Публикувани декларации по чл.175а, ал.1 ЗСВ от съдии, прокурори и следователи през 2018 г.

 

А  Б  В  Г  Д  Е  Ж  З  И  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ъ  Ю  Я 

 

Име Входящ номер
Калин Ангелов Ангелов 3444/13.04.2018
Калин Асенов Стоилов 7837/14.05.2018
Калин Валентинов Иванов 5665/04.05.2018
Калин Георгиев Колешански 8921/16.05.2018
Калин Георгиев Колешански 31466/05.11.2018
Калин Димитров Димитров 7899/14.05.2018
Калин Димитров Димитров 31206/29.10.2018
Калин Иванов Белчев 4809/27.04.2018
Калин Иванов Белчев 26083/09.08.2018
Калин Иванов Белчев 26082/09.08.2018
Калин Иванов Близнаков 8224/15.05.2018
Калин Иванов Близнаков 31386/01.11.2018
Калин Иванов Калпакчиев 8666/15.05.2018
Калин Иванов Калпакчиев 32064/19.11.2018
Калин Кирилов Баталски 9273/17.05.2018
Калин Кирилов Петков 4883/30.04.2018
Калин Николаев Владимиров 6260/09.05.2018
Калин Николаев Владимиров 31852/13.11.2018
Калин Петков Софиянски 5653/04.05.2018
Калин Петков Софиянски 31650/08.11.2018
Калин Радков Куманов 6578/10.05.2018
Калин Стефанов Кунчев 6921/11.05.2018
Калин Трифонов Тодоров 4264/25.04.2018
Калина Георгиева Пейчева 9405/17.05.2018
Калина Димитрова Кънчева 4704/27.04.2018
Калина Захариева Георгиева 7267/11.05.2018
Калина Иванова Накова-Малинова 5753/04.05.2018
Калина Иванова Пецова 12386/06.06.2018
Калина Иванова Пецова 31524/06.11.2018
Калина Кръстева Анастасова 6340/09.05.2018
Калина Кръстева Анастасова 31588/07.11.2018
Калина Кръстева Филипова 7384/14.05.2018
Калина Обретенова Серафимова 6839/11.05.2018
Калина Стефанова Чапкънова-Кючукова 31220/29.10.2018
Калина Стоянова Пенева  6999/11.05.2018
Калина Тодорова Арнаудова 8230/15.05.2018
Калина Тодорова Димитрова 9485/17.05.2018
Калина Христова Христова 5996/08.05.2018
Калинка Велчева Тодорова 7606/14.05.2018
Калинка Иванова Илиева-Пандохова 5090/30.04.2018
Калинка Илиева Младенска  8704/15.05.2018
Калинка Костадинова Иванова 8126/14.05.2018
Калинка Костадинова Иванова 31461/05.11.2018
Калинка Стефанова Георгиева 3743/18.04.2018
Калинка Стефанова Георгиева 32294/26.11.2018
Калиптен Ибрям Алид 9475/17.05.2018
Калоян Венциславов Гергов 5789/08.05.2018
Калоян Веселинов Кръстев 23416/20.07.2018
Калоян Георгиев Узунов 5617/04.05.2018
Калоян Георгиев Узунов 31425/02.11.2018
Калоян Георгиев Узунов 32296/26.11.2018
Калоян Димитров Ангелов 6454/10.05.2018
Калоян Димитров Ангелов 32080/20.11.2018
Калоян Минчев Димитров 7943/14.05.2018
Калоян Минчев Димитров 31786/12.11.2018
Калоян Огнянов Вълков 8980/16.05.2018
Калоян Христов Топалов 32457/30.11.2018
Камелия Бориславова Николова 6837/11.05.2018
Камелия Величкова Първанова 5298/02.05.2018
Камелия Георгиева Ненкова 6917/11.05.2018
Камелия Диянова Василева-Георгиева 11502/31.05.2018
Камелия Ефремова Иванова 7416/14.05.2018
Камелия Йорданова Стоянова 4945/30.04.2018
Камелия Младенова Трифонова 4067/23.04.2018
Камелия Младенова Трифонова 31613/08.11.2018
Камелия Пенкова Маринова 4746/27.04.2018
Камелия Симеонова Стефанова 8141/14.05.2018
Камелия Славчева Серафимова 5717/04.05.2018
Камелия Славчева Серафимова 33023/21.12.2018
Камелия Цветкова Видолова 8871/16.05.2018
Камен Василиев Иванов 4171/24.04.2018
