Публикувани декларации по чл.175а, ал.1 ЗСВ от съдии, прокурори и следователи през 2019 г.

 

А  Б  В  Г  Д  Е  Ж  З  И  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ъ  Ю  Я

 

 

Име Входящ номер
Сава Милков Шишенков 8486/14.05.2019
Сава Недялков Петров 23498/23.07.2019
Сава Недялков Петров 5307/24.04.2019
Санко Сабинов Банчев  6765/09.05.2019
Сара Христова Николова-Стоева 3499/05.04.2019
Саша Георгиева Алексова 2076/05.03.2019
Саша Георгиева Алексова 9301/16.05.2019
Сашка Кинева Горнишка 9245/16.05.2019
Сашка Кинева Горнишка 9246/16.05.2019
Сашо Димитров Тотев 7444/13.05.2019
Сашо Станчев Иванов 6025/03.05.2019
Сашо Станчев Иванов 31901/04.12.2019
Сашо Станчев Иванов 31918/05.12.2019
Светла Бисерова Букова 3268/01.04.2019
Светла Бисерова Букова 8043/14.05.2019
Светла Божкова Кермекчиева 6854/09.05.2019
Светла Божкова Кермекчиева 18647/25.06.2019
Светла Божкова Кермекчиева 32042/09.12.2019
Светла Борисова Бояджиева 6625/09.05.2019
Светла Василева Даскалова-Василева 2447/14.03.2019
Светла Василева Даскалова-Василева 9155/16.05.2019
Светла Василева Курновска-Младенова 8760/15.05.2019
Светла Василева Курновска-Младенова 31715/29.11.2019
Светла Василева Пейчева 9268/16.05.2019
Светла Величкова Пенева 9190/16.05.2019
Светла Веселинова Чорбаджиева 20652/02.07.2019
Светла Веселинова Чорбаджиева 6623/09.05.2019
Светла Георгиева Николова 6542/08.05.2019
Светла Георгиева Николова 31381/22.11.2019
Светла Димитрова Михайлова 8858/15.05.2019
Светла Димитрова Михайлова 31225/20.11.2019
Светла Дочева Димитрова 4125/09.04.2019
Светла Дочева Димитрова 5889/03.05.2019
Светла Желязкова Стоянова 3168/29.03.2019
Светла Иванова Иванова 7936/14.05.2019
Светла Иванова Иванова 9989/17.05.2019
Светла Иванова Иванова 31286/21.11.2019
Светла Иванова Иванова 31445/25.11.2019
Светла Илменова Замфирова 4603/17.04.2019
Светла Илменова Замфирова 31299/21.11.2019
Светла Йорданова Димитрова-Ковачева 8074/14.05.2019
Светла Людмилова Цачева - Захаринова 30786/08.11.2019
Светла Людмилова Цачева-Захаринова 6616/09.05.2019
Светла Миткова Цолова 6146/07.05.2019
Светла Миткова Цолова 31455/25.11.2019
Светла Петкова Робева  6584/08.05.2019
Светла Радева Янкова 8748/15.05.2019
Светла Рускова Димитрова  9237/16.05.2019
Светла Стоянова Иванова 2448/14.03.2019
Светла Тодорова Станимирова  5865/02.05.2019
Светла Тотева Дойчева  27662/09.09.2019
Светла Христова Тодорова 5770/02.05.2019
Светла Христова Тодорова 31468/25.11.2019
Светлана Ангелова Станева 8784/15.05.2019
Светлана Асенова Божкова - Тепова 31818/02.12.2019
Светлана Асенова Божкова-Тепова 2396/13.03.2019
Светлана Асенова Божкова-Тепова 8040/14.05.2019
Светлана Атанасова Димитрова 6124/07.05.2019
Светлана Бойкова Методиева 6735/09.05.2019
