
Даниела Каролова Телбизова-Янчева 8796/15.05.2023
Даниела Колева Николова 9460/17.05.2023
Даниела Красимирова Тошева 7048/11.05.2023
Даниела Любомирова Петрова 7674/12.05.2023
Даниела Мавродиева Мавродиева 4342/25.04.2023
Даниела Максимова Маркова 6895/11.05.2023
Даниела Маринова Йовчева 8294/15.05.2023
Даниела Маринова Михайлова 6446/10.05.2023
Даниела Минкова Стоянова 6945/11.05.2023
Даниела Михайлова Вълчева 4049/21.04.2023
Даниела Недкова Радева 9456/17.05.2023
Даниела Пенева Славкова 5001/02.05.2023
Даниела Петкова Николова 7696/12.05.2023
Даниела Петрова Костова 6148/09.05.2023
Даниела Петрова Попова 7100/11.05.2023
Даниела Петрова Янева-Попова 3038/30.03.2023
Даниела Росенова Иванова 8271/15.05.2023
Даниела Савчова Атанасова 5401/03.05.2023
Даниела Светозарова Христова 7998/12.05.2023
Даниела Симеонова Стоянова 5919/05.05.2023
Даниела Симеонова Стоянова 24220/07.09.2023
Даниела Станева Василева 6442/10.05.2023
Даниела Стефанова Делисъбева 316/16.01.2023
Даниела Стефанова Делисъбева 16/02.01.2024
Даниела Христова Вълева 3664/12.04.2023
Даниела Христова Тепавичарова 7903/12.05.2023
Даниела Христова Харитонова 4431/26.04.2023
Данислав Димитров Николов 7417/12.05.2023
Данчо Йорданов Димитров 5080/02.05.2023
Данчо Марчев Славов 6437/10.05.2023
Данчо Петров Данов 4278/24.04.2023
Дарин Велчев Христов 6997/11.05.2023
Дарин Велчев Христов 16773/20.06.2023
Дарин Николаев Йорданов 6690/10.05.2023
Дарина Ангелова Костова 7008/11.05.2023
Дарина Василева Байданова 7201/11.05.2023
Дарина Димитрова Славова 9461/17.05.2023
Дарина Илиева Попова 7830/12.05.2023
Дарина Кирчева Йорданова 5323/03.05.2023
Дарина Кънчева Крумова-Стоянова 9405/17.05.2023
Дарина Неделчева Рачева-Генадиева 9209/16.05.2023
Дарина Николова Цанева 4715/28.04.2023
Дарина Славчева Драгнева 8607/15.05.2023
Дарина Стефанова Косева 646/26.01.2023
Дарина Стефанова Косева 647/26.01.2023
Дарина Стойкова Матеева-Базитова 6382/10.05.2023
Дарина Стоянова Маркова-Василева 6435/10.05.2023
Дария Иванова Митева-Маринова 7448/12.05.2023
Дария Кирилова Христова 10626/12.05.2023
Дария Никова Проданова 2757/22.03.2023
Дафин Бойчев Каменов 8920/15.05.2023
Дафина Николаева Арабаджиева 6714/10.05.2023
Дафина Петрова Димова 5963/09.05.2023
Дафинка Тодорова Чакърова 78926/12.05.2023
Даяна Калинова Топалова 5280/03.05.2023
Дебора Миленова Вълкова 9228/16.05.2023
Делчо Стоянов Лавчев 3141/03.04.2023
Дельо Валентинов Делев 7792/12.05.2023
Дельо Валентинов Делев 26285/01.11.2023
Делян Аркадиев Димитров 7856/12.05.2023
Делян Любомиров Дилков 108/06.01.2023
Деляна Стойчева Пейкова 9037/15.05.2023
Денимир Георгиев Гюзлиев 5923/05.05.2023
Деница Ангелова Цветкова 22013/28.07.2023
Деница Божидарова Петкова 8599/15.05.2023
