Публикувани декларации по чл.175а, ал.1 ЗСВ от съдии, прокурори и следователи през 2017 г.

 

А  Б  В  Г  Д  Е  Ж  З  И  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ъ  Ю  Я 

 

Име Входящ номер
Габриел Петков Йончев 5454/12.05.2017
Габриела Антонова Дремсизова 7402/29.05.2017
Габриела Георгиева Христова-Декова 6112/15.05.2017
Габриела Драгомирова Дянкова-Тричкова 7024/17.05.2017
Габриела Иванова Динова-Цонева 3607/03.05.2017
Галатея Петрова Ханджиева- Милева 6580/15.05.2017
Галена Петкова Чешмеджиева-Дякова 4083/09.05.2017
Галена Петкова Чешмеджиева-Дякова 25967/10.10.2017
Галин Илиев Гавраилов  2324/07.04.2017
Галин Кирилов Георгиев 2163/04.04.2017
Галин Найденов Байчев 4837/11.05.2017
Галин Николаев Андонов 6851/17.05.2017
Галин Николов Косев 2092/03.04.2017
Галин Петров Гавраилов 1677/17.03.2017
Галин Станиславов Несторов 3209/27.04.2017
Галин Христов Георгиев 4385/10.05.2017
Галина Андриянова Андреева-Минчева 3509/02.05.2017
Галина Атанасова Стойчева  6418/15.05.2017
Галина Васкова Герасимова 4378/10.05.2017
Галина Владимирова Захарова 5747/12.05.2017
Галина Вълчева Йорданова  6045/15.05.2017
Галина Георгиева Господинова-Стефанова 5074/12.05.2017
Галина Георгиева Радикова-Романова 1091/24.02.2017
Галина Георгиева Ташева-Николова 5717/12.05.2017
Галина Грозева Арнаудова  6371/15.05.2017
Галина Димитрова Василева  4236/09.05.2017
Галина Димитрова Жечева 6582/15.05.2017
Галина Димитрова Стоймирова 6552/15.05.2017
Галина Драганова Mухтийска-Давидкова 5153/12.05.2017
Галина Иванова Антова 3824/05.05.2017
Галина Иванова Вълчанова-Люцканова 2775/21.04.2017
Галина Иванова Солакова  4795/11.05.2017
Галина Колева Динкова 5286/12.05.2017
Галина Косева Косева 2861/24.04.2017
Галина Любомирова Иванова 5603/12.05.2017
Галина Маринова Енчева 6977/17.05.2017
Галина Милчова Димитрова 6547/15.05.2017
Галина Ненкова Георгиева 6424/15.05.2017
Галина Ненкова Павлова 2421/11.04.2017
Галина Николаева Тонева-Дачева 4317/10.05.2017
Галина Николова Иванова 2758/21.04.2017
Галина Николова Минчева 6313/15.05.2017
Галина Петкова Магардичиян 2576/18.04.2017
Галина Петкова Пачовска-Карагьозова 32696/01.11.2017
Галина Тодорова Канакиева  3100/26.04.2017
Галина Христова Нейчева 6932/17.05.2017
Галина Христова Савова 4788/11.05.2017
Галина Христова Стоянова 3858/05.05.2017
Галина Цветанова Матейска-Ботева 4768/11.05.2017
Галина Цветанова Матейска-Ботева 37967/05.12.2017
Галина Чавдарова Неделчева  4963/11.05.2017
Галина Щерева Радева 5196/12.05.2017
Галя Александрова Кирилова 1393/08.03.2017
Галя Ангелова Маринова 6425/15.05.2017
Галя Василева Белева 6410/15.05.2017
Галя Василева Маринова 5489/12.05.2017
Галя Василева Петрешкова-Ставарова 5301/12.05.2017
Галя Величкова Наумова  6070/15.05.2017
Галя Георгиева Костадинова 6282/15.05.2017
Галя Горанова Вълкова 5767/15.05.2017
Галя Господинова Георгиева 4271/09.05.2017
Галя Господинова Казакова 4459/10.05.2017
Галя Димитрова Алексиева 1914/28.03.2017
Галя Димитрова Алексиева 33303/06.11.2017
Галя Димитрова Русева 3335/28.04.2017
Галя Иванова Георгиева 32549/31.10.2017
Галя Иванова Митева 6902/17.05.2017
Галя Йорданова Митова 4048/09.05.2017
Галя Маринова Илиева 4513/10.05.2017
Галя Петкова Иванова  5434/12.05.2017
Галя Славейкова Костова 4769/11.05.2017
Галя Славейкова Костова 30643/23.10.2017
Галя Славчева Маринова 5025/11.05.2017
