Публикувани декларации по чл.175а, ал.1 ЗСВ от съдии, прокурори и следователи през 2019 г.

 

А  Б  В  Г  Д  Е  Ж  З  И  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ъ  Ю  Я

 

 

Име Входящ номер
Габриел Петков Йончев 6990/10.05.2019
Габриела Антонова Дремсизова 7477/13.05.2019
Габриела Георгиева Милушева 5290/24.04.2019
Габриела Георгиева Христова - Декова 5909/03.05.2019
Габриела Димитрова Лазарова 8977/15.05.2019
Габриела Драгомирова Дянкова-Тричкова 9100/16.05.2019
Габриела Иванова Динова-Цонева 9691/17.05.2019
Галатея Петрова Ханджиева- Милева 9427/16.05.2019
Галена Петкова Чешмеджиева-Дякова 8833/15.05.2019
Галин Галенов Тупев 7346/13.05.2019
Галин Галенов Тупев 31483/25.11.2019
Галин Илиев Гавраилов  5875/02.05.2019
Галин Кирилов Георгиев 4945/22.04.2019
Галин Найденов Байчев 6128/07.05.2019
Галин Николаев Андонов 4870/19.04.2019
Галин Николаев Андонов 9856/17.05.2019
Галин Николов Косев 5542/30.04.2019
Галин Петров Гавраилов 5602/30.04.2019
Галин Петров Гавраилов 8650/15.05.2019
Галин Станиславов Несторов 7506/13.05.2019
Галин Станиславов Несторов 31175/19.11.2019
Галин Христов Георгиев 6630/09.05.2019
Галина Андриянова Андреева-Минчева 2516/15.03.2019
Галина Атанасова Стойчева  7479/13.05.2019
Галина Васкова Герасимова 9885/17.05.2019
Галина Васкова Герасимова 31909/05.12.2019
Галина Владимирова Захарова 6897/10.05.2019
Галина Вълчева Йорданова  23246/22.07.2019
Галина Вълчева Йорданова  7464/13.05.2019
Галина Вълчева Йорданова  7465/13.05.2019
Галина Георгиева Господинова-Стефанова 8275/14.05.2019
Галина Георгиева Радикова-Романова 557/23.01.2019
Галина Георгиева Радикова-Романова 1105/07.02.2019
Галина Георгиева Ташева-Николова 7764/13.05.2019
Галина Георгиева Ташева-Николова 31164/19.11.2019
Галина Грозева Арнаудова  7616/13.05.2019
Галина Димитрова Василева  8740/15.05.2019
Галина Димитрова Жечева 9416/16.05.2019
Галина Димитрова Жечева 31719/29.11.2019
Галина Димитрова Стоймирова 9794/17.05.2019
Галина Драганова Mухтийска 8765/15.05.2019
Галина Иванова Антова 7442/13.05.2019
Галина Иванова Антова 31821/02.12.2019
Галина Иванова Вълчанова-Люцканова 5532/30.04.2019
Галина Иванова Солакова  5338/24.04.2019
Галина Иванова Солакова  8348/14.05.2019
Галина Колева Динкова 7671/13.05.2019
Галина Косева Косева 5226/24.04.2019
Галина Любомирова Иванова 7569/13.05.2019
Галина Любомирова Иванова 18593/25.06.2019
Галина Милчова Димитрова 9787/17.05.2019
Галина Ненкова Георгиева 9980/17.05.2019
Галина Ненкова Павлова 1992/01.03.2019
Галина Николаева Тонева-Дачева 7306/13.05.2019
Галина Николова Иванова 1791/25.02.2019
Галина Николова Минчева 9603/16.05.2019
Галина Петкова Магардичиян 5581/30.04.2019
Галина Петкова Пачовска-Карагьозова 8289/14.05.2019
Галина Тодорова Канакиева  6147/07.05.2019
Галина Христова Нейчева 8907/15.05.2019
Галина Христова Савова 8273/14.05.2019
Галина Христова Стоянова 7095/10.05.2019
Галина Цветанова Матейска-Ботева 8174/14.05.2019
Галина Чавдарова Неделчева  6931/10.05.2019
Галина Щерева Радева 9543/16.05.2019
Галя Александрова Кирилова 21860/10.07.2019
Галя Александрова Кирилова 28920/24.09.2019
Галя Александрова Кирилова 27177/02.09.2019
Галя Александрова Кирилова 5238/24.04.2019
Галя Ангелова Маринова 9350/16.05.2019
Галя Василева Белева 8217/14.05.2019
Галя Василева Маринова 5805/02.05.2019
Галя Василева Петрешкова-Ставарова 8027/14.05.2019
Галя Величкова Наумова  9206/16.05.2019
Галя Георгиева Костадинова 5449/25.04.2019
Галя Горанова Вълкова 7800/13.05.2019