Деница Божидарова Петкова 18514/29.06.2023
Деница Веселинова Симеонова-Йорданова 3913/20.04.2023
Деница Вълева Вълкова 4883/28.04.2023
Деница Вълева Вълкова 24474/19.09.2023
Деница Георгиева Александрова-Митрова 7656/12.05.2023
Деница Димитрова Славова 6691/10.05.2023
Деница Добрева Добрева 6703/10.05.2023
Деница Иванова Цветкова 7505/12.05.2023
Деница Красимирова Петрова 6304/09.05.2023
Деница Любомирова Иванова 9458/17.05.2023
Деница Николаева Урумова 7162/11.05.2023
Деница Цанкова Стойнова 6454/10.05.2023
Деница Янкова Янева-Сапунджиева 4344/25.04.2023
Десимира Руменова Недкова 6282/09.05.2023
Десислав Николов Цанев 5694/05.05.2023
Десислав Николов Цанев 25535/09.10.2023
Десислав Светославов Любомиров 7761/12.05.2023
Десислава Александрова Алексиева 5750/05.05.2023
Десислава Александрова Хайтова-Рашовска 8742/15.05.2023
Десислава Ангелова Ралинова 7386/12.05.2023
Десислава Благоева Табакова 9513/17.05.2023
Десислава Борисова Николова 7880/12.05.2023
Десислава Василева Христова 3901/19.04.2023
Десислава Георгиева Иванова 7140/11.05.2023
Десислава Георгиева Иванова-Тошева 4141/24.04.2023
Десислава Георгиева Манасиева-Жекова 6525/10.05.2023
Десислава Георгиева Петрова 5064/02.05.2023
Десислава Георгиева Пиронева 4874/28.04.2023
Десислава Георгиева Пиронева 25093/26.09.2023
Десислава Георгиева Ютерова 6015/09.05.2023
Десислава Георгиева Янева-Димитрова 8207/15.05.2023
Десислава Димитрова Димитрова 6924/11.05.2023
Десислава Димитрова Димитрова 25729/16.10.2023
Десислава Димитрова Кривиралчева  8637/15.05.2023
Десислава Динкова Щерева 2592/17.03.2023
Десислава Евгениева Трифонова 4228/24.04.2023
Десислава Емилова Атанасова-Орешкова 4101/21.04.2023
Десислава Живкова Кайнакчиева 5395/03.05.2023
Десислава Иванова Стоименова 5484/04.05.2023
Десислава Иванова Тодорова 4439/26.04.2023
Десислава Илиева Драголова 8186/15.05.2023
Десислава Илиянова Садова 8279/15.05.2023
Десислава Йорданова Йорданова 6311/10.05.2023
Десислава Константинова Николаева 6888/11.05.2023
Десислава Любенова Корнезова 8239/15.05.2023
Десислава Любомирова Петрова 8310/15.05.2023
Десислава Любомирова Попколева 4876/28.04.2023
Десислава Миткова Чалъкова-Минчева 7421/12.05.2023
Десислава Михайлова Михайлова 7986/12.05.2023
Десислава Николаева Великова 7208/11.05.2023
Десислава Николаева Зисова 7220/11.05.2023
Десислава Пенчева Добрева 7396/12.05.2023
Десислава Пенчева Добрева 25155/27.09.2023
Десислава Пламенова Порязова 4093/21.04.2023
Десислава Радославова Стоева 7755/12.05.2023
Десислава Радославова Стоева 25098/26.09.2023
Десислава Сашева Христова-Милчева 4992/02.05.2023
Десислава Симеонова Първанова 5013/02.05.2023
Десислава Стефанова Сапунджиева 739/30.01.2023
Десислава Стилиянова Чернева 7394/12.05.2023