Галя Стефанова Илиева 7355/26.05.2017
Галя Стефанова Николова-Димитрова 2952/25.04.2017
Галя Тодорова Гугушева 2803/21.04.2017
Ганчо Манев Драганов 5401/12.05.2017
Геника Атанасова Михайлова 6353/15.05.2017
Генка Кирилова Брезашка-Вучкова 1726/20.03.2017
Генка Кирилова Брезашка-Вучкова 32996/03.11.2017
Генко Драгиев Драгиев 2226/06.04.2017
Генко Драгиев Драгиев 32729/02.11.2017
Геновева Николаева Димитрова 3608/03.05.2017
Геновева Пламенова Илиева 5136/12.05.2017
Геновева Цветанова Георгиева-Рашева 7049/17.05.2017
Генчо Колев Атанасов 5041/11.05.2017
Генчо Костадинов Терзиев 3413/02.05.2017
Георги Ананиев Константинов 6592/15.05.2017
Георги Ангелов Ставрев 2390/10.04.2017
Георги Андонов Крушарски 3946/05.05.2017
Георги Атанасов Петров 6706/15.05.2017
Георги Богомилов Янев 4969/11.05.2017
Георги Божидаров Зарев 2797/21.04.2017
Георги Божидаров Зарев 34605/10.11.2017
Георги Бойчев Христов 5764/15.05.2017
Георги Бориславов Терзиев 7199/19.05.2017
Георги Валентинов Георгиев 2839/24.04.2017
Георги Ваньов Вълканов 9832/07.08.2017
Георги Василев Мадолев 6042/15.05.2017
Георги Василев Ушев 4583/10.05.2017
Георги Василев Ушев 37250/28.11.2017
Георги Великов Чамбов 7096/17.05.2017
Георги Великов Чамбов 35403/15.11.2017
Георги Видев Видев 7099/17.05.2017
Георги Видев Видев 4957/11.05.2017
Георги Викторов Палански  6229/15.05.2017
Георги Викторов Палански  34313/09.11.2017
Георги Гешев Гешев 5371/12.05.2017
Георги Господинов Петров 6302/15.05.2017
Георги Гочев Георгиев 5884/15.05.2017
Георги Данаилов Дамянов 4845/11.05.2017
Георги Димитров Василев 6429/15.05.2017
Георги Димитров Георгиев 7587/05.06.2017
Георги Димитров Георгиев 4975/11.05.2017
Георги Димитров Димитров 4981/11.05.2017
Георги Димитров Дуков 6065/05.05.2017
Георги Димитров Колев 5479/12.05.2017
Георги Димитров Чолаков 4369/10.05.2017
Георги Димитров Чотински 3025/25.04.2017
Георги Димов Найденов 2464/12.04.2017
Георги Димов Найденов 16982/07.09.2017
Георги Димов Пепеляшев 4560/10.05.2017
Георги Добрев Попдобрев 3992/05.05.2017
Георги Дойчев Иванов  3640/03.05.2017
Георги Евтимов Попов 6141/15.05.2017
Георги Златев Чолаков 4758/11.05.2017
Георги Иванов Банков 6081/15.05.2017
Георги Иванов Герасимов 5168/12.05.2017
Георги Иванов Згуров 3767/04.05.2017
Георги Иванов Иванов 5693/12.05.2017
Георги Иванов Иванов 1962/29.03.2017
Георги Иванов Иванов 7357/26.05.2017
Георги Илиев Камбуров 4778/11.05.2017
Георги Илиев Камбуров 35862/16.11.2017
Георги Илиев Обидимски 3125/26.04.2017
Георги Илиев Пенев 1889/27.03.2017
Георги Йовчев Георгиев 6083/15.05.2017
Георги Йорданов Манасиев 6018/15.05.2017
Георги Йорданов Манасиев 8467/12.07.2017
Георги Кирилов Кошничаров 3096/26.04.2017
Георги Кирилов Кошничаров 32035/30.10.2017
Георги Колев Георгиев 3134/26.04.2017
Георги Колев Чемширов 3232/27.04.2017
Георги Константинов Грънчаров 6118/15.05.2017
Георги Лефтеров Лазаров 4051/09.05.2017
Георги Луков Карайлев 9523/04.08.2017
Георги Любенов Йорданов 3396/28.04.2017
Георги Любенов Мирчев 6227/15.05.2017
Георги Любенов Мойсев 4252/09.05.2017
Георги Любенов Мойсев 35605/16.11.2017
Георги Любчев Аргиров 4231/09.05.2017
Георги Манолов Георгиев 1966/29.03.2017
Георги Манолов Манолов 5569/12.05.2017
Георги Методиев Асенов 4052/09.05.2017
Георги Методиев Павлов 6588/15.05.2017
Георги Методиев Павлов 33313/06.11.2017
