Публикувани декларации по чл.175а, ал.1 ЗСВ от съдии, прокурори и следователи през 2023 г.

 

А  Б  В  Г  Д  Е  Ж  З  И  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ъ  Ю  Я  

Сава Ивайлов Калчев 4454/26.04.2023
Сава Недялков Петров 5887/05.05.2023
Санко Сабинов Банчев 3396/07.04.2023
Саша Георгиева Алексова 8667/15.05.2023 
Сашка Кинева Горнишка 8740/15.05.2023
Сашо Димитров Тотев 6391/10.05.2023
Светла Бисерова Букова 1132/08.02.2023
Светла Бисерова Букова 15877/16.06.2023
Светла Бисерова Букова  7010/11.05.2023
Светла Борисова Бояджиева 14853/12.06.2023
Светла Василева Даскалова-Василева 7175/11.05.2023
Светла Василева Курновска-Младенова 4754/28.04.2023
Светла Василева Пейчева 4750/28.04.2023
Светла Василева Пейчева 26095/27.10.2023
Светла Величкова Пенева 7015/11.05.2023
Светла Георгиева Николова 6025/09.05.2023
Светла Димитрова Иванова 7091/11.05.2023
Светла Димитрова Михайлова 6838/11.05.2023
Светла Желязкова Стоянова 3527/10.04.2023
Светла Иванова Иванова 9457/17.05.2023
Светла Иванова Иванова 2442/15.03.2023
Светла Иванова Иванова 8291/15.05.2023
Светла Илменова Замфирова 9484/17.05.2023
Светла Йорданова Димитрова-Ковачева 8779/15.05.2023
Светла Миткова Цолова 5648/05.05.2023
Светла Петкова Робева  5183/02.05.2023
Светла Радева Янкова 9442/17.05.2023
Светла Радева Янкова 26046/26.10.2023
Светла Рускова Димитрова  7474/12.05.2023
Светла Светомирова Манолова 7445/12.05.2023
Светла Светомирова Манолова 26048/26.10.2023
Светла Стоянова Иванова 7560/12.05.2023
Светла Тодорова Станимирова  5626/04.05.2023
Светла Христова Тодорова 6029/09.05.2023
Светлана Ангелова Станева 7829/12.05.2023
Светлана Асенова Божкова-Тепова 6244/09.05.2023
Светлана Атанасова Димитрова 7520/12.05.2023
Светлана Бойкова Методиева  4199/24.04.2023
Светлана Георгиева Димитрова 4648/27.04.2023
Светлана Георгиева Петрова 8842/15.05.2023
Светлана Георгиева Шопова-Колева 7384/12.05.2023
Светлана Димитрова Митова 580/24.01.2023
Светлана Димитрова Митова 1151/08.02.2023
Светлана Димитрова Митрушева-Атанасова 5025/02.05.2023
Светлана Димитрова Ризова 8955/15.05.2023
Светлана Иванова Данева 8238/15.05.2023
Светлана Иванова Изева 4336/25.04.2023
Светлана Йорданова Бъчева 7141/11.05.2023
Светлана Йорданова Стоянова-Вайзе 7680/12.05.2023
Светлана Кирилова Димова 9417/17.05.2023
Светлана Кирилова Димова 25946/23.10.2023
Светлана Кирилова Цанкова 260/12.01.2023
Светлана Костадинова Драгоманска 5079/02.05.2023
Светлана Костова Георгиева   5792/05.05.2023
Светлана Кънчева Чолакова 7465/12.05.2023
Светлана Нейкова Нейчева 21893/26.07.2023
Светлана Николаева Върбанова 8265/15.05.2023
Светлана Николаева Върбанова 26577/13.11.2023
Светлана Николаева Рачева-Янева 5267/03.05.2023
Светлана Пенчева Иванова 4256/24.04.2023
Светлана Петкова Петкова 3468/ 07.04.2023
Светлана Петрова Ангелчовска 7607/12.05.2023
Светлана Петрова Калинова 4877/28.04.2023
Светлана Петрова Паскалева 4292/24.04.2023
Светлана Славчева Дашева 4233/24.04.2023
Светлана Тодорова Димитрова  5572/04.05.2023