Десислава Стоянова Влайкова 7164/11.05.2023
Десислава Тенкова Калайджиева 3397/07.04.2023
Десислава Христова Ахладова-Атанасова 7676/12.05.2023
Десислава Христова Йотова 9554/17.05.2023
Десислава Цветанова Въткова-Николова 7644/12.05.2023
Десислава Цветанова Въткова-Николова 25590/10.10.2023
Десислава Цветкова Миланова 7546/12.05.2023
Деспина Георгиева Георгиева 7393/12.05.2023
Детелин Кирилов Георгиев 13650/06.06.2023
Детелина Ганчева Ганчева 3295/05.04.2023
Детелина Иванова Йотова 5166/02.05.2023
Детелина Иванова Йотова 27023/27.11.2023
Детелина Иванова Маркова 8866/15.05.2023
Детелина Кирилова Костадинова 683/27.01.2023
Детелина Костадинова Димова 4051/21.04.2023
Детелина Кръстева Бозукова-Ганева 4209/24.04.2023
Деян Вълев Маринов 4904/28.04.2023
Деян Генчев Петров 6364/10.05.2023
Деян Георгиев Събев 7849/12.05.2023
Деян Господинов Илиев 5046/02.05.2023
Деян Иванов Денев 6284/09.05.2023
Деян Кондов Душев 3525/10.04.2023
Деян Сашов Захариев 1153/09.02.2023
Деян Славов Динев 5069/02.05.2023
Деян Славов Славов 4457/26.04.2023
Деян Стоянов Вътов 8709/15.05.2023
Джулиана Иванова Петкова 7014/11.05.2023
Джулия Сашова Божичкова 5962/09.05.2023
Диан Григоров Василев 8697/15.05.2023
Диана Ангелова Неева 7953/12.05.2023
Диана Ангелова Петракиева 14526/09.06.2023
Диана Борисова Калоянова-Христова 6680/10.05.2023
Диана Велчева Спасова 4537/27.04.2023
Диана Венелинова Петрова-Йорданова 7944/12.05.2023
Диана Веселинова Стамболова 5885/05.05.2023
Диана Вълева Джамбазова 1804/27.02.2023
Диана Ганчева Коледжикова 7232/11.05.2023
Диана Георгиева Ганева 8850/15.05.2023
Диана Георгиева Динкова 3585/11.04.2023
Диана Георгиева Дякова 8707/15.05.2023
Диана Георгиева Илевска 6328/10.05.2023
Диана Димитрова Василева 22515/03.08.2023
Диана Димитрова Василева 27072/28.11.2023
Диана Димитрова Митева 323/16.01.2023
Диана Димитрова Митева 324/16.01.2023
Диана Димитрова Митева 3292/05.04.2023
Диана Димитрова Митева 3291/05.04.2023
Диана Димитрова Пашова 22020/28.07.2023
Диана Евтимова Станоева 7089/11.05.2023
Диана Енчева Халачева 12301/31.05.2023
Диана Енчева Халачева 25554/09.10.2023
Диана Иванова Асеникова-Лефтерова 5614/04.05.2023
Диана Иванова Василева 2233/10.03.2023
Диана Иванова Гърбатова 7711/12.05.2023
Диана Иванова Стоева 6359/10.05.2023
Диана Илиева Костадинова 4557/27.04.2023
Диана Кирилова Ангелова 7916/12.05.2023
Диана Кирилова Георгиева 3228/04.04.2023
Диана Кирилова Мицканова-Лазарова 6475/10.05.2023
Диана Колева Стоянова-Радушева 7823/12.05.2023
Диана Колева Стоянова-Радушева 18438/28.06.2023
Диана Константинова Кръстилева 7651/12.05.2023
Диана Крумова Радева 5052/02.05.2023
Диана Кузманова Йорданова 7603/12.05.2023
Диана Лъчезарова Томова 8776/15.05.2023
