Публикувани декларации по чл.175а, ал.1 ЗСВ от съдии, прокурори и следователи през 2019 г.

 

А  Б  В  Г  Д  Е  Ж  З  И  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ъ  Ю  Я

 

Име Входящ номер
Дамян Стефанов Дянков 2185/07.03.2019
Дамян Стефанов Дянков 2186/07.03.2019
Дамян Тодоров Братованов 4106/09.04.2019
Дамян Тодоров Братованов 16/03.01.2020
Данаил Богданов Шостак 22700/17.07.2019
Данаил Богданов Шостак 26935/27.08.2019
Данаил Георгиев Дименов 5423/25.04.2019
Данаил Славчев Савов 6287/07.05.2019
Данаил Филипов Христов 30915/13.11.2019
Данаил Филипов Христов 1504/15.04.2019
Данаила Станкова Станкова 7551/13.05.2019
Даниел Атанасов Луков 7931/14.05.2019
Даниел Дичев Димитров 9577/16.05.2019
Даниел Иванов Геров 6186/07.05.2019
Даниел Иванов Цветков 7516/13.05.2019
Даниел Миленов Илиев  5736/02.05.2019
Даниел Нанев Марков 7539/13.05.2019
Даниел Николаев Йорданов 7332/13.05.2019
Даниел Нинов Димитров 10719/21.05.2019
Даниел Стефанов Йорданов 8112/14.05.2019
Даниел Христов Сотиров 6726/09.05.2019
Даниела Ангелова Димитрова 4668/18.04.2019
Даниела Благоева Ангелова-Осоговска 7006/10.05.2019
Даниела Божидарова Александрова  1004/04.02.2019
Даниела Божидарова Александрова  5499/30.04.2019
Даниела Бориславова Врачева 5287/24.04.2019
Даниела Борисова Бонева 9119/16.05.2019
Даниела Василева Божкова-Илиева 30081/17.10.2019
Даниела Василева Божкова-Илиева 5761/02.05.2019
Даниела Василева Дилова 29985/14.10.2019
Даниела Василева Дилова 9713/17.05.2019
Даниела Велинова Борисова-Райчинова 7802/13.05.2019
Даниела Генчева Шанова 8447/14.05.2019
Даниела Георгиева Гюрова 7376/13.05.2019
Даниела Георгиева Дончева 8245/14.05.2019
Даниела Георгиева Петърнейчева-Баракова 7634/13.05.2019
Даниела Георгиева Талева 7782/13.05.2019
Даниела Данчева Гунева 30858/11.11.2019
Даниела Данчева Гунева 6490/07.05.2019
Даниела Димитрова Методиева 8070/14.05.2019
Даниела Димитрова Недева 5766/02.05.2019
Даниела Димитрова Петрова 9608/16.05.2019
Даниела Димитрова Събчева 30933/13.11.2019
Даниела Димитрова Събчева 5340/25.04.2019
Даниела Димова Стоева 5869/02.05.2019
Даниела Димова Томова 9725/17.05.2019
Даниела Динева Драгнева 2075/05.03.2019
Даниела Динева Драгнева 2074/05.05.2019
Даниела Дончева Михова 6229/07.05.2019
Даниела Душкова Павлова 6928/10.05.2019
Даниела Евтимова Павлова Радева 10234/20.05.2019
Даниела Зефирова Андреева 6723/09.05.2019
Даниела Иванова Попова 9017/15.05.2019
Даниела Иванчева Гишина 10233/20.05.2019
Даниела Илиева Писарова 5952/03.05.2019
Даниела Йорданова Банкова 7417/13.05.2019
Даниела Йорданова Игнатова 9233/16.05.2019
Даниела Каролова Телбизова-Янчева 5746/02.05.2019
Даниела Колева Николова 9796/17.05.2019
Даниела Костадинова Начева 8694/15.05.2019
Даниела Красимирова Тошева  7089/10.05.2019