Светлана Тодорова Панайотова 1654/22.02.2023
Светлана Тодорова Панайотова 9213/16.05.2023
Светлана Христова Петкова 7111/11.05.2023
Светлана Цекова Борисова 7732/12.05.2023
Светлин Велков Михайлов 3842/19.04.2023
Светлин Емилов Стефанов 13259/05.06.2023
Светлин Иванов Иванов 8773/15.05.2023
Светлин Петков Илиев 15365/15.06.2023
Светлин Радостинов Радев 1571/20.02.2023
Светлина Викторова Малинова 7681/12.05.2023
Светлозар Георгиев Георгиев 5235/03.05.2023
Светлозар Георгиев Рачев 6862/11.05.2023
Светлозар Димитров Димитров 7919/12.05.2023
Светлозар Костадинов Костов 6910/11.05.2023
Светлозар Михайлов Лазаров 7604/12.05.2023
Светлозар Николаев Чераджийски 6080/09.05.2023
Светлозар Стоянов Кабакчиев 6928/11.05.2023
Светлозара Христова Анчева 7708/12.05.2023
Светломир Нинов Хиков 4226/24.04.2023
Светозар Димов Светиев 4021/20.04.2023
Светозар Любомиров Георгиев 6277/09.05.2023
Светозар Славов Тунев 6319/10.05.2023
Светомир Витков Бабаков 8752/15.05.2023
Светослав Атанасов Пиронев 7155/11.05.2023
Светослав Василев Василев 7224/11.05.2023
Светослав Василев Палов 5788/05.05.2023
Светослав Венциславов Великов 7935/12.05.2023
Светослав Димитров Йосифов 4420/26.04.2023
Светослав Димитров Йосифов 26091/27.10.20.23
Светослав Донов Василев 7827/12.05.2023
Светослав Емилов Петров 5983/09.05.2023
Светослав Здравков Маринчев 7503/12.05.2023
Светослав Иванов Иванов 3937/20.04.2023
Светослав Калчев Калчев  7857/12.05.2023
Светослав Каменов Милушев  6665/10.05.2023
Светослав Кръстев Николов 6431/10.05.2023
Светослав Момчилов Джельов 4864/28.04.2023
Светослав Неделчев Тодоров 8914/15.05.2023
Светослав Николаев Николов 8143/15.05.2023
Светослав Николаев Стойнов 87/05.01.2023
Светослав Николаев Узунов 8633/15.05.2023
Светослав Петров Славов 3989/20.04.2023
Светослав Раев Раев 6367/10.05.2023
Светослав Тихомиров Спасенов 7927/12.05.2023
Светослава Борисова Костова-Господинова 4351/25.04.2023
Светослава Иванова Алексиева 6988/11.05.2023
Светослава Михайлова Цонева 5459/04.05.2023
Светослава Николаева Колева-Ангелова 5977/09.05.2023
Светослава Стефанова Пенчева 4836/28.04.2023
Свилен Анастасов Цеков 5192/02.05.2023
Свилен Георгиев Тодоров  7460/12.05.2023
Свилен Георгиев Цветков 7186/11.05.2023
Свилен Иванов Братоев  7795/12.05.2023
Свилен Иванов Жеков 6940/11.05.2023
Свилен Петров Сирманов 7187/11.05.2023
Свилен Русев Александров 3242/05.04.2023 
Свилен Станчев Иванов 7216/11.03.2023
Свилен Станчев Иванов 25980/24.10.2023
Свилена Димитрова Проданова 3890/19.04.2023
Свилена Иванова Костова  6958/11.05.2023
Свилена Стоянова Давчева 9227/16.05.2023
Севдалина Колева Станева 8905/15.05.2023
Севдалина Пенчева Червенкова-Минкова 7726/12.05.2023
Северина Любенова Монева 4946/02.05.2023
Сезгин Сеидов Османов 5067/02.05.2023
Сеслав Димитров Помпулуски 8951/15.05.2023
Сеслав Димитров Помпулуски 27013/27.11.2023
Сибила Енева Симеонова 4884/28.04.2023
Сибила Енева Симеонова 25728/13.10.2023
Сийка Георгиева Милева 4268/24.04.2023
Сийка Костадинова Златанова 7997/12.05.2023
Сийка Михайлова Камбарева 8604/15.05.2023