Светлана Владимирова Йонкова 4938/22.04.2019
Светлана Владимирова Йонкова 4937/22.04.2019
Светлана Георгиева Димитрова 7187/10.05.2019
Светлана Георгиева Димитрова 31155/19.11.2019
Светлана Георгиева Петрова 9757/17.05.2019
Светлана Георгиева Петрова 31448/25.11.2019
Светлана Георгиева Шопова-Колева 7721/13.05.2019
Светлана Димитрова Митрушева-Атанасова 6749/09.05.2019
Светлана Димитрова Ризова 9789/17.05.2019
Светлана Димитрова Фотева  379/17.01.2019 
Светлана Димитрова Фотева  4818/19.04.2019 
Светлана Димитрова Фотева 31599/27.11.2019
Светлана Иванова Данева 9601/16.05.2019
Светлана Иванова Изева 6153/07.05.2019
Светлана Иванова Изева 31494/25.11.2019
Светлана Йорданова Бъчева 17907/20.06.2019
Светлана Йорданова Стоянова-Вайзе 9123/16.05.2019
Светлана Йорданова Стоянова-Вайзе 31589/27.11.2019
Светлана Кирилова Димова 7969/14.05.2019
Светлана Кирилова Димова 31222/20.11.2019
Светлана Кирилова Цанкова 4966/22.04.2019
Светлана Костадинова Драгоманска 1994/01.03.2019
Светлана Костадинова Драгоманска 31307/21.11.2019
Светлана Костова Георгиева 1493/15.02.2019
Светлана Кънчева Чолакова 8758/15.05.2019
Светлана Кънчева Чолакова 31126/18.11.2019
Светлана Нейкова Нейчева 8847/15.0.52019
Светлана Николаева Върбанова 9368/16.05.2019
Светлана Николаева Рачева-Янева 6874/09.05.2019
Светлана Пенчева Иванова 5696/30.04.2019
Светлана Петкова Петкова 22955/18.07.2019
Светлана Петкова Петкова 384/17.01.2019
Светлана Петкова Петкова 5183/23.04.2019
Светлана Петрова Ангелчовска 8115/14.05.2019
Светлана Петрова Калинова 7877/14.05.2019
Светлана Петрова Калинова 31105/18.11.2019
Светлана Славчева Дашева 30088/17.10.2019
Светлана Славчева Дашева 5511/30.04.2019
Светлана Тодорова Атанасова 7825/13.05.2019
Светлана Тодорова Димитрова - Кирякова 31635/28.11.2019
Светлана Тодорова Димитрова-Кирякова 8626/15.05.2019
Светлана Цекова Борисова 8303/14.05.2019
Светлин Велков Михайлов 6232/07.05.2019
Светлин Емилов Стефанов 9483/16.05.2019
Светлин Иванов Иванов 7360/13.05.2019
Светлин Петков Илиев 7929/14.05.2019
Светлин Радостинов Радев 7231/10.05.2019
Светлозар Георгиев Георгиев 5221/24.04.2019
Светлозар Георгиев Георгиев 31575/27.11.2019
Светлозар Георгиев Рачев 4593/17.04.2019
Светлозар Димитров Димитров 24085/29.07.2019
Светлозар Костадинов Костов 24625/02.08.2019
Светлозар Костадинов Костов 6619/09.05.2019
Светлозар Михайлов Лазаров 5027/22.04.2019
Светлозар Николаев Чераджийски 6722/09.05.2019
Светлозара Христова Анчева 8350/14.05.2019
Светлозара Христова Анчева 31001/15.11.2019
Светломир Нинов Хиков 15528/10.06.2019
Светломир Нинов Хиков 31432/25.11.2019
Светозар Димов Светиев 4973/22.04.2019
Светозар Любомиров Георгиев 9458/16.05.2019
Светомир Витков Бабаков 8156/14.05.2019
Светослав Атанасов Пиронев 8487/14.05.2019