Даниела Любомирова Петрова 8386/14.05.2019
Даниела Мавродиева Мавродиева 8645/15.05.2019
Даниела Мавродиева Мавродиева 32240/18.12.2019
Даниела Маринова Йовчева 7365/13.05.2019
Даниела Маринова Михайлова 4698/18.04.2019
Даниела Минкова Стоянова 30842/11.11.2019
Даниела Минкова Стоянова 6954/10.05.2019
Даниела Михайлова Вълчева 5251/24.04.2019
Даниела Недкова Радева 9809/17.05.2019
Даниела Пенева Славкова 4412/15.04.2019
Даниела Петкова Николова 8197/14.05.2019
Даниела Петрова Костова 8411/14.05.2019
Даниела Петрова Попова 24284/30.07.2019
Даниела Петрова Попова 30872/12.11.2019
Даниела Петрова Попова 8448/14.05.2019
Даниела Петрова Янева-Попова 9782/17.05.2019
Даниела Радкова Стоичкова 7496/13.05.2019
Даниела Росенова Иванова 7155/10.05.2019
Даниела Савчова Атанасова 6902/10.05.2019
Даниела Светозарова Христова 8634/15.05.2019
Даниела Симеонова Стоянова 5161/23.04.2019
Даниела Станева Василева 5217/24.04.2019
Даниела Стефанова Делисъбева 156/09.01.2019
Даниела Христова Вълева  15830/12.06.2019
Даниела Христова Тепавичарова 6123/07.05.2019
Даниела Христова Харитонова 6176/07.05.2019
Данислав Димитров Николов 9902/17.05.2019
Данчо Йорданов Димитров 7591/13.05.2019
Данчо Марчев Славов 9135/16.05.2019
Данчо Николов Стоилов 23692/25.07.2019
Данчо Николов Стоилов 3343/03.04.2019
Данчо Петров Данов 5044/22.04.2019
Дарин Велчев Христов  3471/05.04.2019
Дарин Георгиев Лаков  4608/17.04.2019
Дарин Николаев Йорданов 7502/13.05.2019
Дарина Ангелова Костова 5196/24.04.2019
Дарина Василева Байданова 8588/15.05.2019
Дарина Димитрова Славова 9279/16.05.2019
Дарина Илиева Попова 9908/17.05.2019
Дарина Кирчева Йорданова 7115/10.05.2019
Дарина Кънчева Крумова-Стоянова 8825/15.05.2019
Дарина Неделчева Рачева-Генадиева 9557/16.05.2019
Дарина Николова Цанева 5897/03.05.2019
Дарина Славчева Драгнева  7160/10.05.2019
Дарина Стефанова Косева 24325/31.07.2019
Дарина Стефанова Павлова 5174/23.04.2019
Дарина Стефанова Павлова 5175/23.04.2019
Дарина Стойкова Матеева-Базитова 9171/16.05.2019
Дарина Стоянова Маркова-Василева 9151/16.05.2019
Даринка Алексиева Станчева  3469/05.04.2019
Даринка Алексиева Станчева  5583/30.04.2019
Дария Иванова Митева-Маринова 7628/13.05.2019
Дария Кирилова Христова 10610/21.05.2019
Дария Никова Проданова 4124/09.04.2019
Дафин Бойчев Каменов 7064/10.05.2019
Дафина Николаева Арабаджиева 7655/13.05.2019
Дафина Петрова Димова 6772/09.05.2019
Дафинка Тодорова Чакърова 9773/17.05.2019
Даяна Калинова Топалова  30930/13.11.2019
Даяна Калинова Топалова  5347/25.04.2019
Даяна Калинова Топалова  8446/14.05.2019
Делчо Стоянов Лавчев 5434/25.04.2019
Дельо Валентинов Делев 30911/13.11.2019
Дельо Валентинов Делев 410/18.01.2018
Дельо Валентинов Делев 5940/03.05.2019