Сийка Христова Дечева  7161/11.05.2023
Силвана Иванова Гълъбова  5375/03.05.2023
Силвина Дачкова Йовчева 8786/15.05.2023
Силвия Александрова Цанкова-Захариева 5631/05.05.2023
Силвия Андреева Житарска 6350/10.05.2023
Силвия Атанасова Антова-Рангелова 1416/16.02.2023
Силвия Борисова Русева 7424/12.05.2023
Силвия Борисова Русева 26022/25.10.2023
Силвия Венциславова Тачева 8512/15.05.2023
Силвия Веселинова Миленкова  9437/17.05.2023
Силвия Владимирова Петрова 4633/27.04.2023
Силвия Георгиева Даскалова 7544/12.05.2023
Силвия Георгиева Николова 6126/09.05.2023
Силвия Георгиева Цепова 9229/16.05.2023
Силвия Георгиева Цепова 26357/03.11.2023
Силвия Димитрова Обрешкова 6447/10.05.2023
Силвия Емилова Велизарова 8397/15.05.2023
Силвия Емилова Мусърлиева 2756/22.03.2023
Силвия Здравкова Пехливанова 4213/24.04.2023
Силвия Иванова Борисова 4066/21.04.2023
Силвия Иванова Мичева-Димитрова 8502/15.05.2023
Силвия Иванова Танева 4035/21.04.2023
Силвия Луканова Соколова 5712/05.05.2023
Силвия Лъчезарова Алексиева 6394/10.05.2023
Силвия Любенова Алексова 8960/15.05.2022
Силвия Минкова Сандева-Иванова 9032/15.05.2023
Силвия Николаева Начкова 6985/11.05.2023
Силвия Петкова Георгиева 426/18.01.2023
Силвия Петрова Димитрова 5212/02.05.2023
Силвия Петрова Николова 7113/11.05.2023
Силвия Стефанова Хазърбасанова 7106/11.05.2023
Силвия Стойнова Рандева 3316/06.04.2023
Силвия Тодорова Евстатиева  8767/15.05.2023
Силвия Цветкова Кръстева 6344/10.05.2023
Силвия Яцова Павлова 4506/27.04.2023
Силвиян Иванов Стоянов 8218/15.05.2023
Силвиян Иванов Стоянов 26202/30.10.2023
Симеон Александров Чаначев 3634/12.04.2023
Симеон Василев Симеонов 23199/10.08.2023
Симеон Георгиев Захариев 8719/15.05.2023
Симеон Георгиев Захариев 25979/24.10.2023
Симеон Горанов Гюров 8357/15.05.2023
Симеон Илиянов Светославов 4470/26.04.2023
Симеон Петров Съркьов 6877/11.05.2023
Симеон Симеонов Михов 9835/18.05.2023
Симеон Стефанов Стойчев 9123/16.05.2023
Симона Василева Навущанова 4142/24.04.2023
Симона Димитрова Миланези-Пенчева  9391/17.05.2023
Симона Димитрова Миланези-Пенчева  9390/17.05.2023
Симона Евгениева Николаева 5521/04.05.2023
Симона Иванова Углярова 7042/11.05.2023
Симона Иванова Углярова 7043/11.05.2023
Симона Максимова Конова 7198/11.05.2023
Симона Петрова Попова  7095/11.05.2023
Симона Пламенова Кирилова 7888/12.05.2023
Симона Радославова Донева 2257/10.03.2023
Симона Радославова Донева 26044/26.10.2023
Сирануш Сахак Артинян 7416/12.05.2023
Сияна Генадиева Генадиева 7202/11.05.2023
Сияна Генадиева Генадиева 27179/01.12.2023
Сияна Стойчева Димитрова 5519/04.05.2023
Слав Иванов Бакалов 4930/02.05.2023
Слава Димитрова Георгиева 804/01.02.2023
Слава Димитрова Георгиева 20777/17.07.2023
Слава Сергиева Гьошева 7109/11.05.2023
Слава Сергиева Гьошева 26373/03.11.2023
Славейка Атанасова Костадинова 4619/27.04.2023
Славена Галинова Койчева-Пеева 9585/17.05.2023
Славена Светлозарова Костова 6387/10.05.2023
Славина Любенова Владова 6146/09.05.2023
Славка Бисерова Гемишева 6413/10.05.2023
Славка Георгиева Димитрова 8885/15.05.2023