Диана Минчева Давидкова 7987/12.05.2023
Диана Младенова Йорданова-Матеева 7885/12.05.2023
Диана Николаева Маркова-Бурова 8408/15.05.2023
Диана Николова Костова 4432/26.04.2023
Диана Огнянова Добрева 7705/12.05.2023
Диана Пенчева Петрова-Енева 6257/09.05.2023
Диана Пламенова Георгиева 9815/18.05.2023
Диана Розалинова Хубенова 23120/10.08.2023
Диана Русева Недкова 8220/15.05.2023
Диана Симеонова Стателова 10486/22.05.2023
Диана Сотирова Павлова 23361/16.08.2023
Диана Сотирова Павлова 27402/12.12.2023
Диана Стайкова Господинова 2749/22.03.2023
Диана Стилиянова Илиева 9465/17.05.2023
Диана Чавдарова Узунова 7482/12.05.2023
Диана Янкова Векилова 4810/28.04.2023
Дианка Денева Дабкова-Пангелова 6692/10.05.2023
Дилиян Иванов Царев 9482/17.05.2023
Дилян Господинов Пинчев 142/09.01.2023
Дилян Господинов Пинчев 3942/20.04.2023
Дилян Данев Михайлов 7936/12.05.2023
Дилян Стоянов Деянов 7962/12.05.2023
Диляна Бориславова Барбутова 7146/11.05.2023
Диляна Василева Славова 8625/15.05.2023
Диляна Господинова Господинова 6651/10.05.2023
Диляна Николова Йорданова 4923/28.04.2023
Диляна Орлинова Гладнишка 21628/21.07.2023
Диляна Тодорова Николова 7848/12.05.2023
Диляна Цолова Чолева 4538/27.04.2023
Дилянка Константинова Стоянова 3315/06.04.2023
Димана Георгиева Кирязова-Вълкова 4058/21.04.2023
Димитрин Стефанов Василев 4417/26.04.2023
Димитрина Ангелова Йорданова 6132/09.05.2023
Димитрина Василева Павлова 6366/10.05.2023
Димитрина Георгиева Црънкова 7390/12.05.2023
Димитрина Делчева Ригова 8944/15.05.2023
Димитрина Димитрова Шекерева 8586/15.05.2023
Димитрина Илиева Тенева 8753/15.05.2023
Димитрина Маринова Петрова 3892/19.04.2023
Димитрина Николова Младенова 8861/15.05.2023
Димитрина Николова Стоева 8337/15.05.2023
Димитринка Емилова Купринджийска 10778/23.05.2023
Димитринка Емилова Купринджийска 25678/12.10.2023
Димитринка Иванова Гайнова 9446/17.05.2023
Димитринка Иванова Костадинова-Младенова 7933/12.05.2023
Димитринка Илиева Русенова 8533/15.05.2023
Димитринка Кирилова Димитрова 2703/21.03.2023
Димитринка Тодорова Шкодрова-Георгиева 4785/28.04.2023
Димитринка Христова Стаматова 3648/12.04.2023
Димитричка Ганчева Димитрова 2750/22.03.2023
Димитрия Николаева Дърмонска 5593/04.05.2023
Димитрия Павлова Ганчева-Петкова 4127/21.04.2023
Димитър Александров Темелков 8811/15.05.2023
Димитър Ангелов Ангелов 3737/13.04.2023
Димитър Ангелов Молев 6482/10.05.2023
Димитър Ангелов Фикиин 7612/12.05.2023
Димитър Антонов Димитров 7837/12.05.2023
Димитър Асенов Панайотов 4494/26.04.2023
Димитър Асенов Панайотов 25139/27.09.2023
Димитър Божинов Ралев 8183/15.05.2023
Димитър Борисов Бишуров 5541/04.05.2023
Димитър Боянов Стефанов 13655/06.06.2023
Димитър Валентинов Петров 8133/12.05.2023