Галя Господинова Георгиева 30935/13.11.2019
Галя Господинова Георгиева 5366/25.04.2019
Галя Господинова Казакова 5571/30.04.2019
Галя Димитрова Алексиева 2518/15.03.2019
Галя Димитрова Николова-Щтрасер 24018/26.07.2019
Галя Димитрова Русева 7607/13.05.2019
Галя Иванова Георгиева 5860/02.05.2019
Галя Иванова Митева 6161/07.05.2019
Галя Йорданова Митова 7443/13.05.2019
Галя Маринова Илиева 9687/17.05.2019
Галя Петкова Иванова  3175/29.01.2019
Галя Славчева Маринова 6934/10.05.2019
Галя Стефанова Илиева 7641/13.05.2019
Галя Стефанова Николова-Димитрова 5937/03.05.2019
Галя Тодорова Гугушева 30874/12.11.2019
Галя Тодорова Гугушева 8253/14.05.2019
Галя Христова Илиева 25150/08.08.2019
Ганчо Манев Драганов 11153/23.05.2019
Геника Атанасова Михайлова 7869/14.05.2019
Генка Кирилова Брезашка-Вучкова 858/31.01.2019
Генка Кирилова Брезашка-Вучкова 4297/11.04.2019
Генко Драгиев Драгиев 13867/03.06.2019
Геновева Николаева Димитрова 5892/03.05.2019
Геновева Пламенова Илиева 5895/03.05.2019
Геновева Цветанова Георгиева-Рашева 5904/03.05.2019
Генчо Колев Атанасов 8225/14.05.2019
Генчо Костадинов Терзиев 7309/13.05.2019
Георги Ананиев Константинов 9818/17.05.2019
Георги Ангелов Ставрев 5862/02.05.2019
Георги Андонов Крушарски 1966/28.02.2019
Георги Богомилов Янев 9186/16.052019
Георги Божидаров Зарев 7545/13.05.2019
Георги Бойчев Христов 9808/17.05.2019
Георги Бориславов Терзиев 7273/10.05.2019
Георги Борисов Кирков 2305/11.03.2019
Георги Борисов Кирков 2306/11.03.2019
Георги Валентинов Георгиев 7329/13.05.2019
Георги Ваньов Вълканов 4831/19.04.2019
Георги Василев Мадолев 9251/16.05.2019
Георги Василев Ушев 5286/24.04.2019
Георги Великов Чамбов 7932/14.05.2019
Георги Видев Видев 9895/17.05.2019
Георги Викторов Палански  8071/14.05.2019
Георги Гешев Гешев 29919/11.10.2019
Георги Гешев Гешев 7972/14.05.2019
Георги Господинов Петров 9174/16.05.2019
Георги Гочев Георгиев 8906/15.05.2019
Георги Данаилов Дамянов 9185/16.05.2019
Георги Димитров Василев 9236/16.05.2019
Георги Димитров Георгиев 7563/13.05.2019
Георги Димитров Георгиев 9857/17.05.2019
Георги Димитров Димитров 30548/01.11.2019
Георги Димитров Димитров 6192/07.05.2019
Георги Димитров Дуков 8888815.05.2019
Георги Димитров Колев 8160/14.05.2019
Георги Димитров Чолаков 7749/13.05.2019
Георги Димитров Чотински 4846/19.04.2019
Георги Димов Пепеляшев 9384/16.05.2019
Георги Димов Пепеляшев 15512/10.06.2019
Георги Добрев Попдобрев 5535/30.04.2019
Георги Дойчев Иванов  3520/08.04.2019
Георги Евтимов Попов 6699/09.05.2019
Георги Златев Чолаков 25244/09.08.2019
Георги Златев Чолаков 30443/29.10.2019
Георги Златев Чолаков 1606/19.02.2019
Георги Златев Чолаков 7239/10.05.2019
Георги Иванов Банков 6138/07.05.2019
Георги Иванов Герасимов 6858/09.05.2019
Георги Иванов Згуров 5731/02.05.2019
Георги Иванов Иванов 3498/05.04.2019
Георги Иванов Иванов 7779/13.05.2019
Георги Иванов Иванов 8023/14.05.2019
Георги Илиев Камбуров 8396/14.05.2019
Георги Илиев Обидимски 1967/28.02.2019
Георги Илиев Обидимски   29902/11.10.2019
Георги Илиев Пенев 2719/20.03.2019
Георги Йовчев Георгиев 8783/15.05.2019
Георги Йорданов Манасиев 461/21.01.2019
Георги Йорданов Манасиев 15850/12.06.2019
Георги Кирилов Пашалиев 22937/18.07.2019
Георги Колев Георгиев 6817/09.05.2019
Георги Колев Чемширов 3335/03.04.2019
Георги Константинов Грънчаров 9375/16.05.2019
Георги Лефтеров Лазаров 9468/16.05.2019
Георги Луков Карайлев 9503/16.05.2019
Георги Любенов Йорданов 4352/12.04.2019
Георги Любенов Мирчев 8722/15.05.2019
Георги Любенов Мойсев 7589/13.05.2019