Славка Иванова Димитрова 8593/15.05.2023
Славка Иванова Кабасанова 8004/12.05.2023
Славка Стефанова Баханова 7099/11.05.2023
Славчо Асенов Димитров 599/25.01.2022
Славчо Асенов Димитров 8788/15.05.2023
Славчо Иванов Иванов 7942/12.05.2023
Снежа Миткова Георгиева-Димитрова 3774/18.04.2023
Снежана Ангелова Станчева  4895/28.04.2023
Снежана Андонова Чалъкова 7115/11.05.2023
Снежана Василева Стоянова 7846/12.05.2023
Снежана Димитрова Бакалова  4931/02.05.2023
Снежана Методиева Георгиева-Блажева 6460/10.05.2023
Снежана Методиева Георгиева-Блажева 27318/ 08.12.2023
Снежана Николова Христова 7649/12.05.2023
Снежана Стефанова Стефанова-Торбова 3593/11.04.2023
Снежана Янкова Стефанова 8261/15.05.2023
Снежанка Василева Кьосева-Митева    7762/12.05.2023
Снежанка Кондева Кондева-Караджова 7678/12.05.2023
Снежанка Първанова Душкова  7576/12.05.2023
Снежанка Първанова Душкова  23423/18.08.2023
Снежанка Стоянова Николова 5406/03.05.2023
Снежина Георгиева Стоянова  7475/12.05.2023
Снежина Колева Георгиева 8381/15.05.2023
Снежина Мойнова Иванова 3160/03.04.2023
Снежина Петкова Чолакова-Маринова 8784/15.05.2023
Сона Вахе Гарабедян 6872/11.05.2023
Соня Ангелова Стефанова 8605/15.05.2023
Соня Георгиева Петковска 4624/27.04.2023
Соня Димитрова Камарашка-Василева 2828/24.03.2023
Соня Йовчева Петрова 6330/10.05.2023
Соня Крумова Александрова 5576/04.05.2023
Соня Михайлова Радоева-Куртова 5801/05.05.2023
Соня Николова Найденова 1523/20.02.2023
Соня Тодорова Дженкова 9483/17.05.2023
Соня Христова Каменова 4773/28.04.2023
Сотир Стефанов Цацаров 4449/26.04.2023
София Андонова Радославова 9548/17.05.2023
София Василева Ризова 4973/02.05.2023
София Георгиева Икономова 3353/06.04.2023
София Димитрова Йорданова-Петрова 7954/12.05.2023
София Драганова Димитрова 7982/12.05.2023
София Сотирова Монева 8151/15.05.2023
София Сотирова Монева 8152/15.05.2023
София Стефанова Ангелова 8168/15.05.2023
Спас Костов Спасов 3671/12.04.2023
Спас Маринов Стефанов 6087/09.05.2023
Спас Маринов Стефанов 26283/01.11.2023
Спас Николов Иванчев 4829/28.04.2023
Спас Петров Динков 5674/05.05.2023
Спас Петров Динков 25841/19.10.2023
Спас Петров Динков 2744/26.03.2024
Спасена Венелинова Драготинова 4044/21.04.2023
Спасимир Спасов Здравчев 8622/15.05.2023
Спаска Иванова Кинчева 6152/09.05.2023
Стамен Стоянов Стаматов 5749/05.05.2023
Станелия Василева Караджова 7679/12.05.2023
Станелия Василева Караджова 26423/06.11.2023
Станимир Борисов Миров 5347/03.05.2023
Станимир Борисов Миров 25715/13.10.2023
Станимир Димитров Димитров 6797/11.05.2023
Станимир Димов Атанасов 6403/10.05.2023
Станимир Иванов Стоев 794/31.01.2023
Станимир Неделчев Стоянов 2908/27.03.2023
Станимир Николов Йорданов-Кюлеров 6826/11.05.2023
Станимир Николов Йорданов-Кюлеров 26492/09.11.2023
Станимир Павлов Чернев 3861/19.04.2023
Станимир Тодоров Ангелов 7028/11.05.2023
Станимир Христов Христов 4269/24.04.2023
Станимир Христов Христов 7756/12.05.2023
Станимира Ангелова Иванова 7860/12.05.2023
Станимира Димитрова Димитрова 8327/15.05.2023
