Публикувани декларации по чл.175а, ал.1 ЗСВ от съдии, прокурори и следователи през 2018 г.

 

А  Б  В  Г  Д  Е  Ж  З  И  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ъ  Ю  Я 

 

Име Входящ номер
Ева Василева Иванова 9476/17.05.2018
Ева Димитрова Пелова-Трифонова 4881/30.04.2018
Евгени Божидаров Ангелов 9847/18.05.2018
Евгени Борисов Стоянов 10437/22.05.2018
Евгени Диков Диков 31428/02.11.2018
Евгени Димитров Георгиев 7836/14.05.2018
Евгени Димитров Георгиев 29991/04.10.2018
Евгени Иванов Иванов 6430/10.05.2018
Евгени Иванов Иванов 23181/19.07.18 
Евгени Мирославов Узунов 5798/08.05.2018
Евгений Владимиров Милев 9067/16.05.2018
Евгений Мирчев Гюров 6842/11.05.2018
Евгений Мирчев Гюров 6843/11.05.2018
Евгений Севдалинов Стайков 8418/15.05.2018
Евгений Стефанов Пачиков 4063/23.04.2018
Евгений Трифонов Трифонов 8342/15.05.2018
Евгения Асенова Щъркелова-Станкова 7834/14.05.2018
Евгения Асенова Щъркелова-Станкова 29742/28.09.2018
Евгения Георгиева Иванова  7396/14.05.2018
Евгения Георгиева Симеонова 7621/14.05.2018
Евгения Георгиева Стефанова 7592/14.05.2018
Евгения Димитрова Мечева 5975/08.05.2018
Евгения Иванова Баева 10981/28.05.2018
Евгения Иванова Запрянова-Бицина 7167/11.05.2018
Евгения Йорданова Стоянова 5044/30.04.2018
Евгения Йорданова Стоянова 29613/21.09.18
Евгения Йорданова Стоянова 29944/04.10.2018
Евгения Костадинова Петкова 9891/18.05.2018
Евгения Павлова Иванова 5604/04.05.2018
Евгения Петкова Томова 5415/03.05.2018
Евгения Тихомирова Деянова 7861/14.05.2018
Евгения Тодорова Генева-Дянкова 7385/14.05.2018
Евгения Тодорова Иванова 4984/30.04.2018
Евгения Тодорова Манева 2502/21.03.2018
Евгения Христова Дъбнишка-Вълчева 6097/08.05.2018
Евгения Христова Дъбнишка-Вълчева 30251/10.10.2018
Евгения Христова Стамова-Тодорова 9418/17.05.2018
Евгения Христова Стоянова  6592/10.05.2018
Евдокия Димитрова Димитрова 4937/30.04.2018
Евелина Александрова Стоянова 3479/16.04.2018
Евелина Александрова Стоянова 4750/27.04.2018
Евелина Иванова Донова 6640/10.05.2018
Евелина Иванова Попова  7489/14.05.2018
Евелина Иванова Попова  31070/25.10.2018
Евелина Петкова Карагенова 8712/16.05.2018
Евелина Торос Папазян-Ангелова 6404/09.05.2018
Евтим Иванов Евтимов 7037/11.05.2018
Евтим Станчев Банев 7928/14.05.2018
Евтим Станчев Банев 18858/28.06.18 
Евтим Станчев Банев 33032/27.12.18 
Едмонд Златков Гоцев 3548/16.04.2018
Едуард Ерменчов Владимиров 6590/10.05.2018
Едуард Ерменчов Владимиров 30315/11.10.2018
Едуард Таквор Кехецикян 5923/08.05.2018
Едуард Таквор Кехецикян 30681/17.10.2018
Екатерина Владимирова Мандалиева 8896/16.05.2018
Екатерина Петрова Николова 7517/14.05.2018
Екатерина Петрова Николова 30132/08.10.18 
Екатерина Петрова Николова 30236/10.10.2018
Екатерина Стефанова Роглекова 7357/11.05.2018
Екатерина Стефанова Роглекова 29906/03.10.2018
Екатерина Тихомирова Георгиева-Панова 7104/11.05.2018
Екатерина Тодорова Стоева 6403/09.05.2018
Екатерина Тодрова Даракчиева 5785/08.05.2018
Екатерина Цанкова Иванова-Павлова 10983/28.05.2018
Екатерина Цанкова Микова 6123/08.05.2018
Екатерина Янакиева Калайджиева 9426/17.05.2018
Елга Венелинова Цонева 8269/15.05.2018
Елга Венелинова Цонева 32357/28.11.2018
Елгина Янчева Чалъмова 5457/03.05.2018
Елен Михайлов Маламов 1518/16.02.2018
Елена Атанасова Янакиева  15116/15.06.2018