Димитър Василев Василев 5332/03.05.2023
Димитър Василев Кайряков 8306/15.05.2023
Димитър Василев Кацарев 8626/15.05.2023
Димитър Василев Мирчев 7020/11.05.2023
Димитър Георгиев Аврамов 7694/12.05.2023
Димитър Георгиев Георгиев 6451/10.05.2023
Димитър Георгиев Димитров 6944/11.05.2023
Димитър Георгиев Куртов 5802/05.05.2023
Димитър Георгиев Узунов 5320/03.05.2023
Димитър Георгиев Цончев 8226/15.05.2023
Димитър Димитров Михов 7507/12.05.2023
Димитър Димитров Халачев 7137/11.05.2023
Димитър Желязков Пехливанов 5017/02.05.2023
Димитър Здравков Беличев 6542/10.05.2023
Димитър Иванов Думбанов 5759/05.05.2023
Димитър Иванов Думбанов 22018/28.07.2023
Димитър Иванов Думбанов 24570/21.09.2023
Димитър Иванов Махмудиев 7796/12.05.2023
Димитър Иванов Митев 2909/27.03.2023
Димитър Иванов Стратиев 9596/17.05.2023
Димитър Ивов Добрев 21778/25.07.2023
Димитър Илиев Димитров 8997/15.05.2023
Димитър Илиев Димитров 25350/02.10.2023
Димитър Илиев Илиев 4764/28.04.2023
Димитър Илиев Къндев 8182/15.05.2023
Димитър Илиев Къндев 25466/05.10.2023
Димитър Йорданов Николов 4736/28.04.2023
Димитър Йорданов Узунов 7601/12.05.2023
Димитър Каменов Младенов 3771/18.04.2023
Димитър Колев Арабаджиев 5599/04.05.2023
Димитър Константинов Костов 8532/15.05.2023
Димитър Костадинов Узунов 12303/31.05.2023
Димитър Красимиров Димитров 3188/03.04.2023
Димитър Кръстев Иванов 4949/02.05.2023
Димитър Кръстев Чорбаджиев 9034/15.05.2023
Димитър Кръстев Чорбаджиев 25667/12.10.2023
Димитър Куртев Демирев 4709/28.04.2023
Димитър Любомиров Първанов 7736/12.05.2023
Димитър Маринов Димитров 9555/17.05.2023
Димитър Миков Христов 6362/10.05.2023
Димитър Михайлов Ковачев 7439/12.05.2023
Димитър Николов Димитров 9485/17.05.2023
Димитър Пандалиев Бозаджиев 5957/09.05.2023
Димитър Пенчев Стоянов  4338/25.04.2023
Димитър Петков Димитров 5813/05.05.2023
Димитър Петков Чардаков 4924/28.04.2023
Димитър Петров Димитров 5348/03.05.2023
Димитър Петров Тодоров 22097/31.07.2023
Димитър Руменов Беровски 8761/15.05.2023
Димитър Симеонов Стоянов 4459/26.04.2023
Димитър Стефанов Люцканов 6049/09.05.2023
Димитър Стефанов Михайлов 10466/22.05.2023
Димитър Тодоров Димитров 7532/12.05.2023
Димитър Тодоров Маринов 6434/10.05.2023
Димитър Франтишек Петров 8191/15.05.2023
Димитър Христов Гальов 8362/15.05.2023
Димитър Христов Димитров 6627/10.05.2023
Димитър Христов Манджуров 27506/14.12.2023
Димитър Христов Манджуров 21943/27.07.2023
Димитър Христофоров Кирилов 8814/15.05.2023
Димитър Цветанов Хаджийски 4499/26.04.2023
Димитър Цветанов Цвятков 8137/15.05.2023
Димитър Янков Лещаков 3342/06.04.2023
Димо Венков Цолов 9452/17.05.2023
Димо Георгиев Георгиев 6331/10.05.2023
Димо Георгиев Колев 6020/09.05.2023
Димо Димитров Бъчваров 4742/28.04.2023