Камен Георгиев Гатев 8284/15.05.2018
Камен Георгиев Гатев 31615/08.11.2018
Камен Георгиев Господинов 8606/15.05.2018
Камен Иванов Каменов 7134/11.05.2018
Камен Иванов Каменов 1111/05.02.2018
Камен Михов Михов 6829/10.05.2018
Камен Михов Михов 31286/31.10.2018
Капка Василева Костова 6296/09.05.2018
Капка Емилова Павлова 6493/10.05.2018
Капка Милева Милева 3630/17.04.2018
Капка Милева Милева 31647/08.11.2018
Капка Стоева Юстиниянова 29726/27.09.2018
Карамфил Георгиев Темелков 9430/17.05.2018
Карамфил Георгиев Темелков 31617/08.11.2018
Карамфила Ранкова Тодорова 8661/15.05.2018
Карамфила Ранкова Тодорова 31818/12.11.2018
Каролина Димитрова Калева-Параскевова 8979/16.05.2018
Каролина Неделчева Михайлова 8404/15.05.2018
Каролина Станиславова Хлебарова-Кирова 7500/14.05.2018
Каролина Станиславова Хлебарова-Кирова 31426/02.11.2018
Катерина Въткова Ненова 7511/14.05.2018
Катерина Делчева Енчева 6387/09.05.2018
Катерина Йорданова Лещакова 8790/16.05.2018
Катерина Радославова Рачева-Георгиева 9521/17.05.2018
Катерина Радославова Рачева-Георгиева 31718/09.11.2018
Катерина Христова Александрова  6514/10.05.2018
Катерина Христова Александрова  31829/13.11.2018
Катина Миткова Минева 7548/14.05.2018
Катина Миткова Минева 31684/09.11.2018
Катя Ангелова Хасъмска 5285/02.05.2018
Катя Валериева Иванова 7597/14.05.2018
Катя Валериева Иванова 31769/12.11.2018
Катя Веселинова Арабаджиева 5377/03.05.2018
Катя Ганева Савова 8020/14.05.2018
Катя Георгиева Стаменова-Христова 3184/05.04.2018
Катя Георгиева Сукалинска  5770/05.05.2018
Катя Димитрова Добрева 4978/30.04.2018
Катя Иванова Аспарухова 4907/30.04.2018
Катя Иванова Евтимова  1577/19.02.2018
Катя Йорданова Господинова 5015/30.04.2018
Катя Николаева Кузманова-Качарова 22149/12.07.2018
Катя Николова Бельова  6602/10.05.2018
Катя Николова Велисеева 7538/14.05.2018
Катя Николова Гердова 8096/14.05.2018
Катя Николова Михайлова-Янкова 6910/11.05.2018
Катя Пейкова Антонова 7833/14.05.2018
Катя Пейкова Антонова 31523/06.11.2018
Катя Рудева Боева 4966/30.04.2018
Катя Стоянова Колева 4259/25.04.2018
Катя Стоянова Колева 31944/15.11.2018
Катя Стоянова Пенчева 7940/14.05.2018
Катя Стоянова Петрова 6073/08.05.2018
Катя Христова Щерева-Николова 4187/25.04.2018
Катя Христова Щерева-Николова 28781/04.09.2018
Катя Цветанова Младенова 31464/05.11.2018
Керка Станкова Дюлгерска 8069/14.05.2018
Кети Методиева Маркова 32721/11.12.2018
Кети Михова Косева 4041/23.04.2018
Кирил Александров Въжаров 6253/09.05.2018
Кирил Борисов Христов 6861/11.05.2018
Кирил Георгиев Димитров 3574/16.04.2018
Кирил Градев Стоянов 5904/08.05.2018
Кирил Давидов Павлов 8438/15.05.2018
Кирил Димитров Димитров 4863/27.04.2018
Кирил Димитров Димитров 32091/20.11.2018
Кирил Димитров Кирилов 5637/04.05.2018
Кирил Димитров Кирилов 31766/12.11.2018
Кирил Енчев Петров 3564/16.04.2018
Кирил Методиев Иванов 3357/12.04.2018
Кирил Митков Димов 7870/14.05.2018
Кирил Николов Василев 7682/14.05.2018
Кирил Николов Василев 32179/22.11.2018
Кирил Николов Хаджитанев 5837/08.05.2018
Кирил Николов Хаджитанев 24684/30.07.2018
Кирил Петров Киряков 8908/16.05.2018
Кирил Светлозаров Пейчинов 11250/29.05.2018
Кирил Светлозаров Пейчинов 29758/28.09.2018