Светослав Василев Василев 7845/13.05.2019
Светослав Василев Палов 8093/14.05.2019
Светослав Венциславов Великов 9403/16.05.2019
Светослав Димитров Йосифов 7901/14.05.2019
Светослав Димитров Йосифов 31486/25.11.2019
Светослав Донов Василев 7881/14.05.2019
Светослав Емилов Петров 9160/16.05.2019
Светослав Здравков Маринчев 6935/10.05.2019
Светослав Иванов Иванов 23705/25.07.2019
Светослав Калчев Калчев  8980/15.05.2019
Светослав Каменов Милушев  7408/13.05.2019
Светослав Кръстев Николов 6758/09.05.2019
Светослав Момчилов Джельов 5310/24.04.2019
Светослав Неделчев Тодоров 2931/25.03.2019
Светослав Николаев Стойнов 9592/16.05.2019
Светослав Николаев Узунов 24078/29.07.2019
Светослав Петров Славов 8311/14.05.2019
Светослав Петров Славов 31147/19.11.2019
Светослав Раев Раев 10246/20.05.2019
Светослав Раев Раев 31449/25.11.2019
Светослав Тихомиров Спасенов 4644/17.04.2019
Светослава Борисова Костова-Господинова 5562/30.04.2019
Светослава Иванова Алексиева 14576/06.06.2019
Светослава Михайлова Цонева 6988/10.05.2019
Светослава Николаева Колева-Ангелова 8223/14.05.2019
Светослава Николаева Колева-Ангелова 31223/20.11.2019
Светослава Стефанова Пенчева 3073/27.03.2019
Свилен Анастасов Цеков 6978/10.05.2019
Свилен Георгиев Тодоров  8235/14.05.2019
Свилен Георгиев Цветков 7686/13.05.2019
Свилен Иванов Братоев  8764/15.05.2019
Свилен Иванов Жеков 8191/14.05.2019
Свилен Петров Сирманов 8832/15.05.2019
Свилен Русев Александров 5362/25.04.2019
Свилен Станчев Иванов 7804/13.05.2019
Свилена Димитрова Проданова 8301/14.05.2019
Свилена Димитрова Проданова 8302/14.05.2019
Свилена Иванова Костова 6163/07.05.2019
Свилена Стоянова Давчева 9740/17.05.2019
Севда Христова Дойнова 9341/16.05.2019
Севдалин Минчев Божиков 1892/27.02.19
Севдалин Цанков Цанков 4990/22.04.2019
Севдалина Василева Стойчева 5780/02.05.2019
Севдалина Василева Стойчева 18406/24.06.2019
Севдалина Колева Станева 5448/25.04.2019
Севдалина Пенчева Червенкова-Минкова 8290/14.05.2019
Севдалина Пенчева Червенкова-Минкова 31260/21.11.2019
Северина Любенова Монева 7522/13.05.2019
Сезгин Сеидов Османов 5257/24.04.2019
Серафимка Тодорова Мадолева 30725/07.11.2019
Сеслав Димитров Помпулуски 11398/27.05.2019
Сибила Енева Симеонова 15826/11.06.2019
Сийка Георгиева Милева 6011/03.05.2019
Сийка Костадинова Златанова 6640/09.05.2019
Сийка Михайлова Камбарева 7063/10.05.2019
Сийка Михайлова Камбарева 31376/22.11.2019
Сийка Христова Дечева  8170/14.05.2019
Силвана Иванова Гълъбова  31146/19.11.2019
Силвана Иванова Гълъбова  7787/13.05.2019
Силвана Стоянова Лупова 10249/20.05.2019
Силвана Стоянова Лупова 11788/29.05.2019
Силвина Дачкова Йовчева 9130/16.05.2019
Силвия Александрова Цанкова-Захариева 6155/07.05.2019