Делян Аркадиев Димитров 8501/14.05.2019
Делян Любомиров Дилков 1523/18.02.2019
Деляна Стойчева Пейкова 24981/07.08.2019
Деляна Стойчева Пейкова 7164/10.05.2019
Деляна Стойчева Пейкова 7165/10.05.2019
Деница Божидарова Петкова 1692/21.02.2019
Деница Веселинова Симеонова-Йорданова 7122/10.05.2019
Деница Вълева Вълкова-Петкова 6144/07.05.2019
Деница Георгиева Александрова-Митрова 7599/13.05.2019
Деница Димитрова Славова  9986/17.05.2019
Деница Добрева Добрева 4866/19.04.2019
Деница Иванова Цветкова 8445/14.05.2019
Деница Красимирова Петрова 9411/16.05.2019
Деница Любомирова Иванова 6569/08.05.2019
Деница Николаева Урумова 7963/14.05.2019
Деница Цанкова Стойнова 8193/14.05.2019
Деница Янкова Янева  5128/23.04.2019
Десимира Руменова Недкова  11158/23.05.2019
Десислав Николов Цанев 7195/10.05.2019
Десислав Първанов Начков 1181/08.02.2019
Десислав Светославов Любомиров 8322/14.05.2019
Десислав Светославов Любомиров 11758/28.05.2019
Десислава Александрова Хайтова-Рашовска 9247/16.05.2019
Десислава Ангелова Ралинова 9299/16.05.2019
Десислава Борисова Николова 9423/13.05.2019
Десислава Василева Христова 6729/09.05.2019
Десислава Георгиева Иванова 28172/17.09.2019
Десислава Георгиева Иванова 1938/28.02.2019
Десислава Георгиева Иванова-Тошева 5494/30.04.2019
Десислава Георгиева Манасиева-Жекова 9136/16.05.2019
Десислава Георгиева Петрова 8775/15.05.2019
Десислава Георгиева Пиронева  7712/13.05.2019
Десислава Георгиева Ютерова 4935/22.04.2019
Десислава Георгиева Янева-Димитрова 8241/14.05.2019
Десислава Димитрова Димитрова 29633/07.10.2019
Десислава Димитрова Димитрова 8233/14.052019
Десислава Димитрова Кривиралчева 9892/17.05.2019
Десислава Динкова Щерева 6266/07.05.2019
Десислава Евгениева Трифонова 4865/19.04.2019
Десислава Емилова Атанасова-Орешкова  5009/22.04.2019
Десислава Живкова Кайнакчиева 8173/14.05.2019
Десислава Иванова Стоименова 5437/25.04.2019
Десислава Иванова Тодорова 8443/14.05.2019
Десислава Илиева Драголова 9542/16.05.2019
Десислава Илиянова Садова 750/31.01.2020
Десислава Илиянова Садова 24480/01.08.2019
Десислава Йорданова Йорданова 23956/26.07.2019
Десислава Константинова Николаева-Георгиева 6693/09.05.2019
Десислава Любенова Корнезова 6969/10.05.2019
Десислава Любомирова Петрова 3443/04.04.2019
Десислава Любомирова Петрова 10016/17.05.2019
Десислава Любомирова Петрова 32235/18.12.2019
Десислава Любомирова Попколева 7771/13.05.2019
Десислава Миткова Чалъкова-Минчева 5931/03.05.2019
Десислава Миткова Чалъкова-Минчева 5948/03.05.2019
Десислава Михайлова Михайлова 7713/13.05.2019
Десислава Николаева Великова 9879/17.05.2019
Десислава Николаева Зисова  7844/13.05.2019
Десислава Пенчева Добрева 30895/12.11.2019
Десислава Пенчева Добрева 6846/09.05.5019
Десислава Пламенова Порязова 7285/13.05.2019