Кирил Стайков Петров 6905/11.05.2018
Кирил Тодоров Мавродиев 5829/08.05.2018
Кирил Тодоров Мавродиев 29899/03.10.2018
Кирил Христов Николов 7636/14.05.2018
Кирил Христов Николов 8610/15.05.2018
Кирил Цветков Кирилов 2979/02.04.2018
Кирчо Стоянов Николов 7570/14.05.2018
Кирчо Темелков Василев 5146/30.04.2018
Кичка Василева Пеева-Казакова 5470/03.05.2018
Кичка Василева Пеева-Казакова 5471/03.05.2018
Клаудия Рангелова Митова 7321/11.05.2018
Клементина Александрова Паличева 7418/14.05.2018
Кольо Велков Димитров 6584/10.05.2018
Кольо Велков Димитров 22620/16.07.2018
Кольо Велков Димитров 32687/10.12.2018
Константин Александров Кунчев 4038/23.04.2018
Константин Георгиев Моллов 9447/17.05.2018
Константин Димитров Иванов 5981/08.05.2018
Константин Илиев Сулев 4940/30.04.2018
Константин Илиев Сулев  29668/25.09.2018
Константин Калчев Калчев 8927/16.05.2018
Константин Калчев Калчев 30250/10.10.2018
Константин Любенов Тасков 4884/30.04.2018
Константин Николов Попов 5162/30.04.2018
Константин Панайотов Янушев 25069/01.08.2018
Константин Петров Йовев 4081/23.04.2018
Константин Петров Косев 7450/14.05.2018
Константин Славейков Тачев 4535/27.04.2018
Константин Славейков Тачев 29823/01.10.2018
Корнелия Димитрова Колева 7612/14.05.2018
Коста Стоянов Стоянов 3690/18.04.2018
Коста Стоянов Стоянов 29927/04.10.2018
Костадин Александров Канурков 3359/12.04.2018
Костадин Димитров Паскалев 5917/08.05.2018
Костадин Димитров Попов 7359/11.05.2018
Костадин Иванов Прешелков 7876/14.05.2018
Костадин Иванов Чилев 394/15.01.2018
Костадин Иванов Чилев 29744/28.09.2018
Костадин Павлов Босачки 8142/14.05.2018
Костадин Петров Георгиев 4806/27.04.2018
Костадин Петров Георгиев 30292/10.10.2018
Костадин Стилиянов Живков 5947/08.05.2018
Костадинка Симеонова Костадинова 6358/09.05.2018
Костадинка Стоянова Недкова 8403/15.05.2018
Красен Георгиев Георгиев 2898/30.03.2018
Красен Златомиров Кайзеров 9286/17.05.2018
Красимир Ангелов Ангелов 29830/01.10.2018
Красимир Ангелов Ангелов  6862/11.05.2018
Красимир Атанасов Машев 5705/04.05.2018
Красимир Атанасов Машев 5706/04.05.2018
Красимир Атанасов Машев 32466/30.11.2018
Красимир Атанасов Машев 33088/28.12.2018
Красимир Боянов Аршинков 5928/08.05.2018
Красимир Василев Папаризов 7949/14.05.2018
Красимир Василев Папаризов 30123/08.10.2018
Красимир Василев Стефанов 2388/16.03.2018
Красимир Василев Тренчев 6550/10.05.2018
Красимир Василев Тренчев 30171/08.10.2018
Красимир Викторов Сотиров 4377/26.04.2018
Красимир Вълчев Сариев 5353/03.05.2018
Красимир Георгиев Гайдаров 5346/03.05.2018
Красимир Георгиев Дерменджийски 7286/11.05.2018
Красимир Георгиев Кръстев 6515/10.05.2018
Красимир Георгиев Маринов 4917/30.04.2018
Красимир Георгиев Ненчев 7030/11.05.2018
Красимир Георгиев Танев 8154/14.05.2018
Красимир Георгиев Танев 30118/08.10.2018
Красимир Димитров Димитров 2305/15.03.2018
Красимир Димитров Лесенски 1236/07.02.2018
Красимир Димитров Първанов 5846/08.05.2018
Красимир Иванов Димитров 3816/19.04.2018
Красимир Иванов Маринов 7553/14.05.2018
Красимир Иванов Петракиев 7539/14.05.2018
Красимир Иванов Стайков 5880/08.05.2018
Красимир Иванов Харалампиев 6882/11.05.2018
Красимир Иванов Харалампиев 30630/17.10.2018