Силвия Андреева Житарска-Димитрова 8038/14.05.2019
Силвия Андреева Житарска-Димитрова 8039/14.05.2019
Силвия Атанасова Антова-Рангелова 4585/17.04.2019
Силвия Борисова Русева 8051/14.05.2019
Силвия Борисова Русева 31093/18.11.2019
Силвия Веселинова Миленкова  9454/16.05.2019
Силвия Владимирова Петрова 7139/10.05.2019
Силвия Георгиева Иванова 8003/14.05.2019
Силвия Георгиева Николова 9889/17.05.2019
Силвия Георгиева Цепова 7081/10.05.2018
Силвия Димитрова Обрешкова 5745/02.05.52019
Силвия Емилова Велизарова 9690/17.05.2019
Силвия Здравкова Пехливанова 5812/02.05.2019
Силвия Иванова Борисова 8046/14.05.2019
Силвия Иванова Мичева-Алексова 8662/15.02.2019
Силвия Иванова Танева 6308/07.05.2019
Силвия Луканова Соколова 7282/13.05.2019
Силвия Лъчезарова Алексиева 9799/17.05.2019
Силвия Минкова Сандева-Иванова 6689/09.05.2019
Силвия Николаева Начкова 6692/09.05.2019
Силвия Николаева Начкова 31295/21.11.2019
Силвия Петкова Георгиева 6043/07.05.2019
Силвия Петрова Димитрова 7269/10.05.2019
Силвия Петрова Димитрова 14492/05.06.2019
Силвия Петрова Кирова 8488/14.05.2019
Силвия Петрова Петрова  2512/15.03.2019
Силвия Петрова Петрова  2513/15.03.2019
Силвия Стефанова Хазърбасанова 8489/14.05.2019
Силвия Стойнова Рандева 4533/16.04.2019
Силвия Тодорова Евстатиева  31194/20.11.2019
Силвия Тодорова Евстатиева  31200/20.11.2019
Силвия Тодорова Евстатиева  7612/13.05.2019
Силвия Цветкова Кръстева 6768/09.05.2019
Силвия Яцова Павлова 5197/24.04.2019
Силвиян Иванов Стоянов 9596/16.05.2019
Симеон Александров Чаначев 5705/02.05.2019
Симеон Георгиев Захариев 8503/14.05.2019 
Симеон Георгиев Захариев 8502/14.05.2019
Симеон Горанов Гюров 454/21.01.2019
Симеон Горанов Гюров 9991/17.05.2019
Симеон Николов Алексов 4763/18.04.2019
Симеон Петров Съркьов 24310/30.07.2019
Симеон Симеонов Михов 7547/13.05.2019
Симеон Симеонов Михов 31219/20.11.2019
Симеон Стефанов Стойчев 7625/13.05.2019
Симона Благова Генова 4380/15.04.2019
Симона Благова Генова 4381/15.04.2019
Симона Василева Навущанова 9202/16.05.2019
Симона Димитрова Миланези-Пенчева  31637/28.11.2019
Симона Димитрова Миланези-Пенчева  9288/16.05.2019
Симона Иванова Углярова 23955/26.07.2019
Симона Максимова Конова 4960/22.04.2019
Симона Максимова Конова 31487/25.11.2019
Симона Петрова Попова  31325/21.11.2019
Симона Петрова Попова  8394/14.05.2019
Симона Пламенова Кирилова 8146/14.05.2019
Сирануш Сахак Артинян 8080/14.05.2019
Сияна Генадиева Генадиева 5732/02.05.2019
Сияна Стойчева Димитрова 7111/10.05.2019
Слав Иванов Бакалов 5727/02.05.2019
Слава Димитрова Георгиева 1841/25.02.2019
Слава Сергиева Гьошева 8730/15.05.2019
Славейка Атанасова Костадинова 5043/22.04.2019
Славена Светлозарова Костова 7001/10.05.2019
Славина Любенова Владова 5668/30.04.2019
Славина Любенова Владова 31520/26.11.2019