Георги Митков Петров 2389/10.04.2017
Георги Михалов Атанасов 524/31.01.2017
Георги Ников Георгиев 4410/10.05.2017
Георги Никодимов Светославов 6443/15.05.2017
Георги Николов Александров 3252/27.04.2017
Георги Николов Василев 7626/07.06.2017
Георги Николов Грънчев 4352/10.05.2017
Георги Николов Кърпаров 7147/18.05.2017
Георги Николов Николов 7425/30.05.2017
Георги Николов Николов 3586/03.05.2017
Георги Панайотов Димитров 2052/31.03.2017
Георги Панев Георгиев 3204/27.04.2017
Георги Петров Балков 8589/17.07.2017
Георги Петров Тафров 4543/10.05.2017
Георги Райчев Петков 2956/25.04.2017
Георги Росенов Гетов 5130/12.05.2017
Георги Светославов Христов 5823/15.05.2017
Георги Славов Георгиев 6557/15.05.2017
Георги Стефанов Георгиев 4807/11.05.2017
Георги Стефанов Русев 4199/09.05.2017
Георги Стойков Кузманов 2832/24.04.2017
Георги Стойков Кузманов 32707/02.11.2017
Георги Стоянов Георгиев 3955/05.05.2017
Георги Стоянов Георгиев 7396/29.05.2017
Георги Стоянов Милушев 5335/12.05.2017
Георги Стоянов Мулешков 6645/15.05.2017
Георги Стоянов Чехларов 6675/15.05.2017
Георги Тодоров Бозуков 6933/17.05.2017
Георги Тодоров Добрев 3515/02.05.2017
Георги Тодоров Чинев 6430/15.05.2017
Георги Тонев Драгостинов 3919/05.05.2017
Георги Филипов Харизанов 5425/12.05.2017
Георги Христов Иванов 4345/10.05.2017
Георги Христов Кацаров 7092/1705.2017
Георги Христов Пасков 3526/02.05.2017
Георги Христов Ханджиев 6400/15.05.2017
Георги Цветанов Георгиев 5033/11.05.2017
Георги Цветанов Крумов 2474/12.04.2017
Георги Цвятков Митев 3613/03.05.2017
Георги Цвятков Митев 39418/14.12.2017
Георги Ценов Георгиев 4230/09.05.2017
Георги Щастливов Веселинов 7185/19.05.2017
Георги Щастливов Веселинов 31543/27.10.2017
Георги Щастливов Веселинов 34471/10.11.2017
Гергана Богомилова Лазарова 5538/12.05.2017
Гергана Великова Недева 6689/15.05.2017
Гергана Велчова Кирова 6657/15.05.2017
Гергана Георгиева Савова-Малиновска 3813/05.05.2017
Гергана Димитрова Георгиева - Колева 4936/11.05.2017
Гергана Димитрова Стоянова 7129/18.05.2017
Гергана Желязкова Кондова-Атанасова 2011/30.03.2017
Гергана Желязкова Кондова-Атанасова 31288/26.10.2017
Гергана Живкова Троянова 6684/15.05.2017
Гергана Иванова Кратункова - Димитрова 7582/05.06.2017
Гергана Кирилова Георгиева 5783/15.05.2017
Гергана Любчева Антонова 6739/16.05.2017
Гергана Мирчова Симеонова 961/20.02.2017
Гергана Найденова Мутафова 1744/21.03.2017
Гергана Найденова Мутафова 2625/19.04.2017
Гергана Найденова Мутафова 28894/18.10.2017
Гергана Николаева Божилова 5332/12.05.2017
Гергана Нинова Кузманова  5069/12.05.2017
Гергана Павлова Кюркчийска 2039/31.03.2017
Гергана Петрова Колева 2373/10.04.2017
Гергана Стефанова Никова 5744/12.05.2017
Гергана Стоянова Илиева-Гешева 5852/15.05.2017
Гергана Точева Стоянова-Денчева  4829/11.05.2017
Гергана Христова Стоянова 6333/15.05.2017
Гергана Христова Христова-Коюмджиева 5250/12.05.2017
Гергина Василева Цанова 9155/01.08.2017
Гинка Георгиева Лазарова 6238/15.05.2017
Гинка Димитрова Чинова 3064/26.04.2017
Господинка Жекова Пейчева  5374/12.05.2017
Грета Илиева Чакалова  5259/12.05.2017
Гриша Спасов Мавров 5387/12.05.2017
Гроздан Бончев Грозев 6000/15.05.2017
Гълъбина Генчева Петрова  4686/11.05.2017
Гюлфие Мехмедова Яхова 7590/05.06.2017
Гюляй Шемсидинова Кокоева 3001/25.04.2017
Гюрай Алиев Мурадов 3552/02.05.2017