Десислава Радославова Стоева 8319/14.05.2019
Десислава Сашева Христова-Милчева 6953/10.05.2019
Десислава Симеонова Първанова 4684/18.04.2019
Десислава Стефанова Джарова 30055/16.10.2019
Десислава Стефанова Джарова 8444/14.05.2019
Десислава Стефанова Сапунджиева-Дончева 6929/10.05.2019
Десислава Стоянова Влайкова 8718/15.05.2019
Десислава Тенкова Калайджиева 5016/22.04.2019
Десислава Христова Йотова 9209/16.05.2019
Десислава Цветанова Въткова-Николова 5428/25.04.2019
Десислава Цветкова Миланова 9933/17.05.2019
Десислава Чавдарова Кацарова-Христозова 5576/30.04.2019
Десислава Чавдарова Кацарова-Христозова 15514/10.06.2019
Деспина Георгиева Георгиева 9556/16.05.2019
Детелин Кирилов Георгиев 6162/07.05.2019
Детелина Ганчева Ганчева 11772/28.05.2019
Детелина Иванова Йотова  8689/15.05.2019
Детелина Иванова Маркова  1515/18.02.2019
Детелина Иванова Маркова  7538/13.05.2019
Детелина Кирилова Костадинова 6248/07.05.2019
Детелина Кръстева Бозукова-Ганева 4951/22.04.2019
Деян Вълев Маринов 5873/02.05.2019
Деян Генчев Петров  6938/10.05.2019
Деян Георгиев Събев 6754/09.05.2019
Деян Господинов Илиев 6771/09.05.2019
Деян Иванов Денев 9140/16.05.2019
Деян Кондов Душев 4863/15.04.2019
Деян Сашов Захариев 2048/05.03.2019
Деян Славов Динев 7302/13.05.2019
Деян Славов Славов 5336/24.04.2019
Деян Стоянов Вътов 7175/10.05.2019
Джулиана Иванова Петкова 7191/10.05.2019
Диан Григоров Василев 30697/06.11.2019
Диан Григоров Василев 5975/03.05.2019
Диана Ангелова Неева 9397/16.05.2019
Диана Ангелова Петракиева 5582/30.04.2019
Диана Атанасова Хитова 25681/15.08.2019
Диана Борисова Маринова  8919/15.05.2019
Диана Велчева Спасова 9931/17.05.2019
Диана Венелинова Петрова-Йорданова 8752/15.05.2019
Диана Веселинова Стамболова  4858/19.04.2019
Диана Вълева Джамбазова  6753/09.05.2019
Диана Ганчева Коледжикова 6849/09.05.2019
Диана Георгиева Ганева 7606/13.05.2019
Диана Георгиева Динкова 4350/12.04.2019
Диана Георгиева Дякова 9424/16.05.2019
Диана Димитрова Лечева-Фарфарова 124/09.01.2020
Диана Димитрова Лечева-Фарфарова 8820/15.05.2019
Диана Димитрова Митева 6708/09.05.2019
Диана Димитрова Митева 6709/09.05.2019
Диана Енчева Халачева 5784/02.05.2019
Диана Иванова Асеникова 22170/12.07.2019
Диана Иванова Василева 4860/19.04.2019
Диана Иванова Гърбатова 8276/14.05.2019
Диана Иванова Стоева 6766/09.05.2019
Диана Илиева Костадинова 4286/11.04.2019
Диана Кирилова Георгиева 8877/15.05.2019
Диана Кирилова Мицканова 8141/14.05.2019
Диана Кирилова Хаджиева 8250/14.05.2019
Диана Колева Стоянова 8364/14.05.2019
Диана Константинова Кръстилева 3183/29.03.2019
Диана Крумова Радева 8011/14.05.2019
Диана Кузманова Йорданова 6949/10.05.2019
Диана Лъчезарова Томова 5049/22.04.2019
Диана Минчева Давидкова 7718/13.05.2019