Славка Бисерова Гемишева 7047/10.05.2019
Славка Бисерова Гемишева 31828/02.12.2019
Славка Георгиева Димитрова  8608/15.05.2019
Славка Иванова Димитрова 9811/17.05.2019
Славка Иванова Кабасанова 9176/16.05.2019
Славка Пенкова Славова 8035/14.05.2019
Славка Пенкова Славова  31310/21.11.2019
Славка Пенкова Славова  32236/18.12.2019
Славка Стефанова Баханова 9122/16.05.2019
Славчо Иванов Иванов 9393/16.05.2019
Снежа Миткова Георгиева-Димитрова 9671/17.05.2019
Снежана Ангелова Станчева  31270/21.11.2019
Снежана Ангелова Станчева  7501/13.05.2019
Снежана Василева Стоянова 9973/17.05.2019
Снежана Василева Стоянова 32218/18.12.2019
Снежана Димитрова Бакалова  5728/02.05.2019
Снежана Методиева Георгиева - Блажева 32329/23.12.2019
Снежана Методиева Георгиева-Блажева 9463/16.05.2019
Снежана Михайлова Наумова 22936/18.07.2019
Снежана Михайлова Наумова 21304/05.07.2019
Снежана Михайлова Наумова 8712/15.05.2019
Снежана Николова Христова 7524/13.05.2019
Снежана Първанова Душкова  6845/09.05.2019
Снежана Стефанова Стефанова-Торбова 7709/13.05.2019
Снежана Стефанова Стефанова-Торбова 31060/18.11.2019
Снежана Христова Копчева 32125/12.12.2019
Снежана Янкова Стефанова 7393/13.05.2019
Снежана Янкова Стефанова 31638/28.11.2019
Снежанка Андонова Чалъкова 7445/13.05.2019
Снежанка Василева Кьосева-Митева 8323/14.05.2019
Снежанка Кондева Кондева-Караджова 14576/06.06.2019
Снежанка Стоименова Минкова 4239/11.04.2019
Снежанка Стоименова Минкова 31428/25.11.2019
Снежанка Стоянова Николова 4538/17.04.2019
Снежина Георгиева Стоянова  9738/17.05.2019
Снежина Колева Георгиева 7848/13.05.2019
Снежина Мойнова Иванова 4854/19.04.2019
Снежина Петкова Чолакова-Маринова 8761/15.05.2019
Сона Вахе Гарабедян 8850/15.05.2019
Соня Ангелова Стефанова 23240/22.07.2019
Соня Атанасова Янкулова 8295/14.05.2019
Соня Георгиева Петковска 14573/06.06.2019
Соня Димитрова Камарашка-Василева 4689/18.04.2019
Соня Йовчева Петрова 8812/15.05.2019
Соня Крумова Александрова 8855/15.05.2019
Соня Михайлова Радоева-Куртова 7735/13.05.2019
Соня Николова Найденова 6889/10.05.2019
Соня Тодорова Дженкова 9959/17.05.2019
Соня Христова Каменова 5414/25.04.2019
Сотир Стефанов Цацаров 258/14.01.2020
Сотир Стефанов Цацаров 259/14.01.2020
Сотир Стефанов Цацаров 260/14.01.2020
Сотир Стефанов Цацаров 5190/23.04.2019
София Андонова Радославова 9488/16.05.2019
София Андонова Радославова 31122/18.11.2019
София Георгиева Икономова 4927/19.04.2019
София Димитрова Йорданова-Петрова 7435/13.05.2019
София Драганова Димитрова 7423/13.05.2019
София Сотирова Монева 2515/15.03.2019
София Стефанова Ангелова 9522/16.05.2019
Спас Маринов Стефанов 8374/14.05.2019
Спас Николов Иванчев 5367/25.04.2019
Спас Петров Динков 5026/22.04.2019