Димо Димитров Бъчваров 25416/04.10.2023
Димо Неделков Миков 6979/11.05.2023
Димо Николов Николов 5074/02.05.2023
Димо Янчев Маджаров 10487/22.05.2023
Димчо Атанасов Чолаков 6334/10.05.2023
Димчо Генев Димов 4212/24.04.2023
Димчо Стоянов Луков 9543/17.05.2023
Динка Илиева Коларска 2033/06.03.2023
Динка Илиева Коларска 3095/31.03.2023
Динка Илиева Коларска 25343/02.10.2023
Динко Карамфилов Хаджиев 8653/15.05.2023
Динко Минчев Динков 3816/18.04.2023
Дичо Атанасов Атанасов 8793/15.05.2023
Дичо Атанасов Атанасов 25551/09.10.2023
Дичо Иванов Дичев 5503/04.05.2023
Диян Георгиев Дянков 6368/10.05.2023
Диян Димитров Атанасов 8971/15.05.2023
Диян Пламенов Гатев 6438/10.05.2023
Дияна Атанасова Николова 9518/17.05.2023
Дияна Божидарова Златева-Найденова 9096/16.05.2023
Дияна Димова Петрова 7422/12.05.2023
Дияна Иванова Дамянова-Цанкова 10599/23.05.2023
Дияна Иванова Иванова 13904/07.06.2023
Дияна Колева Колева 7103/11.05.2023
Дияна Любенова Илиева-Стоянова 9503/17.05.2023
Дияна Петева Димитрова 23603/23.08.2023
Дияна Стойкова Пенчовска 8181/15.05.2023
Дияна Цветанова Ценева-Каменова 5931/05.05.2023
Добрин Александров Кертиков 7938/12.05.2023
Добрин Огнянов Маринов 4040/21.04.2023
Добрина Иванчева Петрова 3589/11.04.2023
Добринка Вълкова Варсанова-Вълчева 4991/02.05.2023
Добринка Димчева Кирева 2820/24.03.2023
Добринка Иванова Грибачева-Узунова 8916/15.05.2023
Добринка Иванова Матеева 8407/15.05.2023
Добринка Любомирова Калчева 7794/12.05.2023
Добринка Савова Стоева-Тодорова 7461/12.05.2023
Добринка Стоянова Симеонова-Андреева 27224/04.12.2023
Добромир Андреев Андреев 4376/25.04.2023
Добромира Рачева Кожухарова 5468/04.05.2023
Доброслав Вълков Руков 3982/20.04.2023
Дойчин Иванов Дойчев 8805/15.05.2023
Дойчо Илиев Тарев 6477/10.05.2023
Дойчо Петров Цанев 6508/10.05.2023
Доника Илиева Тарева-Пехливанова 4433/26.04.2023
Донка Иванова Генчева-Чакърова 7722/12.05.2023
Донка Иванова Паралеева 5622/04.05.2023
Дора Благоева Христова 9424/17.05.2023
Дора Димитрова Михайлова 5673/05.05.2023
Дора Танчева Минева 26748/16.11.2023
Доротея Енчева Иванова 8627/15.05.2023
Доротея Енчева Иванова 25413/04.10.2023
Доротея Иванова Мишкова-Кехайова 6137/09.05.2023
Доротея Иванова Мишкова-Кехайова 25352/02.10.2023
Доротея Петкова Янкова 9210/16.05.2023
Доротея Симеонова Цонева 2121/08.03.2023
Дочо Делков Делков 8180/15.05.2023
Дочо Пламенов Дочев 7455/12.05.2023
Драган Георгиев Драганов 7385/12.05.2023
Драгомир Богданов Янчев 20985/18.07.2023
Драгомир Йорданов Драгнев 5928/05.05.2023
Драгомир Йорданов Драгнев 26064/26.10.2023
Драгомир Пенчев Сяров 12884/02.06.2023
Драгомир Теодоров Марков 14851/12.06.2023
Драгомир Трифонов Енчев 5754/05.05.2023
Драгомир Янчев Георгиев 6404/10.05.2023