Диана Младенова Йорданова-Матеева 8677/15.05.2019
Диана Николаева Маркова-Бурова 9680/17.05.2019
Диана Николова Костова 5918/03.05.2019
Диана Огнянова Добрева 8355/14.05.2019
Диана Пенчева Петрова-Енева 8583/15.05.2019
Диана Русева Недкова-Кипрова 9600/16.05.2019
Диана Симеонова Стателова 9890/17.05.2019
Диана Стайкова Господинова 9584/16.05.2019
Диана Стилиянова Илиева 9955/17.05.2019
Диана Тонева Петкова 5572/30.04.2019
Диана Чавдарова Узунова 8768/15.05.2019
Диана Янкова Векилова  10222/20.05.2019
Дианка Денева Дабкова-Пангелова 7613/13.05.2019
Дилян Господинов Пинчев 4957/22.04.2019
Дилян Данев Михайлов 9407/16.05.2019
Дилян Стоянов Деянов 7283/13.05.2019
Диляна Бориславова Барбутова  9492/16.05.2019
Диляна Василева Славова 9951/17.05.2019
Диляна Господинова Господинова 7843/13.05.2019
Диляна Николова Йорданова 30411/28.10.2019
Диляна Николова Йорданова 2918/25.03.2019
Диляна Николова Йорданова 5259/24.04.2019
Диляна Тодорова Николова 7624/13.05.2019
Диляна Цолова Чолева 5215/24.04.2019
Дилянка Константинова Стоянова 9173/16.05.2019
Димана Георгиева Кирязова-Вълкова 7133/10.05.2019
Димана Николова Йосифова 10647/21.05.2019
Димитрина Ангелова Йорданова 7793/13.05.2019
Димитрина Василева Павлова 6213/07.05.2019
Димитрина Делчева Ригова 9732/17.05.2019
Димитрина Делчева Ригова 9734/17.05.2019
Димитрина Димитрова Шекерева 6195/07.05.2019
Димитрина Илиева Тенева 1906/17.05.2019
Димитрина Маринова Петрова  4295/11.04.2019
Димитрина Николова Младенова 9934/17.05.2019
Димитрина Николова Стоева 9614/16.05.2019
Димитринка Георгиева Црънкова 6222/07.05.2019
Димитринка Емилова Купринджийска 9834/17.05.2019
Димитринка Иванова Гайнова-Генчева 9909/17.05.2019
Димитринка Кирилова Димитрова 8052/14.05.2019
Димитринка Тодорова Шкодрова-Георгиева 7333/13.05.2019
Димитринка Христова Стаматова 4383/15.04.2019
Димитричка Ганчева Димитрова 9585/16.05.2019
Димитрия Николаева Дърмонска 6890/10.05.2019
Димитрия Павлова Ганчева-Петкова 5816/02.05.2019
Димитър Ангелов Ангелов 5030/22.01.2019
Димитър Ангелов Молев 30836/11.11.2019
Димитър Ангелов Молев 9283/16.05.2019
Димитър Ангелов Фикиин 9022/15.05.2019
Димитър Антонов Димитров 5419/25.04.2019
Димитър Асенов Панайотов 4787/19.04.2019
Димитър Божинов Ралев 9541/16.05.2019
Димитър Борисов Бишуров 6942/10.05.2019
Димитър Боянов Стефанов 6762/09.05.2019
Димитър Валентинов Петров 1831/25.02.2019
Димитър Валентинов Петров 1832/25.02.2019
Димитър Василев Василев 4613/17.04.2019
Димитър Василев Кайряков 9604/16.05.2019
Димитър Василев Кацарев 5709/02.05.2019
Димитър Василев Мирчев 7451/13.05.2019
Димитър Георгиев Аврамов 13238/31.05.2019
Димитър Георгиев Арнаудов 8500/14.05.2019
Димитър Георгиев Георгиев 7985/14.05.2019
Димитър Георгиев Куртов 7736/13.05.2019