Спас Тодоров Илиев 30662/05.11.2019
Спасена Венелинова Драготинова-Русенова 5593/30.04.2019
Спасимир Спасов Здравчев 7590/13.05.2019
Спаска Иванова Кинчева 8338/14.05.2019
Спаска Иванова Кинчева 8339/14.05.2019
Спаска Иванова Кинчева 31142/19.11.2019
Стамен Стоянов Стаматов 8636/15.05.2019
Станелия Василева Караджова 8057/14.05.2019
Станимир Борисов Миров 7101/10.05.2019
Станимир Димитров Димитров 6031/03.05.2019
Станимир Димов Атанасов 7045/10.05.2019
Станимир Димов Атанасов 7046/10.05.2019
Станимир Неделчев Стоянов 9243/16.05.2019
Станимир Неделчев Стоянов 31729/29.11.2019
Станимир Николов Йорданов-Кюлеров 10251/20.05.2019
Станимир Николов Йорданов-Кюлеров 31983/06.12.2019
Станимир Павлов Чернев 5556/30.04.2019
Станимир Тодоров Ангелов 9837/17.05.2019
Станимир Христов Христов 6923/10.05.2019
Станимир Христов Христов 31127/18.11.2019
Станимира Ангелова Иванова 7127/10.05.2019
Станимира Димитрова Димитрова 9613/16.05.2019
Станимира Димитрова Димитрова 31810/02.12.2019
Станимира Друмева Друмева  6921/10.05.2019
Станимира Стефанова Иванова 7826/13.05.2019
Станимира Стефанова Иванова 31583/27.11.2019
Станислав Бориславов Николов 8054/14.05.2019
Станислав Бориславов Николов 31257/21.11.2019
Станислав Бориславов Седефчев 8490/14.05.2019
Станислав Дончев Андонов  8597/15.05.2019
Станислав Емилов Страшимиров 7416/13.05.2019
Станислав Желязков Станев 9611/16.05.2019
Станислав Желязков Станев  31651/28.11.2019
Станислав Иванов Стефански 9367/16.05.2019
Станислав Иванов Стефански 31812/02.12.2019
Станислав Иванов Цветков 7923/14.05.2019
Станислав Петров Георгиев 7144/10.05.2019
Станислав Стефанов Георгиев 9580/16.05.2019
Станислав Стефанов Георгиев 31371/22.11.2019
Станислав Христов Стойков 4486/15.04.2019
Станислав Христов Стойков 31354/22.11.2019
Станислава Балинова Бозева 5729/02.05.2019
Станислава Димитрова Бакалова 9445/16.05.2019
Станислава Димитрова Бакалова 31574/27.11.2019
Станислава Иванова Полетинска 7714/13.05.2019
Станислава Йорданова Арабаджиева 9255/16.05.2019
Станислава Йорданова Арабаджиева 31724/29.11.2019
Станка Стоянова Димитрова 83758/14.05.2019
Станой Аспарухов Станоев 6205/07.05.2019
Станой Аспарухов Станоев 31384/22.11.2019
Станчо Костадинов Станчев 8763/15.05.2019
Станчо Радев Савов 5223/24.04.2019
Стела Александрова Динчева 8926/15.05.2019
Стела Александрова Динчева 15516/10.06.2019
Стела Александрова Динчева 18146/21.06.2019
Стела Александрова Динчева 31464/25.11.2019
Стела Борисова Кацарова 7798/13.05.2019
Стела Василева Кръстева 7145/10.05.2019
Стела Венциславова Дандарова 7475/13.05.2019
Стела Венциславова Дандарова 31226/20.11.2019
Стела Веселинова Георгиева 5815/ 02.05.2019
Стела Веселинова Юрчиева-Башева 10112/20.05.2019
Стела Дянкова Бъчварова 8551/15.05.2019