Георги Любчев Аргиров 5899/03.05.2019
Георги Манолов Георгиев 8762/15.05.2019
Георги Манолов Манолов 9401/16.05.2019
Георги Методиев Асенов 9465/16.05.2019
Георги Методиев Павлов 9420/16.05.2019
Георги Митков Петров 5364/25.04.2019
Георги Михайлов Атанасов 21128/04.07.2019
Георги Михалов Атанасов 32205/17.12.2019
Георги Ников Георгиев 9831/17.05.2019
Георги Никодимов Светославов 8484/15.05.2019
Георги Николов Александров 4692/18.04.2019
Георги Николов Василев 5555/30.04.2019
Георги Николов Грънчев 7114/10.05.2019
Георги Николов Кърпаров 10239/20.05.2019
Георги Николов Николов 8390/14.05.2019
Георги Николов Николов 1752/22.02.2019
Георги Панев Георгиев 3501/05.04.2019
Георги Петков Иванов 22518/16.07.2019
Георги Петров Балков 9681/17.05.2019
Георги Петров Тафров 8404/14.05.2019
Георги Райчев Петков 7349/13.05.2019
Георги Росенов Гетов 8591/15.05.2019
Георги Светославов Христов 8029/14.05.2019
Георги Славов Георгиев 7996/14.05.2019
Георги Стефанов Георгиев 30708/06.11.2019
Георги Стефанов Георгиев 3383/03.04.2019
Георги Стефанов Георгиев 8296/14.05.2019
Георги Стефанов Русев 2721/20.03.2019
Георги Стоянов Георгиев 9969/17.05.2019
Георги Стоянов Георгиев 6151/07.05.2019
Георги Стоянов Милушев 8599/15.05.2019
Георги Стоянов Мулешков 8453/14.05.2019
Георги Стоянов Мулешков 8454/14.05.2019
Георги Стоянов Чехларов 8452/14.05.2019
Георги Тодоров Бозуков 8915/15.05.2019
Георги Тодоров Добрев 6159/07.05.2019
Георги Тодоров Чинев 6939/10.05.2019
Георги Тонев Драгостинов 9365/16.05.2019
Георги Филипов Харизанов 9824/17.05.2019
Георги Христов Иванов 7129/10.05.2019
Георги Христов Кацаров 8922/15.05.2019
Георги Христов Пасков 9490/16.05.2019
Георги Христов Ханджиев 7617/13.05.2019
Георги Цветанов Георгиев 30818/11.11.2019
Георги Цветанов Георгиев 6131/07.05.2019
Георги Цветанов Крумов 28907/24.09.2019
Георги Цвятков Митев 5744/02.05.2019
Георги Ценов Георгиев 6721/09.05.2019
Гергана Богомилова Лазарова 7100/10.05.2019
Гергана Великова Недева 3008/26.03.2019
Гергана Великова Недева 8450/14.05.2019
Гергана Велчова Кирова 8451/14.05.2019
Гергана Георгиева Савова-Малиновска 7422/13.05.2019
Гергана Димитрова Георгиева-Колева 10244/20.05.2019
Гергана Димитрова Стоянова 10240/20.05.2019
Гергана Желязкова Кондова-Атанасова 2856/22.03.2019
Гергана Живкова Троянова 8449/14.05.2019
Гергана Иванова Кратункова - Димитрова 30896/12.11.2019
Гергана Иванова Кратункова-Димитрова 8669/15.05.2019
Гергана Кирилова Георгиева 4581/17.04.2019
Гергана Любчева Антонова 4333/12.04.2019
Гергана Любчева Антонова 4334/12.04.2019
Гергана Мирчова Симеонова 9887/17.05.2019
Гергана Николаева Божилова 8897/15.05.2019
Гергана Нинова Кузманова  8142/14.05.2019
Гергана Павлова Кюркчийска 5561/30.04.2019
Гергана Петрова Колева 2453/14.03.2019
Гергана Стефанова Никова 7866/14.05.2019
Гергана Стоянова Илиева-Гешева 6717/09.05.2019
Гергана Точева Стоянова-Денчева  4775/19.04.2019
Гергана Христова Стоянова 9612/16.05.2019
Гергана Христова Христова-Коюмджиева 7774/13.05.2019
Гергина Василева Цанова 30987/14.11.2019
Гергина Василева Цанова 5853/02.05.2019
Гинка Георгиева Лазарова 9851/17.05.2019
Гинка Димитрова Чинова 5239/24.04.2019
Господин Марков Бумбаров 6755/09.05.2019
Господинка Жекова Пейчева  967/04.02.2019
Грета Илиева Чакалова  7648/13.05.2019
Гриша Спасов Мавров 5777/02.05.2019
Гроздан Бончев Грозев 9277/16.05.2019
Гълъбина Генчева Петрова  6621/09.05.2019
Гюлфие Мехмедова Яхова 9888/17.05.2019
Гюляй Шемсидинова Кокоева 5292/24.04.2019
Гюрай Алиев Мурадов 3170/29.03.2019