Димитър Георгиев Узунов 7555/13.05.2019
Димитър Георгиев Цончев 6908/10.05.2019
Димитър Димитров Михов 9210/16.05.2019
Димитър Димитров Халачев 6110/07.05.2019
Димитър Желязков Пехливанов 409/18.01.2019
Димитър Желязков Пехливанов 457/21.01.2019
Димитър Желязков Пехливанов 16395/14.06.2019
Димитър Захариев Иванов 4531/16.04.2019
Димитър Здравков Беличев  9172/16.05.2019
Димитър Иванов Думбанов 7939/14.05.2019
Димитър Иванов Махмудиев 5741/02.05.2019
Димитър Иванов Митев 9177/16.05.2019
Димитър Иванов Митев 30826/11.11.2019
Димитър Иванов Стратиев 7647/13.05.2019
Димитър Илиев Димитров 5439/25.04.2019
Димитър Илиев Илиев 5949/03.05.2019
Димитър Илиев Илиев 30728/07.11.2019
Димитър Илиев Къндев 9540/16.05.2019
Димитър Йорданов Димов  30778/08.11.2019
Димитър Йорданов Димов  8499/14.05.2019
Димитър Йорданов Николов 5038/22.04.2019
Димитър Каменов Младенов 3321/02.04.2019
Димитър Колев Арабаджиев 6028/03.05.2019
Димитър Колев Димитров 16108/13.06.2019
Димитър Костадинов Узунов 9261/16.05.2019
Димитър Красимиров Димитров 1601/19.02.2019
Димитър Кръстев Иванов 6166/07.05.2019
Димитър Кръстев Чорбаджиев 5901/03.05.2019
Димитър Куртев Демирев 8442/14.05.2019
Димитър Любомиров Първанов 8307/14.05.2019
Димитър Маринов Димитров 9874/17.05.2019
Димитър Миков Христов 7549/13.05.2019
Димитър Михайлов Ковачев 8187/14.05.2019
Димитър Николов Димитров  30602/04.11.2019
Димитър Николов Захариев 9569/16.05.2019
Димитър Пандалиев Бозаджиев 11426/27.05.2019
Димитър Петков Димитров 8866/15.05.2019
Димитър Петков Чардаков 3333/03.04.2019
Димитър Петков Чардаков 3334/03.04.2019
Димитър Петров Димитров 30299/24.10.2019
Димитър Руменов Беровски 1670/21.02.2019
Димитър Симеонов Стоянов  6879/09.05.2019
Димитър Стефанов Люцканов 5809/02.05.2019
Димитър Стефанов Михайлов 9143/16.05.2019
Димитър Тодоров Димитров 7371/13.05.2019
Димитър Тодоров Маринов 6703/09.05.2019
Димитър Франтишек Петров 8135/14.05.2019
Димитър Христов Гальов 5590/30.04.2019
Димитър Христов Димитров 7303/13.05.2019
Димитър Христов Драганчев 5711/02.05.2019
Димитър Христофоров Кирилов 29790/09.10.2019
Димитър Христофоров Кирилов 6984/10.05.2019
Димитър Христофоров Кирилов 30781/08.11.2019
Димитър Цветанов Хаджийски  4934/19.04.2019
Димитър Цветанов Цвятков 5342/25.04.2019
Димитър Янков Лещаков 6264/07.05.2019
Димитър Янков Янков 6979/10.05.2019
Димитър Янков Янков 30576/04.11.2019
Димо Венков Цолов 4232//10.04.2019
Димо Георгиев Георгиев 6217/07.05.2019
Димо Георгиев Колев 7331/13.05.2019
Димо Георгиев Колев 32373/30.12.2019
Димо Димитров Бъчваров 5575/30.04.2019
Димо Димитров Бъчваров 829/31.01.2019
Димо Малчев Димов 4700/18.04.2019
Димо Неделков Миков 9751/17.05.,2019
Димо Неделков Миков 30605/04.11.2019