Красимир Йорданов Георгиев 6977/11.05.2018
Красимир Косев Иванов 8022/14.05.2018
Красимир Костов Коларов 6527/10.05.2018
Красимир Красимиров Влахов 7383/14.05.2018
Красимир Красимиров Влахов 32779/12.12.2018
Красимир Красимиров Влахов 14835/06.06.2019
Красимир Ламбрев Бамбов 9344/17.05.2018
Красимир Любомиров Кирилов  5578/04.05.2018
Красимир Маринов Димитров 8832/16.05.2018
Красимир Маринов Димитров 30255/10.10.2018
Красимир Маринов Конов 5347/03.05.2018
Красимир Маринов Кръстев 8917/16.05.2018
Красимир Младенов Семов 8737/16.05.2018
Красимир Младенов Семов 8738/16.05.2018
Красимир Невенов Иванов 5490/03.05.2018
Красимир Невенов Иванов 30404/12.10.2018
Красимир Недялков Мазгалов 6342/09.05.2018
Красимир Недялков Мазгалов 32366/28.11.2018
Красимир Ноев Кънчев 7780/14.05.2018
Красимир Петков Шекерджиев 31288/31.10.2018
Красимир Петров Христосков 4198/25.04.2018
Красимир Радев Йоловски 9386/17.05.2018
Красимир Радев Йоловски 30120/08.10.2018
Красимир Рачев Рачев 7468/14.05.2018
Красимир Русев Кипров 8011/14.05.2018
Красимир Симеонов Тодоров 5624/04.05.2018
Красимир Стефанов Комсалов 5781/08.05.2018
Красимир Стефанов Комсалов 30350/11.10.2018
Красимир Стефанов Маринов 6494/10.05.2018
Красимир Стефанов Маринов 30608/16.10.2018
Красимир Тодоров Василев 6011/08.05.2018
Красимир Тодоров Драганов 6819/10.05.2018
Красимир Тодоров Драганов 30945/23.10.2018
Красимир Тодоров Колев 5821/08.05.2018
Красимир Тодоров Колев 30169/08.10.2018
Красимир Томов Георгиев 6005/08.05.2018
Красимир Цветанов Ячев 6646/10.05.2018
Красимира Алексиева Филипова 4201/25.04.2018
Красимира Вергилова Селенова 5296/02.05.2018
Красимира Вергилова Селенова  30607/16.10.2018
Красимира Веселинова Тагарева  8117/14.05.2018
Красимира Веселинова Тагарева  30520/15.10.2018
Красимира Георгиева Кателиева 6229/09.05.2018
Красимира Георгиева Медарова 7567/14.05.2018
Красимира Георгиева Момчилова 6482/10.05.2018
Красимира Георгиева Момчилова 30543/16.10.2018
Красимира Делчева Кондова 6032/08.05.2018
Красимира Димитрова Ванчева 9388/17.05.2018
Красимира Димитрова Ванчева 30888/22.10.2018
Красимира Динева Христова 7839/14.05.2018
Красимира Дончева Стоянова  4068/23.04.2018
Красимира Дончева Стоянова  30723/18.10.2018
Красимира Жекова Вълчанова 3805/19.04.2018
Красимира Жекова Дренчева 1807/26.02.2018
Красимира Жекова Дренчева 3219/10.04.2018 
Красимира Жекова Дренчева 6101/08.05.2018
Красимира Жекова Дренчева 12400/06.06.2018
Красимира Жекова Дренчева 22145/12.07.2018
Красимира Жекова Дренчева 29113/10.09.2018
Красимира Желева Желева-Колева 2209/12.03.2018
Красимира Иванова Колева  7527/14.05.2018
Красимира Иванова Колева  30355/11.10.2018
Красимира Иванова Николова-Петрова 5895/08.05.2018
Красимира Ипократова Ипократова 31793/12.11.2018
Красимира Ипократова Ипократова  25178/02.08.2018
Красимира Ипократова Ипократова   33012/21.12.2018
Красимира Керанова Иванова  6965/11.05.2018
Красимира Керанова Иванова  3094/04.04.2018
Красимира Керанова Иванова  3299/11.04.2018
Красимира Недялкова Вълчева 10507/22.05.2018
Красимира Недялкова Вълчева  30547/16.10.2018
Красимира Недялкова Проданова 3831/19.04.2018
Красимира Неофитова Милачкова 6287/09.05.2018