Стела Иванова Тонева 9145/16.05.2019
Стела Йорданова Михайлова 7659/13.05.2019
Стела Милева Мешова 2853/22.03.2019
Стела Николаева Карабова 6831/09.05.2019
Стела Петрова Колчева 9327/16.05.2019
Стела Петрова Колчева 31734/29.11.2019
Стела Светлинова Шипковенска 9260/16.05.2019
Стела Стоянова Илиева 4596/17.04.2019
Стела Стоянова Илиева 8751/15.05.2019
Стелиан Антонов Кралев 9609/ 16.05.2019
Стелиан Антонов Кралев 31811/02.12.2019
Стелиана Колева Кожухарова 5192/23.04.2019
Стелиана Колева Кожухарова 31625/28.11.2019
Стелияна Петрова Атанасова  31170/19.11.2019
Стелияна Петрова Атанасова  5371/25./04.2019
Стефан Александров Димитров 6691/09.05.2019
Стефан Александров Димитров 9670/17.05.2019
Стефан Александров Димитров 31641/28.11.2019
Стефан Асенов Данчев 5247/2404.2019
Стефан Георгиев Димитров 2922/25.03.2019
Стефан Георгиев Янев 8757/15.05.2019
Стефан Диев Станчев 6970/10.05.2019
Стефан Диев Станчев 31239/20.11.2019
Стефан Динчев Динчев 7057/10.05.2019
Стефан Емилов Милев  5890/03.05.2019
Стефан Иванов Герджиков 9521/16.05.2019
Стефан Иванов Илиев 7147/10.05.2019
Стефан Иванов Илиев 31631/28.11.2019
Стефан Иванов Пенчев 5057/22.04.2019
Стефан Иванов Пенчев 7960/14.05.2019
Стефан Иванов Петров 528/22.01.2019
Стефан Иванов Петров 2503/15.03.2019
Стефан Илиев Шарланджиев 9263/16.05.2019
Стефан Исаков Шекерджийски 8491/14.05.2019
Стефан Йорданов Илиев 7574/13.05.2019
Стефан Йорданов Илиев 31174/19.11.2019
Стефан Марков Стойков 10724/21.05.2019
Стефан Недялков Кюркчиев 8948/15.05.2019
Стефан Недялков Рачев 2428/13.03.2019
Стефан Недялков Рачев 31092/18.11.2019
Стефан Радев Радев  7668/13.05.2019
Стефан Христов Стойков 6227/07.05.2019
Стефан Христов Христов 2797/21.03.2019
Стефан Христов Христов 31272/21.11.2019
Стефани Костадинова Черешарова 21305/05.07.2019
Стефани Костадинова Черешарова 6715/09.05.2019
Стефи Кирилова Гълъбова 8255/14.05.2019
Стефка Антонова Стоянова 6700/09.05.2019
Стефка Атанасова Янкова-Котрулева 990/06.02.2020
Стефка Атанасова Янкова-Котрулева 24091/29.07.2019
Стефка Бойдева Атанасова 6937/10.05.2019
Стефка Ганчева Плугарова 5759/02.05.2019
Стефка Ганчева Плугарова 31569/27.11.2019
Стефка Георгиева Георгиева 8902/15.05.2019
Стефка Георгиева Якимова 5957/03.05.2019
Стефка Манолова Каменова 5725/02.05.2019
Стефка Мирчова Станева 8206/14.05.2019
Стефка Николова Димитрова 4590/17.04.2019
Стефка Петкова Кемалова 8312/14.05.2019
Стефка Русчева Панайотова 4980/22.04.2019
Стефка Стефанова Славчева-Иванова 1223/11.02.2019
Стефка Стефанова Славчева-Иванова 5241/24.04.2019
Стефка Стефанова Славчева-Иванова 5547/30.04.2019 
Стефка Тодорова Михайлова-Маринова 4611/17.04.2019
Стефка Тодорова Михова 7930/14.05.2019
Стефка Томова Пашова 9293/16.05.2019