Станимира Друмева Друмева  9575/17.05.2023
Станимира Иванова Иванова 22100/31.07.2023
Станимира Стефанова Иванова 5383/03.05.2023
Станислав Бориславов Седефчев 7072/11.05.2023
Станислав Валериев Николов 8148/15.05.2023
Станислав Дамянов Георгиев 7527/12.05.2023
Станислав Дамянов Георгиев 26417/06.11.2023
Станислав Дончев Андонов  8895/15.05.2023
Станислав Емилов Страшимиров 8453/15.05.2023
Станислав Желязков Станев  8325/15.05.2023
Станислав Иванов Стефански 7412/12.05.2023
Станислав Иванов Цветков 5775/05.05.2023
Станислав Мирославов Ангелов 20573/14.07.2023
Станислав Петров Георгиев 5236/03.05.2023
Станислав Петров Георгиев 21006/18.07.2023
Станислав Стефанов Георгиев 5717/05.05.2023
Станислав Стефанов Георгиев 26669/15.11.2023
Станислав Христов Стойков 8163/15.05.2023
Станислава Балинова Бозева 5903/05.05.2023
Станислава Димитрова Бакалова 4999/02.05.2023
Станислава Иванова Мартинова-Казакова 5035/02.05.2023
Станислава Иванова Полетинска 7994/12.05.2023
Станислава Йорданова Арабаджиева 8980/15.05.2023
Станислава Петкова Стоева 6441/10.05.2023
Станка Стоянова Димитрова 8639/15.05.2023
Станой Аспарухов Станоев 5330/03.05.2023
Станой Аспарухов Станоев 26267/01.11.2023
Станчо Костадинов Станчев 5781/05.05.2023
Станчо Радев Савов  6973/11.05.2023
Стела Александрова Динчева 6000/09.05.2023
Стела Борисова Кацарова 7811/12.05.2023
Стела Василева Кръстева 8587/15.05.2023
Стела Веселинова Георгиева 5667/05.05.2023
Стела Веселинова Георгиева 26007/25.10.2023
Стела Веселинова Юрчиева-Башева 9830/18.05.2023
Стела Дянкова Бъчварова 7575/12.05.2023
Стела Иванова Петрова 20594/14.07.2023
Стела Иванова Тонева 9031/15.05.2023
Стела Милева Мешова 7453/12.05.2023
Стела Николаева Спасова 7631/12.05.2023
Стела Петрова Колчева 9434/17.05.2023
Стела Светлинова Шипковенска 1879/28.02.2023
Стела Светлинова Шипковенска 21967/27.07.2023
Стела Стоянова Илиева 7459/12.05.2023
Стела Стоянова Илиева 26144/27.10.2023
Стелиан Антонов Кралев 8241/15.05.2023
Стелиан Антонов Кралев 26728/16.11.2023
Стелиана Колева Кожухарова 8548/15.05.2023
Стелияна Петрова Атанасова  4478/26.04.2023
Стефан Александров Димитров 8396/15.05.2023
Стефан Александров Димитров 26498/09.11.2023
Стефан Асенов Данчев 4776/28.04.2023
Стефан Георгиев Димитров 2316/13.03.2023
Стефан Георгиев Янев 8285/15.05.2023
Стефан Диев Станчев 6831/11.05.2023
Стефан Динчев Динчев 8746/15.05.2023
Стефан Емилов Милев  10733/23.05.2023
Стефан Иванов Герджиков 8167/15.05.2023
Стефан Иванов Илиев 7949/12.05.2023
Стефан Иванов Пенчев 3733/13.04.2023
Стефан Илиев Шарланджиев 8669/15.05.2023
Стефан Исаков Шекерджийски 5371/03.05.2023
Стефан Йорданов Илиев 5360/03.05.2023
Стефан Марков Стойков 2779/23.03.2023
Стефан Недялков Кюркчиев 7874/12.05.2023
Стефан Недялков Рачев 417/18.01.2023
Стефан Радев Радев  6842/11.05.2023
Стефан Христов Христов 3128/31.03.2023
Стефани Георгиева Йорданова 20022/10.07.2023
Стефани Костадинова Черешарова 15364/15.06.2023
Стефи Кирилова Гълъбова 6285/09.05.2023
Стефка Антонова Стоянова 1914/01.03.2023