Красимира Пенева Костова 7498/14.05.2018
Красимира Петкова Христова-Колова 6269/08.05.2018
Красимира Радославова Христова 5054/30.04.2018
Красимира Радославова Христова  30900/22.10.2018
Красимира Славчева Петрова 3892/20.04.2018
Красимира Спасова Нейчева 5558/03.05.2018
Красимира Спасова Нейчева 30191/09.10.2018
Красимира Стефанова Колева 6854/11.05.2018
Красимира Тодорова Цветкова  7034/11.05.2018
Красимира Тодорова Цветкова  30881/22.10.2018
Красимира Тончева Донева 5103/30.04.2018
Красимира Христева Минчева 1108/05.02.2018
Красимира Христева Минчева 29323/13.09.2018
Красимира Христова Райчева 9865/18.05.2018
Красимира Христова Райчева 30650/17.10.2018
Кремена Григорова Борисова 7478/14.05.2018
Кремена Григорова Борисова 4050/23.04.2018
Кремена Димитрова Роглекова 32042/19.11.2018
Кремена Димова Костова-Грозева 12702/07.06.2018
Кремена Иванова Краева 9875/18.05.2018
Кремена Илиева Лазарова 5994/08.05.2018
Кремена Илиева Стефанова 4708/27.04.2018
Кремена Илиева Стефанова 30517/15.10.2018
Кремена Йорданова Колицова 13810/11.06.2018
Кремена Йорданова Колицова 7884/14.05.2018
Кремена Йорданова Колицова  31258/30.10.2018
Кремена Минчева Хараланова 7777/14.05.2018
Кремена Николаева Големанова 2408/19.03.2018
Кремена Пламенова Господинова-Димитрова  7289/11.05.2018
Кремена Пламенова Господинова-Димитрова  30634/17.10.2018
Кремена Сайкова Данаилова-Колева 5013/30.04.2018
Кремена Сайкова Данаилова-Колева 30722/18.10.2018
Кремена Тодорова Стамболиева-Байнова 1811/26.02.2018
Кристиан Божидаров Петров 6495/10.05.2018
Кристиан Бориславов Гюрчев 25272/03.08.2018
Кристиана Стоянова Кръстева 8956/16.05.2018
Кристиана Стоянова Кръстева 8955/16.05.2018
Кристиана Стоянова Кръстева 31033/24.10.2018
Кристиана Стоянова Кръстева     31032/24.10.2018
Кристина Антонова Лалева 7483/14.05.2018
Кристина Антонова Лалева 31089/25.10.2018
Кристина Евгениева Панкова 13794/11.06.2018
Кристина Иванова Тодорова 5287/02.05.2018
Кристина Иванова Тодорова 30259/10.10.2018
Кристина Йорданова Боева 8083/14.05.2018
Кристина Ламбрева Пунтева 4115/24.04.2018
Кристина Ламбрева Пунтева 18534/26.06.2018
Кристина Ламбрева Пунтева 30532/15.10.2018
Кристина Найденова Куртева 7897/14.05.2018
Кристина Николаева Костадинова 23802/24.07.2018
Кристина Райкова Филипова 6417/09.05.2018
Кристина Райкова Филипова 31048/24.10.2018
Кристина Райкова Филипова 26979/15.08.2018
Кристина Райкова Филипова 32954/19.12.2018
Кристина Янкова Табакова 5092/30.04.2018
Кристиян Евгениев Александров 6064/08.05.2018
Кристиян Росенов Трендафилов 24925/31.07.2018
Кристияна Димитрова Генковска 7411/14.05.2018
Крум Димитров Манов 13286/08.06.2018
Крум Илиев Попов 9434/17.05.2018
Крум Йорданов Крумов 5436/03.05.2018
Кръстин Димов Кацаров 7973/14.05.2018
Кръстин Димов Кацаров 30821/19.10.2018
Кръстина Любенова Димитрова 4314/25.04.2018
Кръстина Любенова Димитрова 30111/08.10.2018
Кръстина Любенова Димитрова 30112/08.10.2018
Кръстина Михайлова Димитрова 7171/11.05.2018
Кръстьо Петров Кръстев 1112/ 05.02.2018
Куман Атанасов Куманов  5164/02.05.2018
Кънчо Георгиев Кънев  8176/15.05.2018
Кънчо Иванов Митов 5166/30.04.2018
Къню Тодоров Жеков 5020/30.04.2018