Димо Николов Николов 7557/13.05.2019
Димо Янчев Маджаров 6224/07.05.2019
Димчо Атанасов Чолаков 9777/17.05.2019
Димчо Генев Димов 24982/07.08.2019
Димчо Генев Димов 5525/30.04.2019
Димчо Димитров Георгиев 5288/24.04.2019
Димчо Димитров Георгиев 30574/04.11.2019
Димчо Стоянов Луков 9482/16.05.2019
Димчо Стоянов Луков 155/09.01.2019
Динка Илиева Коларска 8399/14.05.2019
Динко Карамфилов Хаджиев 8128/14.05.2019
Динко Минчев Динков 5122/22.04.2019
Дичо Атанасов Атанасов 7973/14.05.2019
Дичо Иванов Дичев 7651/13.05.2019
Диян Георгиев Дянков 13638/03.06.2019
Диян Димитров Атанасов 8844/15.05.2019
Дияна Атанасова Николова 9854/17.05.2019
Дияна Димова Петрова 7364/13.05.2019
Дияна Иванова Дамянова-Цанкова 7527/13.05.2019
Дияна Иванова Иванова  30598/04.11.2019
Дияна Иванова Иванова  9589/16.05.2019
Дияна Колева Колева 7660/13.05.2019
Дияна Любенова Илиева-Стоянова 9679/17.05.2019
Дияна Стойкова Пенчовска 9539/16.05.2019
Дияна Цветанова Ценева-Каменова 7298/13.05.2019
Добрин Александров Кертиков 9405/16.05.2019
Добрин Огнянов Маринов 5923/03.05.2019
Добрин Пеев Кючуков 9169/16.05.2019
Добрина Иванчева Петрова 3257/01.04.2019
Добринка Вълкова Варсанова-Вълчева 16110/13.06.2019
Добринка Димчева Кирева 1796/25.02.2019
Добринка Донкова Стаменова 7406/13.05.2019
Добринка Иванова Грибачева-Узунова 9095/16.05.2019
Добринка Иванова Грибачева-Узунова 30869/12.11.2019
Добринка Иванова Матеева 9686/17.05.2019
Добринка Любомирова Калчева 8130/14.05.2019
Добринка Савова Стоева-Тодорова 7938/14.05.2019
Добринка Стоянова Симеонова-Андреева 7027/10.05.2019
Добромир Андреев Андреев 30060/16.10.2019
Добромир Андреев Андреев 5193/23.04.2019
Добромира Рачева Кожухарова 6119/07.05.2019
Добромира Рачева Кожухарова 30911/13.11.2019
Доброслав Вълков Руков 3275/01.04.2019
Дойчин Иванов Дойчев 8623/15.05.2019
Дойчо Илиев Тарев 5222/24.04.2019
Дойчо Петров Цанев 7998/14.05.2019
Доника Илиева Тарева 367/17.01.2019
Доника Илиева Тарева 458/21.01.2019
Доника Илиева Тарева 16107/13.06.2019
Донка Атанасова Мачева 6534/08.05.2019
Донка Иванова Генчева-Чакърова 8332/14.05.2019
Донка Иванова Паралеева 7979/14.05.2019
Дора Благоева Христова 9717/17.05.2019
Дора Димитрова Михайлова 7742/13.05.2019
Дора Танчева Минева 7724/13.05.2019
Дора Танчева Минева 30568/01.11.2019
Доротея Енчева Иванова 5752/02.05.2019
Доротея Иванова Мишкова-Кехайова 7818/13.05.2019
Доротея Петкова Янкова 9564/16.05.2019
Доротея Симеонова Цонева 4602/17.04.2019
Дочо Делков Делков 9538/16.05.2019
Дочо Пламенов Дочев 7313/13.05.2019
Драган Георгиев Драганов 7229/10.05.2019
Драгомир Богданов Янчев 4989/22.04.2019
Драгомир Йорданов Драгнев 7865/14.05.2019
Драгомир Пенчев Сяров 9201/16.05.2019
Драгомир Трифонов Енчев 11405/27.05.2019
Драгомир Янчев Георгиев 1517/18.02.2019