Елена Валериева Станева-Кирова 7133/11.05.2018
Елена Георгиева Кювлиева 7039/11.05.2018
Елена Димитрова Герцова 5868/08.05.2018
Елена Димитрова Розалинова 3030/03.04.2018
Елена Евгениева Маврова 6974/11.05.2018
Елена Живкова Попова  5591/04.05.2018
Елена Живкова Попова  30227/10.10.2018
Елена Захариева Калпачка  9322/17.05.2018
Елена Златанова Тодорова 9244/17.05.2018
Елена Иванова Андреева 25045/31.07.2018
Елена Иванова Балджиева 9360/17.05.2018
Елена Иванова Николова 7879/14.05.2018
Елена Иванова Стоилова 4785/27.04.2018
Елена Илкова Малинова 8984/16.05.2018
Елена Йорданова Димитрова-Петкова 4534/27.04.2018
Елена Йорданова Захова  6707/10.05.2018
Елена Костадинова Богданова 8330/15.05.2018
Елена Крумова Николова-Стоилова 6489/10.05.2018
Елена Кръстева Каракашева 4925/30.04.2018
Елена Кръстева Каракашева 29979/04.10.2018
Елена Любомирова Донкова 5999/08.05.2018
Елена Николаева Стойчева-Андреева 7894/14.05.2018
Елена Николова Авдева 4153/24.04.2018
Елена Николова Динева-Илиева 7339/11.05.2018
Елена Николова Динева-Илиева 30001/05.10.2018
Елена Петрова Динева-Иванова 5814/08.05.2018
Елена Руменова Зиновиева 8305/15.05.2018
Елена Русева Арнаучкова  5941/08.05.2018
Елена Савова Тахчиева-Великова 8638/15.05.2018
Елена Светлинова Шипковенска 7342/11.05.2018
Елена Серафимова Гоцева 7906/14.05.2018
Елена Спасова Попова  5777/08.05.2018
Елена Стойнова Чернева 7552/14.05.2018
Елена Тодорова Иванова 6869/11.05.2018
Елена Тодорова Попова-Чапарова 32831/14.12.2018
Елена Тодорова Радева 7482/14.05.2018
Елена Тодорова Радева 10959/28.05.2018
Елена Христова Панайотова 6020/08.05.2018
Елеонора Велинова Чаначева 4743/27.04.2018
Елеонора Здравкова Попова-Христова 7806/14.05.2018
Елеонора Любомирова Филипова 5938/08.05.2018
Елеонора Петрова Иванова 7581/14.05.2018
Елеонора Петрова Серафимова 6710/10.05.2018
Елеонора Симеонова Кралева 6926/11.05.2018
Елза Миткова Митева-Варадинова 1813/26.02.2018
Ели Георгиева Скоклева  8054/14.05.2018
Ели Димитрова Анастасова 7335/11.05.2018
Ели Петрова Лазарова 7933/14.05.2018
Елизабет Лопес Петрова-Калпакчиева 8646/15.05.2018
Елизабета Ангелова Кралева-Герасимова 7513/14.05.2018
Елин Василев Алексов 6895/11.05.2018
Елина Пламенова Карагьозова  6540/10.05.2018
Елисавета Георгиева Деянчева 11901/04.06.2018
Елисавета Йорданова Радина 13138/08.06.2018
Елица Валентинова Вълкова 6012/08.05.2018
Елица Георгиева Калпачка 5787/08.05.2018
Елица Денчева Бояджиева-Георгиева 8852/16.05.2018
Елица Йорданова Стоянова 9478/17.05.2018
Елица Йорданова Стоянова 30346/11.10.2018
Елица Мичева Райковска 5848/08.05.2018
Елица Симеонова Димитрова 9025/16.05.2018
Елица Юриева Василева 5301/02.05.2018
Елка Ангелова Братоева 5464/03.05.2018
Елка Антимова Хаджиева 9029/16.05.2018
Елка Антимова Хаджиева 30356/11.10.2018
Елка Василева Каранинова 7531/14.05.2018
Елка Живкова Атанасова 7845/14.05.2018
Елка Русева Добрикова 7001/11.05.2018
Елка Стоянова Вълчева 7045/11.05.2018
Елка Темелкова Ваклинова 3629/17.04.2018
Еманоел Василев Вардаров 4425/26.04.2018
Еманоил Найденов Митев 7686/14.05.2018
Еманоил Найденов Митев 30285/10.10.2018
Емануела Йочева Куртева 7807/14.05.2018
Емануела Константинова Балевска 7406/14.05.2018
Емануил Иванов Еремиев 7100/11.05.2018
Емануил Иванов Еремиев 30267/10.10.2018
Емил Александров Александров 30695/17.10.2018