Стефка Атанасова Янкова-Котрулева 5469/04.05.2023
Стефка Бойдева Атанасова 6615/10.05.2023
Стефка Василева Георгиева 6965/11.05.2023
Стефка Веселинова Драганова 6309/10.05.2023
Стефка Ганчева Плугарова 7458/12.05.2023
Стефка Георгиева Георгиева 6421/10.05.2023
Стефка Георгиева Якимова 6916/11.05.2023
Стефка Иванова Пелтекова 22146/01.08.2023
Стефка Манолова Каменова 4957/02.05.2023
Стефка Мирчова Станева 7692/12.05.2023
Стефка Николова Димитрова 8434/15.05.2023
Стефка Петкова Кемалова 7743/12.05.2023
Стефка Петкова Кемалова 26304/01.11.2023
Стефка Стефанова Славчева-Иванова 1916/01.03.2023
Стефка Тодорова Михайлова-Маринова 3147/03.04.2023
Стефка Тодорова Михова 5089/02.05.2023
Стефка Томова Пашова 9595/17.05.2023
Стефка Томова Пашова 26494/09.11.2023
Стилиян Грозданов Грозев 4761/28.04.2023
Стилияна Красимирова Григорова 14681/09.06.2023
Стиляна Димитрова Георгиева 7970/12.05.2023
Стоил Георгиев Тойчев 15326/14.06.2023
Стоил Делев Ботев 2978/29.03.2023
Стоил Димчев Димов 7536/12.05.2023
Стоил Крумов Томов       605/25.01.2023
Стойка Георгиева Манолова-Стойкова 9501/17.05.2023
Стойка Илиева Янева  9267/16.05.2023
Стойко Драганов Спасов 3941/20.04.2023
Стойко Иванов Иванов  8860/15.05.2023
Стойчо Делев Стойчев 8568/15.05.2023
Стойчо Желязков Димитров 6377/10.05.2023
Стойчо Желязков Димитров 26093/27.10.2023
Стойчо Тодоров Ненков 5353/03.05.2023
Стойчо Тодоров Ненков 26332/02.11.2023
Стойчо Тодоров Попов 4927/28.04.2023
Стою Христов Згуров 5901/05.05.2023
Стоян Атанасов Германов      5912/05.05.2023
Стоян Атанасов Германов      25627/11.10.2023
Стоян Атанасов Димитров 1494/17.02.2023
Стоян Божинов Пешев 3728/13.04.2023
Стоян Божинов Пешев 8286/15.05.2023
Стоян Георгиев Добрев    8675/15.05.2023
Стоян Георгиев Дундев 5987/09.05.2023
Стоян Георгиев Хаджиев 6408/10.05.2023
Стоян Гончев Вълчев 4769/28.04.2023
Стоян Гончев Вълчев 4770/28.04.2023
Стоян Димитров Колев    7403/12.05.2023
Стоян Димитров Павлов 4230/24.04.2023
Стоян Иванов Иванов 6399/10.05.2023
Стоян Иванов Лазаров  5612/04.05.2023
Стоян Иванов Лазаров  26242/31.10.2023
Стоян Иванов Стоянов   2824/24.03.2023
Стоян Иванов Стоянов    6154/09.05.2023
Стоян Ичов Моневски   5231/03.05.2023
Стоян Константинов Попов   6678/10.05.2023
Стоян Константинов Попов   26539/10.11.2023
Стоян Людмилов Тонев 4654/27.04.2023
Стоян Пеев Мутафчиев   2019/06.03.2023
Стоян Тодоров Загоров 8237/15.05.2023
Стоян Тодоров Михов 7213/11.05.2023
Стояна Илиева Илиева-Станева  8919/15.05.2023 
Стоянка Иванова Пишиева-Сахатчиева 8743/15.05.2023
Стратимир Гошев Димитров 8647/15.05.2023
Страхил Георгиев Каменички     839/01.02.2023
Страхил Николов Гошев 6303/09.05.2023
Сузана Емилова Полизоева-Дундева 23090/09.08.2023
Сузана Тодорова Чинева-Койнова 5518/04.05.2023
Сунай Юсеин Осман 9359/16.05.2023
Съби Бисеров Атанасов 6906/11.05.2023
Събина Ненкова Христова-Диамандиева 5646/05.05.2023
Събина Ненчева Христова 8458/15.05.2023
Събина Ненчева Христова 26030/25.10.2023
Събчо Атанасов Събев 2859/24.03.2023
Сюзан Ахмедова Пенчева 8166/15.05.2023