Стефка Томова Пашова 31977/06.12.2019
Стилиян Грозданов Грозев 6694/09.05.2019
Стилиян Кирилов Манолов 6288/07.05.2019
Стилияна Красимирова Григорова 8134/14.05.2019
Стилияна Красимирова Григорова 31585/27.11.2019
Стиляна Димитрова Георгиева 7061/10.05.2019
Стоил Георгиев Тойчев 8838/15.05.2019
Стоил Делев Ботев 9875/17.05.2019
Стоил Делев Ботев 31815/02.12.2019
Стоил Димчев Димов 25209/09.08.2019
Стоил Крумов Томов  7320/13.05.2019
Стоил Христов Сотиров 5162/23.04.2019
Стойка Георгиева Манолова-Стойкова 8913/15.05.2019
Стойка Илиева Янева-Мирчева 10231/20.05.2019
Стойка Илиева Янева-Мирчева 31798/02.12.2019
Стойко Драганов Спасов 6725/09.05.2019
Стойко Драганов Спасов 31447/25.11.2019
Стойко Иванов Иванов  8625/15.05.2019
Стойко Иванов Иванов  2077/05.03.2019
Стойчо Делев Стойчев 23704/25.07.2019
Стойчо Желязков Димитров 6941/10.05.2019
Стойчо Тодоров Ненков  7952/14.05.2019
Стою Христов Згуров 8492/14.05.2019
Стоян Ангелов Момов 8745/15.05.2019
Стоян Атанасов Димитров 4354/12.04.2019
Стоян Атанасов Димитров 31173/19.11.2019
Стоян Божинов Пешев 8780/15.05.2019
Стоян Георгиев Добрев  31806/02.12.2019
Стоян Георгиев Добрев  9134/16.05.2019
Стоян Георгиев Дундев 8021/14.05.2019
Стоян Георгиев Хаджиев 6965/10.05.2019
Стоян Георгиев Хаджиев 31297/21.11.2019
Стоян Гончев Вълчев 4012/08.04.2019
Стоян Денев Петков 6922/10.05.2019
Стоян Димитров Колев 5563/30.04.2019
Стоян Димитров Колев 31716/29.11.2019
Стоян Димитров Мадин 228/11.01.2019
Стоян Димитров Мадин 8883/15.05.2019
Стоян Димитров Мадин 20648/02.07.2019 
Стоян Димитров Мадин 31600/27.11.2019
Стоян Димитров Мадин 1375/19.02.2020
Стоян Димитров Павлов  8108/14.05.2019
Стоян Иванов Иванов 5237/24.04.2019
Стоян Иванов Лазаров   6005/03.05.2019
Стоян Иванов Стоянов   5392/25.04.2019
Стоян Иванов Стоянов  8912/15.05.2019 
Стоян Ичов Моневски  6001/03.05.2019
Стоян Константинов Попов 11417/27.05.2019 
Стоян Людмилов Тонев 8428/14.05.2019
Стоян Пеев Мутафчиев 3435/04.04.2019
Стоян Пеев Мутафчиев 7118/10.05.2019
Стоян Тодоров Загоров 9595/16.05.2019
Стоян Тодоров Загоров 31451/25.11.2019
Стоян Тодоров Михов 7079/10.05.2019
Стоян Тодоров Михов 31138/19.11.2019
Стояна Илиева Илиева - Станева 31577/27.11.2019
Стояна Илиева Илиева-Станева 8602/15.05.2019
Стоянка Иванова Пишиева-Сахатчиева 9307/16.05.2019
Стратимир Гошев Димитров 8085/14.05.2019
Страхил Георгиев Каменички 5501/30.04.2019
Страхил Николов Гошев 4283/11.04.2019
Страхил Николов Гошев 31726/29.11.2019
Сузана Тодорова Чинева-Койнова 7553/13.05.2019
Сунай Юсеин Осман 7341/13.05.2019
Събина Ненкова Христова-Диамандиева 6148/07.05.2019
Събина Ненчева Христова 8797/15.05.2019
Събчо Атанасов Събев 4000/08.04.2019        
Събчо Атанасов Събев 31443/25.11.2019
Сюзан Ахмедова Пенчева  9520/16.05.2019