Емил Асенов Младенов 5029/30.04.2018
Емил Асенов Младенов 5030/30.04.2018
Емил Борисов Дончев 5934/08.05.2018
Емил Борисов Дончев 30030/05.10.2018
Емил Боянов Сакаджийски 4151/24.04.2018
Емил Василев Митов 5630/04.05.2018
Емил Василев Николаев 8892/16.05.2018
Емил Велков Петров  3540/16.04.2018
Емил Давидов Маринов 9225/17.05.2018
Емил Димитров Ангелов 3566/16.04.2018
Емил Димитров Божков 11597/01.06.2018
Емил Димитров Стоев 8231/15.05.2018
Емил Евстатиев Овчаров 6548/10.05.2018
Емил Емилиянов Желев 5584/04.05.2018
Емил Емилиянов Желев 30083/08.10.2018
Емил Златев Христов 7002/11.05.2018
Емил Иванов Денев 4950/30.04.2018
Емил Иванов Денев 30178/09.10.2018
Емил Иванов Дечев 6378/09.05.2018
Емил Иванов Дечев 30207/09.10.2018
Емил Иванов Иванов 4318/25.04.2018
Емил Иванов Павлов 8057/14.05.2018
Емил Иванов Томов 7404/14.05.2018
Емил Йорданов Енчев 4416/26.04.2018
Емил Йорданов Енчев 29821/01.10.2018
Емил Йосифов Александров 3798/19.04.2018
Емил Крумов Владимиров 5243/02.05.2018
Емил Кръстев Ангелов 6007/08.05.2018
Емил Любомиров Митев 8889/16.05.2018
Емил Любомиров Митев 30401/12.10.2018
Емил Любомиров Трендафилов 5977/08.05.2018
Емил Любчов Димитров 5345/03.05.2018
Емил Любчов Димитров 30091/08.10.2018
Емил Николов Марков 4745/27.04.2018
Емил Николов Райковски 5912/08.05.2018
Емил Николов Райковски 5913/08.05.2018
Емил Петков Иванов 7424/14.05.2018
Емил Стефанов Банков 5833/08.05.2018
Емил Стойнев Ханджийски 4989/30.04.2018
Емил Тодоров Бобев 7054/11.05.2018
Емил Траянов Георгиев 4177/25.04.2018
Емил Христов Дангов 6076/08.05.2018
Емил Цветанов Галипонов 8603/15.05.2018
Емилена Георгиева Попова 7399/14.05.2018
Емилиан Благов Венчев 9869/18.05.2018
Емилиан Любенов Лаков 7591/14.05.2018
Емилия Ангелова Станинска   5608/04.05.2018
Емилия Атанасова Брусева  4039/23.04.2018
Емилия Атанасова Колева 753/25.01.2018
Емилия Атанасова Кунчева  8285/15.05.2018
Емилия Бисерова Моллова 5690/04.05.2018
Емилия Василева Вакарелска-Тодорова 6616/10.05.2018
Емилия Василева Василева 6877/11.05.2018
Емилия Василева Петкова 6570/10.05.2018
Емилия Великова Дончева 8769/16.05.2018
Емилия Вергилова Александрова 6376/09.05.2018
Емилия Георгиева Донкова-Найчева 7388/14.05.2018
Емилия Георгиева Присадова  9895/18.05.2018
Емилия Георгиева Топалова 6537/10.05.2018
Емилия Дамянова Янчева 8910/16.05.2018
Емилия Димитрова Кабурова 7734/14.05.2018
Емилия Димитрова Кабурова 29882/02.10.2018
Емилия Димитрова Панчева 9849/18.05.2018
Емилия Емилова Ганева  4548/27.04.2018
Емилия Жекова Балева 8762/16.05.2018
Емилия Йорданова Иванова 7753/14.05.2018
Емилия Калоянова Тошева 6847/11.05.2018
Емилия Кирилова Кирова-Тодорова 5063/30.04.2018
Емилия Колева Енчева 4526/27.04.2018
Емилия Костадинова Нашева 5004/30.04.2018
Емилия Любенова Маскръчка-Велчева 1972/02.03.2018
Емилия Михайлова Русинова 6313/09.05.2018
Емилия Николаева Варадинова 5495/03.05.2018
Емилия Николова Миткова  8301/15.05.2018
Емилия Огнянова Генова 6986/11.05.2018
Емилия Пенева Пенева 3913/20.04.2018
Емилия Стоянова Колева 4927/30.04.2018
Емилия Стоянова Пашалиева-Риажи 5613/04.05.2018
Емилия Христова Дишева 6996/11.05.2018
Емилиян Димитров Грънчаров  4916/30.04.2018
Емилиян Кирилов Ангелов 12684/07.06.2018
Емилиян Митков Костов  5031/30.04.2018
Ерик Богомилов Василев 6293/09.05.2018
Ерна Жак Якова-Павлова 2057/07.03.2018